TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Singapore International School of Bangkok รับสมัคร Network Admin

Task: Install all new network hardware and configuration for school networks. Maintain network services, equipment and devices. Manages all system back-up and restore protocol. Plans and supports network and computing infrastructure. Perform troubleshooting analysis of school network. Documents network problems and resolution for future reference. Monitors system performance and implements …

Read More »

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เปิดรับสมัคร Cloud Project Manager **ด่วน**

หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดในการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ 3.จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้แต่ละส่วนของโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้ 4.ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งหมดเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุถึงเป้าหมาย 6.ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอก และภายในองค์กร ได้ทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ   คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2.จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่าใน สาขาเศรษฐศาสตร์ และการบริหารจัดการ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 2 ปี 4.สามารถบริหารหลายโครงการพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.มีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี  และ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 6.สามารถทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของโครงการ และความต้องการของลูกค้า 7.สามารถประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการดำเนินโครงการได้ 8.มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบ  Cloud Infrastructure และ Networking  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 9.มีความรู้เรื่อง Private Cloud , Public Cloud จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ …

Read More »

Aware Open House: เปิดบ้านรับสมัคร IT Outsource หลากหลายตำแหน่ง 12 May 2018

ตอนนี้ Aware Corporation สาขากรุงเทพฯ กำลังมี Open House เปิดบ้านรับสมัครงาน ที่นี่เปิดรับเพื่อนๆที่ทำงานสาย IT และน้องๆสายคอมพิวเตอร์/ IT ที่เพิ่งเรียนจบ มาทำ IT Outsource หลากหลายตำแหน่งและความเชี่ยวชาญ ได้แก่:

Read More »

A-List Corporate รับสมัคร IT Support

รายละเอียดของงาน : ดูแลระบบ Computer, Network, Internet ภายในบริษัทและสาขา ควบคุมและดูแลการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ระบบโทรทัศน์ CCTV และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในบริษัทและสาขา ดูแลและซ่อมแซมอาการเสียของคอมพวิเตอร์ และระบบ Network ในสำนักงาน ประสานงานกับช่างเพื่อปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้งานได้อยู๋เสมอ ติดตั้งอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และโปรแกรม ภายในบริษัทและสาขา ดูแลช่วยเหลือการใช้งาน IT กับผู้ใช้งานของบริษัท

Read More »

Thomson Reuters รับสมัคร Service & Process Management Analyst (Fixed-term Contract: 5 months) – Open for Fresh Graduates

The successful candidate will join the Service and Process Management Team and will be responsible for the support of IT Service Management Processes & Tools. RESPONSIBILITIES: Engages with various teams ensuring the team has review and provide up-to-date support information for their team. Provide support on Administrative function for IT …

Read More »

TERABYTE Net Solution PLC รับสมัคร Solution Consultant (Presales) Cloud & Datacenter

  Solution Consultant (Presales) – Cloud & Datacenter Responsibilities: Design/architect, consult and recommend the appropriate solution to the customers. Create strategic plans and convince to win against competitors. Presale support in strategic accounts such as solution presentation, benchmark, do proposal (TH/ENG) and competitive analysis. Cooperate to sales & support team …

Read More »

พัทธนันท์ ปาร์คกิ้ง รับสมัครช่างเทคนิค 4 ตำแหน่ง

-เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา 6,000-10,000 บาทต่อเดือน ประเภทงาน : เต็มเวลา ปฎิบัติงานที่ : อาคารจอดรถอัตโนมัติเมืองพัทยา แหลมบาลีฮาย จังหวัดชลบุรี การศึกษา : ม.3 ขึ้นไป ประสบการณ์การทำงาน : 0-10 ปี เพศ : ชาย อายุ : 25-38 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร : -สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งระบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ -มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี สามารถทำงานเป็นกะได้ -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นในการทำงานเป็นประจำ -มีคุณธรรม จริยธรรม รักงานบริการ ซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -หากมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลระบบไฮดรอลิก เครื่องยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ความรับผิดชอบหลัก: -ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน …

Read More »

Werum IT Solutions รับสมัคร Project Quality Assurance / Quality Engineer

Werum IT Solutions is the world’s leading provider of software and services for production control and production monitoring for the pharmaceutical and biopharmaceutical industries. Are you looking for a new challenge? Perhaps you are looking for an exciting work environment in which to advance your own ideas and contribute as …

Read More »

TAC Thailand รับสมัครพนักงานธุรการจัดซื้อ

พนักงานธุรการจัดซื้อ 1.จัดซื้อสินค้า 2.ตรวจรับสินค้า คุณสมบัติ 1. ปวส.-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือเกี่ยวข้อง 2. มีความขยันและ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการได้ดี 4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 5. ทำงานเป็นทีมได้ 6. มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี 7.มีความรู้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไมโครซอฟท์ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ hr@tacthailand.com  

Read More »

True Digital & Media Platform Co, Ltd, รับพนักงานหลายตำแหน่ง

บริษัท : True Digital & Media Platform Co, Ltd, ที่อยู่ : Tipco Tower เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6, แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร รับพนักงานในตำแหน่งดังนี้ 1. Backend System Development 2. Network Engineer 3. CDN System Engineer 4. System Engineer

Read More »

ด่วนมาก!!!! Solunic รับสมัคร JAVA PROGRAMMER 4 ตำแหน่ง (40K-60K)

บริษัท โซลูนิค จำกัด เป็นบริษัทไอทีผลิตซอฟท์แวร์และโปรแกรมต่างๆ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2009 และมีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศเกาหลีใต้ ทางบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญในด้าน travel solutions เป็นพิเศษ และกำลังมองหาโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพมาร่วมงานกับเรา

Read More »

สามารถคอร์ปอเรชั่น รับสมัคร Senior Programmer / Developer ( 23 K – 80 K )

Responsibilities : overseeing the design , development and delivery of systems related to e-Payment, credit card , debit card , electronic money systems . dentification systems , card system for promotion ,   e-commerce, as well as other systems as the customer Requirement . Planning and Control, monitoring the progress of …

Read More »

Thomson Reuters (Thailand) เปิดบ้านรับสมัครและสัมภาษณ์งานในตำแหน่ง Software Engineer (Fixed-term contract) จำนวนมาก

Open House Event – “Speed Recruitment for Next Gen Technologist” (Saturday, 28 April 2018) (Fixed-term Contract)  – Fresh graduates or junior level are welcome to participate! – Venue: 31st Fl., U Chu Liang Building, Rama IV, Silom Time: 13.00 – 16.30

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90