Supermicro Server by Throughwave Thailand

Refinitiv รับสมัคร Site Reliability Engineer (Coding, Linux and AWS)

Job Description

Our SRE Culture

 • To accomplish our mission and continue to build our internal DevOps culture, we embrace and are strong advocates of the CALMS framework.
 • We seek to eliminate manual and repetitive operations tasks at every opportunity by exploiting open source tools, contributing to open source projects and building new tools when required.
 • We value technical aptitude, innovative thinking and a great learning ability above proficiency with a specific toolset.
 • SREs are engineers with the right mix of knowledge and skills in software engineering (i.e. programming, data structures and algorithms) and systems engineering (i.e. applying scientific principles of experimentation and observation to entire systems to improve reliability, performance and operability).
 • We constantly evaluate products and services before and after production releases to prevent, identify and fix problems that impact service availability in deploying, configuring, monitoring, recovering, and scaling.
 • We work closely with development group in a collaborative DevOps environment to maintain the highest level of service up-time.
 • We participate in on-call rotations to monitor and support our products and services, taking recovery actions prior to and after disruptions.
 • We dedicate at least 50% of our time ‘engineering away’ problems both, directly and throughpairing and coaching our team.
 • We work side-by-side with SREs in our team applying software engineering principles to resolve problems impacting service uptime or our operational efficiency.


Required Core Skills for all SREs

 • Programming in at least one language such as: Java, C#, Javascript, Python or Ruby – experience with other languages is also valuable such as Shell scripting, PowerShell, PERL or PHP.
 • Systems configuration and administration: Windows or Linux.
 • Analysing and discovering how all components of a distributed system work together using a broad range of skills and tools.
 • Writing code to drive system engineering activity such as system testing, load generation, instrumentation, log analysis, performance monitoring, error simulation and deep discovery of system properties.
 • Conducting investigation across any system component and related systems to discover and rectify performance bottlenecks and sources of unreliability.
 • Applying scientific principles of experimentation and measurement to system components to identify improvements to the configuration and architecture which improve reliability, performance and operability.
 • Network flow analysis and troubleshooting.
 • Selection, design and tuning storage systems for reliability and performance.
 • Configuring, analysing and tuning (relational and NoSQL) database systems to improve reliability and performance.
 • Configuring and tuning web servers, application containers, message queueing systems and other middleware to improve reliability and performance.

Desirable skills

 • Applying an evidence based approach to solving system problems under pressure and in real time to provide the fastest path to service recovery.
 • System and software configuration management using tools such as puppet, chef or ansible.
 • Cloud technologies and platforms such as AWS or Azure using API or configuration tools.

As a global business we rely on diversity of culture and thought to deliver on our goals. To ensure we can do that, we seek talented, qualified employees in our operations around the world regardless of race, color, sex/gender, including pregnancy, gender identity and expression, national origin, religion, sexual orientation, disability, age, marital status, citizen status, veteran status, or any other protected classification under country or local law. We are proud to be an Equal Employment Opportunity Employer providing a drug-free workplace.

Intrigued by a challenge as large and fascinating as the world itself? Come join us.

By clicking on “Apply”, the process for submitting an application will begin. If you have any questions prior to clicking “Apply”, please contact the recruiter.

The Financial and Risk Business of Thomson Reuters is now Refinitiv. Refinitiv equips the financial community with access to an open platform that uncovers opportunity and catalyzes change. With a dynamic combination of data, insights, technology, and news from Reuters, our customers can access solutions for every challenge, including a breadth of applications, tools, and content—all supported by human expertise. At Refinitiv, we facilitate the connections that propel people and organizations to find new possibilities to move forward.

As a global business, we rely on diversity of culture and thought to deliver on our goals. Therefore we seek talented, qualified employees in all our operations around the world−regardless of race, color, sex/gender, including pregnancy, gender identity and expression, national origin, religion, sexual orientation, disability, age, marital status, citizen status, veteran status, or any other protected classification under country or local law. Refinitiv is proud to be an Equal Employment Opportunity/Affirmative Action Employer providing a drug-free workplace.
 

Intrigued by a challenge as large and fascinating as the world itself? Come join us.

Locations
Bangkok-Thailand

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาได้ที่ lalanarwon.montritanasarn@refinitiv.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs Staff

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Network Engineer 25K-35K @Professional One

Professional One Co., Ltd. เงินเดือน 25,000 – 35,000  บาท ประสบการณ์ 0 – 3  ปี ติดต่อมาที่: candidate@professional-one.com …

[ยินดีรับเด็กจบใหม่] Network Engineer 20K – 25K @Professional One

Professional One Co., Ltd. เงินเดือน 20,000 – 25,000  บาท ประสบการณ์ 0 – 3  ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) …

Mobile Apps Category (English)728x90