Job Posts

UIH (Innovation Department) – เปิดรับสมัคร Software Developer และ Sr. Software Developer

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง: Software Developer และ Sr. Software Developer พัฒนา Application, Innovation ด้วยภาษา Python บน Linux   คุณสมบัติ: -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขา Computer Engineer, Computer Science, Information Technology หรือสาขาอื่น แต่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Application ด้วยภาษา Python, Java, PHP -ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือน้อยกว่าแต่มีความมั่นใจว่าสามารถทำงานได้ -ชอบเรียนรู้ ชอบเล่น ชอบทดลอง Technology ใหม่ ๆ -ชอบคิด ชอบประดิษฐ์นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ -มีความตั้งใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ   …

Read More »

แสงชัยมิเตอร์ รับสมัคร ERP Support

ลักษณะงาน ดูแล แก้ไขระบบ ERP, ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ MIS ดูแลงานให้อยู่ภายใต้ระบบ ISO 9001:2015 วางแผนงาน จัดทำรายงานต่างๆ อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศชาย – หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน IT, MIS หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์สนับสนุนการใช้งานโปรแกรม ERP หรือโปรแกรม Warehouse อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์การสนับสนุนโปรแกรม Forma จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเป็นผู้นำ สามารถรับผิดชอบงานวางแผน และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้และประสบการณ์ด้าน DB + SQL Query หรือการเขียนโปรแกรม vb, vb.net, asp.net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ …

Read More »

Tyche รับสมัคร Programmer C# .Net (เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ตำแหน่งงาน : Programmer (C# .NET) 4 อัตรา รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ปากเกร็ด นนทบุรี (ใกล้เมืองทองธานี) เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ Qualifications: – Male / Female, Thai nationality – Age not over 35 years old – Bachelor’s degree or Master’s degree in major of computer sciences, IT or related fields. – At least …

Read More »

Abcpoint รับสมัคร Web Development – 3 อัตรา (20,000-35,000)

คุณสมบัติ การศึกษาและประสบการณ์ (Education and Experiences): – การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา Web Application – ประสบการณ์เฉพาะทางเพิ่มเติม (ระบุ) PHP ความรู้ ทักษะ (Knowledge and skill & Training requirement) – มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Web Technology PHP Laravel, HTML 5, CSS3, JAVA Script, AJAX, JQuery, JSON หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Web Application …

Read More »

bitnextrecruitment ต้องการ ผู้จัดการโครงการระดับอาวุโส เงินเดือน 30,000 – 100,000+ บาทต่อเดือน

ผู้จัดการโครงการระดับอาวุโส บริษัทจากแคนาดา ภาพรวมทั่วไป ผู้จัดการโครงการจะรับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี ทั้งต้นทุน ระยะเวลา และขอบเขต ความรับผิดชอบ ได้แก่ : วางแผนโครงการ วางแผนการสื่อสาร จัดสรรงาน และตั้งเป้าหมาย ความรับผิดชอบ สร้างแผนโครงการ รักษาวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุและแก้ไขปัญหาและความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าของโครงการ นำเสนอทางออกที่เป็นไปได้และโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้น ปฏิบัติตามแนวทางการเปลี่ยนแปลง จัดการทรัพยากรเพื่อให้กำหนดการตรงไปตามแผน ประชุมและกำหนดความคาดหวังในทีมงานของโครงการ ควบคุมโครงการให้อยู่ในงบประมาณ   คุณสมบัติ เป็นคนไทยที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หากปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์ในการทำงานบริหารโครงการ 5-10 ขึ้นไปปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการใหญ่ ผ่านการรับรอง PMP หากมีประสบการณ์ PMO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการเป็นผู้นำ เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการจัดการที่ดี สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว   ผลประโยชน์ ได้ทำงานในโครงการเทคโนโลยีที่จะปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต โบนัสที่สูงมากหลังจากทำงานเพียงไม่กี่เดือน ขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัท ได้ทำงานกับนักธุรกิจชาวแคนาดาอย่างใกล้ชิด   เงินเดือน …

Read More »

CLICKNEXT is looking for Senior Tester/QA (URGENTLY!!!)

Responsibilities Defining test strategies and Organize testing processes Create test plans and test cases in BDD Quality assurance of non-functional areas such as performance and security Develop, coding and execute test case and test script frameworks (manual & automated) Qualifications At least 3 years of work experience in Software Testing …

Read More »

CLICKNEXT เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง PHP Developer

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนโปรแกรม PHP ทั้งส่วน frontend, backend, web service ในรูปแบบ RESTFul คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่เกิน 30 ปี รักการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ ชอบ algorithm ยากๆ ที่ท้าทาย สามารถใช้งาน PHP framework ได้ เช่น Laravel, Yii เชี่ยวชาญ Javascript, CSS, SCSS, HTML5 และสามารถเขียน jQuery, SCSS, ReactJS, AngularJS, Bootstrap ได้ มีความรู้เรื่อง UX/UI และสามารถออกแบบ User Interface ได้ มีความรู้เกี่ยวกับ Library หรือ API ของ Third …

Read More »

CLICKNEXT: เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง .Net Developer

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ และพัฒนา Web-based application หรือ Web Service โดยใช้ ASP.NET C# แบบ MVC ทำงานเป็นทีม เพื่อให้โครงการสำเร็วลุล่วงไปตามกำหนดการ แก้ไขโปรแกรมในด้าน Performance และ UI/UX คุณสมบัติผู้สมัคร มีประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application ด้วย ASP.NET MVC 3 ขึ้นไป หรือ Web Service มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมภาษา C# มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS3, Jquery, bootstrap, LINQ เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012 (หรือเคยใช้งาน MySQL, PostgreSQL, …

Read More »

Ackudos รับสมัคร Programmer

บริษัท แอคคูโดส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Business Consulting รวมถึง Business Process Improvement (BPI), และ Enterprise Resource Planning (ERP) ลักษณะงาน :: รับผิดชอบในการดูแลและจัดการทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Sciences, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความอดทน ขยัน รักการทำงานหนัก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนและพูดอยู่ในระดับดี มีความรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C#.Net, VB.Net, Java มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา Website สนใจสมัครได้ที่ admin@ackudos.com

Read More »

Ackudos รับสมัคร ERP Consultant

บริษัท แอคคูโดส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Business Consulting รวมถึง Business Process Improvement (BPI), และ Enterprise Resource Planning (ERP) ลักษณะงาน :: ทำหน้าที่ในการวางระบบ ERP ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เก็บรวบรวมความต้องการ (Requirement) ของลูกค้า ออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการ (Requirement) ของลูกค้า รับผิดชอบในการ Implement ระบบ คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Sciences, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความอดทน ขยัน รักการทำงานหนัก มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลได้ดี มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนและพูดอยู่ในระดับดี   สนใจสมัครได้ที่ admin@ackudos.com

Read More »

Baania.com l กำลังรับสมัคร Full Stack Developer / Front end Developer (NodeJS, React)

ด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจสื่ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบนิตยสาร มากกว่า 13 ปี และได้เปลี่ยนผ่านเป็น Digital Transformation  บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด และเว็บไซต์ Baania.com คือ Property Tech หรือผู้ให้บริการ Maketplace ในข้อมูล Big Data (Data Platform) ด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร รายแรกในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์คนซื้อบ้านและอสังหาริมทรัพย์แห่งยุคดิจิทัล โดยการใช้ข้อมูลอันมหาศาลอย่าง Big Data มาเก็บข้อมูล และเรายังใช้สิ่งที่เรียกว่า AI กับ Machine Learning ซึ่งเมื่อคุณต้องการซื้อบ้าน ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Baania โดยจะเข้าผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกัน ทางบริษัท ฯ กำลัง Re-Engineering จึงต้องการหาเพื่อนร่วมงานใหม่มาพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้ Full Stack Developer 1 ตำแหน่ง Front end Developer 1 ตำแหน่ง เงินเดือน …

Read More »

Deklen กำลังตามหาเพื่อนร่วมทีม สาย Marketing มาเป็นco-founder ได้รับประสบการณ์ทำธุรกิจของเล่นร่วมกัน

กำลังตามหาเพื่อนร่วมทีม สาย Marketing ด้านการขายและการตลาด ต้องการเพื่อนร่วมทีมร่วมอุดมการณ์ เป็น co-founder สาย Marketing มาร่วมการเดินทางสุดอันตราย ทำงานหนัก ไม่มีค่าตอบแทนให้ จะได้รับต่อเมื่อมีรายได้เข้ามาในบริษัท ไม่รับประกันว่าจะสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างปลอดภัย ถ้าประสบความสำเร็จเกียรติยศและชื่อเสียงจะรอคุณอยู่ รบกวนinbox หรือส่งประวัติส่วนตัวและผลงานมาที่ อีเมล์ beecosbj@hotmail.com , Line ID : bewjura   ด่วน!! หน้าที่ 1.ดูแลและรับผิดชอบในด้านการขายและการตลาด ทั้งด้าน offline และ online ตามความถนัดเฉพาะตัว 2.สร้าง content มีการเล่าเรื่องที่ดีและดึงดูดลูกค้า สามารถสร้างความสนใจ โน้มน้าวใจจากลูกค้าจนนำไปสู่การซื้อสินค้า มีกระบวนการของการสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมเขาจึงควรจะซื้อสินค้าและบริการที่เรานำเสนอ 3.ให้คำแนะนำและรับผิดชอบงานตัวเองอย่างเต็มที่ 4.ช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน สามารถให้เวลาในการทำงานด้วยกันได้โดยไม่ติดขัด คุณสมบัติ – ผู้ที่สนใจ เพศ ชาย-หญิง อายุ 24-32 ปี – สามารถเข้าร่วมสัมมนาและโครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพได้ – …

Read More »

รีเจ้น โลจิสส์ (แบงคอก) รับสมัคร ประสานงาน/ดูแลงานภายในบริษัท

ลักษณะการทำงาน ติดต่อสอบถามการสมัครหรือยื่นใบสมัครได้โดยตรงกับทางบริษัท รีเจ้น โลจิสส์ (แบงคอก) จำกัด ที่เซ็นเตอร์ลาดพร้าวโดยตรง คุณยศกร(ฝ่ายบุคคล) Tel.099-334-6075 Line: arttynakongtoei-ปฏิบัติงานเขตพื้นที่วังทองหลาง ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ หยุด เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00 น.- 18.00 น. -ประสานงานภายในบริษัท และดูแลระบบการจัดการ -ดูแลด้านการติดต่อสื่อสาร/เอกสารลูกค้า -รับผิดชอบงานด้านการแก้ไขผ่านโทรศัพท์ -อื่นไตามที่ได้รับผิดชอบ คุณสมบัติผู้สมัคร  1. ไม่จำกัดเพศ(ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่) 2. วุฒิ ปวช.ปวส. หรือเทียบเท่า 3. อายุ ไม่เกิน 30 ปี 4. มีความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบสูง อดทนและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 5. มีมนุษย์สีมพันธ์ที่ดี และสามารถแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1.วันหยุดประจำปี …

Read More »

I.E.Technology Co., Ltd. ต้องการรับสมัครงานตำแหน่ง IT Support ประจำสระบุรีด่วน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ Site งานสระบุรี รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า ผ่านทาง โทรศัพท์, Line, E-mail ในกะที่ตนเองรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งผ่านทาง โทรศัพท์, Line, E-mail หากแก้ไขไม่ได้ในช่องทางดังกล่าว หรือเป็นกรณีเร่งด่วน ให้เข้าพื้นที่เพื่อทำการแก้ไข โดยอยู่ภายในกรอบระยะเวลาตามข้อกำหนดของลูกค้า ประสานงานกับหน่วยงาน และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปัญหาเกิดจากระบบอื่นๆ ร่วมด้วย ดูแล, ตรวจสอบ, แก้ไข, ซ่อมบำรุง ระบบ RFID ประจำปีร่วมกับทีมวิศวกร สรุปปัญหาและการแก้ไข เข้าระบบ สนับสนุนงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศชาย สัญชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสูงกว่า ในสาขา อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความตรงต่อเวลา, กระตือรือร้น, …

Read More »

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร Web Application (Drupal) , Web Service , Share Point หลายตำแหน่งด่วน !!!

101 GLOBAL Co., Ltd. บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ 101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร รับสมัครเจ้าหน้าที Web Application (Drupal) , Web Service , Share Pointประจำโครงการ (ดินแดง) หลายตำแหน่ง ด่วน!!! โดยมีรายละเอียดดังนี้ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้าน Web Application (Drupal) จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้าน Web Service จำนวน 1 …

Read More »

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) รับสมัครตำแหน่ง Business Analyst (Level : M-SM) – Accounting & Finance

Job Description Analyst and collect requirements for developing business systems & users of related systems, to in line with the strategy plan of the bank or outsourced services. Analyze / consider issues related to the work system, operational procedures, keep track of high risk issues and also find the best …

Read More »

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับสมัครตำแหน่ง Sales Executive – ฝ่ายการตลาดและการขาย (Settrade)

Sales Executive – Marketing & Sales Dept. (Settrade)   Key Responsibilities : ขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการ (B2B) ระบบเซ็ทเทรดไปลูกค้ากลุ่มใหม่ บลจ. / บลน / ธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์การขาย จนถึงปิดการขาย ทำงาน Sales เชิงรุกร่วมกับทีม AE ปัจจุบันที่ดูแลโบรกเกอร์เพื่อเพิ่ม Market Share และสร้างรายได้ในกลุ่มของบริษัทหลักทรัพย์ กำหนด Sales Strategy และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท กำหนด Pricing model ของสินค้าและบริการที่ออกใหม่ร่วมกับทีม Market Share / Competitor Monitoring เพื่อประเมินและปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนา Relationship กับลูกค้า จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน Sales เช่น ใบเสนอราคา สัญญา …

Read More »

Bangkok Bank รับสมัคร Programmer/BA/SA หลายอัตรา

A pioneer bank with long progress of the country. Bangkok Bank has grown and matured with Thai people and their business interests and today is renowned for its size, stability and partnership approach. The bank is driving innovation in new products and services  as   technology innovate and building on its …

Read More »