IT Management Jobs

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลการทีมพัฒนาและติดตั้งโครงการระบบสารสนเทศให้เป็นตามมาตรฐานการ พัฒนาซอฟต์แวร์ และนโยบายระบบสารสนเทศขององค์กร เช่น การกำหนด Guideline, Checklist เป็นต้น สามารถพัฒนาระบบในกรณีเร่งด่วน ตามความต้องการของผู้บริหาร บริหารจัดการเวนเดอร์ และทรัพยากรในทีมและในแต่ละโครงการ รวมทั้งการประสานงานทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือระบบให้มีความเสถียรและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และปฎิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ …

Read More »

บริษัท ดิจิเน็กซ์ จำกัด รับสมัคร Project Coordinator

บริษัทดิจิเน็กซ์เป็นพาร์ตเนอร์ของ Acumatica ERP Software แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ERP ที่เติบโตเร็วที่สุด ใช้งานง่ายที่สุด และมีโมเดลธุรกิจที่โดดเด่นเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่การบริการให้ลูกค้าภาคเอกชนด้านระบบการบริหารคลังสินค้า (Distribution) และระบบบริหารโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing) ผู้ประสานงานโครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ เป็นบริหารจัดการโครงการภายในของบริษัทให้กับลูกค้า ในการแสดงแผนงานเชิงกลยุทธ์ และสนับสนุนข้อมูลให้ลูกค้าตามขอบเขตของโครงการ หน้าที่รับผิดชอบ ใช้ความรู้ใน Cloud SaaS Solution Acumatica เพื่อควบคุมตรวจสอบการให้คำปรึกษาและติดตั้งทางเทคนิค ภายในขอบเขตและระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลงกับลูกค้า (บริษัทจัดการอบรมและมี Playbookให้ปฏิบัติตาม) สนับสนุนทีมขาย ช่วยเหลือสมาชิกทีมในการพัฒนาข้อเสนอของลูกค้าตามกลไกการขาย เก็บข้อมูลของลูกค้าในเชิงรุกเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไข นำเสนอ Solution ให้กับลูกค้ารวมถึงการออกแบบและแก้ไขให้ตอบรับกับ RFP, TOR พัฒนางานนำเสนอการสาธิตเดโม เพื่อระบุกรณีการใช้งานและคุณค่าให้กับลูกค้าในหลากหลายประเภทธุรกิจ ติดตามและให้ข้อมูลลูกค้าในช่วงทดลองใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อ และมีประสบการณ์ที่ดีกับแพลตฟอร์ม สนับสนุนส่วนงานการตลาด จัดทำเอกสาร/ข้อความสั้นเพื่อโปรโมตในโซเชียลมีเดีย และสื่อสารความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดใหม่ ๆ จากบริษัทซอฟท์แวร์ต้นสังกัด (Acumatica) คุณสมบัติ ประสบการณ์ …

Read More »

Forms Syntron Thailand – Support Duty Manager

Responsibilities:  Coordinate Level-1, Level-2 and Level-3 IT support teams, as per escalation process for troubleshooting and resolving issues effectively and efficiently.  Assist with business technology and equipment, including installation and maintenance.  Assessing the technical needs of Support teams.  Establishing and maintaining strong relationships across Support teams.  Manage customer expectations regarding estimated response times for issue resolution.  Managing and upholding the …

Read More »

The Erawan Group – Group IT Supervisor

Group IT Supervisor GENERAL MISSION – Oversee multi-properties for all technology operation e.g. server / network RESPONSIBILITIES – Coordinate and provide IT operations ensuring alignment of IT services with the business needs – Install and configure computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners according to specifications – Ensure security …

Read More »

กองระบาดวิทยา รับสมัคร “ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและการรายงาน” อัตราจ้าง 19,800 – 28,000 บาท (ขึ้นกับวุฒิและประสบการณ์ ยินดีรับเด็กจบใหม่)

คุณสมบัติ : ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น VB, VB.NET, PHP, Web Application เป็นต้น สามารถวิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูล พัฒนา ดูแล และแก้ไขโปรแกรมขององค์กรให้สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความยืดหยุ่น มีปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน สามารถทำงาน ภายใต้ความกดดัน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   อัตราเงินเดือน : ระดับปริญญาตรี                         …

Read More »

Studio Craftsmanship – Software Architect (E-Commerce) 70-120k

คราฟส์แมนชิพกำลังหาผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้หากมีความสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านลิงก์นี้ https://forms.gle/PGVE5Je6yLfLg3KNA Software Architect (E-Commerce) — Responsibilities:- Produce technical design specifications and guidance to the appropriate detail, acting as an advisor to a zone and/or multiple chartered scrum teams Provide design and architectural guidance and governance in delivering software components and services Provide a vision of the core framework of …

Read More »

Gosoft – Walk-in Interview : IT & Digital Career Exploration

Gosoft บริษัทในกลุ่ม CP All รับสมัครตำแหน่งงาน IT จำนวนมาก ในงาน Walk-in​ Interview​ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 9.00-16.00 น. อาคาร CP All Academy แจ้งวัฒนะ สมัครเลยย https://cutt.ly/JoinGosoft หากคุณใช่ พร้อมเซ็นต์สัญญาทันที และให้คุณเลือกวันเริ่มงานได้ตามสะดวก

Read More »

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ประกาศเปิดรับสมัครผู้อำนวยการ สกสว. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการ สกสว. ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึง 25 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ https://tsri.or.th/th/page/สรรหา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2278 8200 ต่อ 8228 (คุณสุรีรัตน์) และ 084 219 6116 (คุณปกรัฐ) E-mail: sureerat@trf.or.th, pokrat@trf.or.th และสามารถยื่นส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สกสว. ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 …

Read More »

Trimoro – Assist.IT Manager – 30K-50K

Job Descriptions ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไอที 1.ดูแลระบบสารสนเทศ (ERP-MS Dynamic  Navision) เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2.ประสานงานการใช้งาน การแก้ปัญหาการพัฒนาระบบ ERP ของบริษัทระหว่างผู้ใช้งานและบริษัทพัฒนาระบบ ERP. 3.แก้ปัญหาการใช้งานระบบ ERP เบื้องต้นรวมถึงปัญหาทางด้านข้อมูลและโปรแกรม 4.ดึงข้อมูลจากระบบ ERP เพื่อจัดทำรายงานเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดูแลทางด้าน IT Infrastructure ของบริษัท 6. ดูแลควบคุมความปลอดภัยทางด้านข้อมูลสารสนเทศ 7. ดูแลระบบ Computer System (Windows Client, Windows server ,Database Server และอุปกรณ์ด้านไอทีอื่นๆ,CCTV,Access Control…) 8. ดูแลทางด้าน Networking (Switch / Firewall / Internet /Wireless) 9.ดูแลระบบและประสานงาน …

Read More »

IBM Solutions Delivery Co., Ltd. เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา มาร่วมเป็นส่วนหนึงกับครอบครัวไอบีเอ็ม

IBM Solutions Delivery: Hot Job of December 2019

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90