Supermicro Server by Throughwave Thailand

sugarstick กำลังตามหาเพื่อนร่วมทีม สาย marketing ที่สนใจมาร่วมทีม startup ด่วน!!!

กำลังตามหาเพื่อนร่วมทีม สาย Marketing ต้องการเพื่อนร่วมทีม ด้านการขายและการตลาด สนุกและมีความสุขกับงานที่ทำ ที่มีความต้องการที่จะร่วมทีม startup เกี่ยวกับเด็กและของเล่น มีความตั้งใจ ขยัน มีความอดทนต่อการทำงาน มีความต้องการหาประสบการณ์ที่ท้าทาย และต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ไปด้วยกัน และสามารถให้เวลาในการทำงานด้วยกันในระยะยาวได้โดยไม่ติดขัด และเต็มที่กับงาน
รบกวนinbox หรือส่งประวัติส่วนตัวและผลงานมาที่ อีเมล์ beecosbj@hotmail.com , Line ID : bewjura ด่วน!!

หน้าที่
1.ดูแลและรับผิดชอบในด้านการขายและการตลาด ทั้งด้าน offline และ online ตามความถนัดเฉพาะตัว
2.สร้าง content มีการเล่าเรื่องที่ดีและดึงดูดลูกค้า สามารถสร้างความสนใจ โน้มน้าวใจจากลูกค้าจนนำไปสู่การซื้อสินค้า มีกระบวนการของการสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมเขาจึงควรจะซื้อสินค้าและบริการที่เรานำเสนอ
3.ให้คำแนะนำและรับผิดชอบงานตัวเองอย่างเต็มที่
4.ช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน สามารถให้เวลาในการทำงานด้วยกันได้โดยไม่ติดขัด

คุณสมบัติ
– นักศึกษาฝึกงาน หรือ ผู้ที่สนใจ เพศ ชาย-หญิง อายุ 22-32 ปี
– สามารถเข้าร่วมสัมมนาและโครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพได้
– มีประสบการณ์การทำงาน ด้าน Marketing ด้านการขายและการตลาด
– มีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ และมีความคิดสร้างสรรค์
– เป็นคนขยัน ตั้งใจทำงาน อดทน และรักในสิ่งที่ทำ ลุยงาน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ – มีทัศนคติที่ดี เปิดใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
– มีความต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
– เป็นคนหัวคิดทันสมัย และชอบลงมือทำ

ประโยชน์ที่ได้รับ
ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทำงานstartup

รบกวนinbox หรือส่งประวัติส่วนตัวและผลงานมาที่ อีเมล์ beecosbj@hotmail.com , Line ID : bewjura ด่วน!!!

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

YEERAF – Digital Marketing (25K-35K)

Digital Marketing . Responsibilities include: Planning and Implementation Media Performance, including Facebook Business Manger, Google …

Computer Union – Sales Specialist (Solution Sales)

Computer Union Co.,Ltd (Value Added Distributor) About Us:  Computer Union Co.,Ltd. is an affiliate of …

Mobile Apps Category (English)728x90