Job Posts

Hyweb Technology (Thailand) รับสมัครตำแหน่ง Java Developer ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

รับสมัครตำแหน่ง Java Developer Qualifications – วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ด้าน Java, Spring Framework, Spring Boot, Restful API, JSON, Oracle, MS SQL, Mongo – ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ หากสนใจสมัครงานสามารถส่ง Resume มาได้ที่อีเมล์ ranida.b@hywebgt.com Job Location Hyweb Technology (Thailand) Co., Ltd. 202 Room No. 2009, 20th Fl., Le Concorde Tower, Ratchadapisek Rd., Huai Khwang, …

Read More »

Betimes Solutions เปิดรับ Data Scientist ค่าตอบแทน 25k-45k Up การเดินทางง่ายๆ ใกล้ BTS บางจาก 600 m

• สามารถเข้าใจการวิเคราะห์ และออกแบบจาก SA ได้ และสามารถใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลได้ • มีความสามารถในการทำกระบวนการ Extract Transform Loading (ETL) และมีความสามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับ ETL ในการทำงานได้ • มีความสามารถในทำกระบวนการ Data Quality และมีความสามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับ Data Quality • มีความรู้และความสามารถในด้าน Database และสามารถจัดการฐานข้อมูลได้ เช่น MS SQL Server , Oracle , DB2 เป็นต้น • สามารถใช้งานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลที่สำคัญ เช่น MySQL , SQL Server , Oracle และมีความสามารถเขียน SQL Command ในระดับกลางถึงสูง • มีความรู้และทักษะการใช้งาน …

Read More »

Betimes Solutions เปิดรับ System Analyst ค่าตอบแทน 20k-40k Up การเดินทางง่ายๆ ใกล้ BTS บางจาก 600 m

• มีความรู้และทักษะการเขียนเอกสารสำหรับนักพัฒนาระบบในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ UML, BPM Diagram • มีความรู้และทักษะการใช้งาน Microsoft Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel และอื่นๆ • มีความรู้และความสามารถในด้าน Database และสามารถจัดการฐานข้อมูลได้ เช่น MS SQL Server , Oracle , DB2 เป็นต้น • สามารถใช้งานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลที่สำคัญ เช่น SQL Server , Oracle และมีความสามารถเขียน SQL Command ได้ • มีความรู้และทักษะในการนำเสนองานในรูปแบบของเอกสารและการนำเสนองาน • มีความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในตัวเอง และสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ถ้าสนใจส่ง Resume …

Read More »

Betimes Solutions เปิดรับ Programmer ค่าตอบแทน 20k-40k Up การเดินทางง่ายๆ ใกล้ BTS บางจาก 600 m

• สามารถพัฒนาโปแกรมด้วยภาษา Java , C# , C++ และใช้ PHP, HTML, CSS, JavaScript ได้ • มีความรู้และความสามารถในด้าน Database และสามารถจัดการฐานข้อมูลได้ เช่น MySQL , MS SQL Server , Oracle , DB2 เป็นต้น • สามารถใช้งานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลที่สำคัญ เช่น SQL Server , Oracle และมีความสามารถเขียน SQL Command • รักการเรียนรู้ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องไม่ชอบทำงานจำเจ • ขยันและมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ • สามารถทำงานทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ถ้าสนใจส่ง resume มาได้ที่ wipha.p@betimes.biz สอบถามเพิ่มเติม …

Read More »

บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลด้านการตรวจสอบระบบ Server, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)รวมทั้งควบคุมและดูแลการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ , ระบบ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ดูแลระบบกล้องวงจรปิด ภายในบริษัท ติดจั้ง ดูแลซ่อมแซมอาการเสียของคอมพิวเตอร์ และระบบ Network ในสำนักงานเบื้องต้น คอยประสานงานกับช่างเพื่อปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน ดูแลระบบ Internet และระบบ Security ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานของ User ดูแลการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม  และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ห้องพักชั่วคราว รถรับ-ส่ง ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต ตรวจสุขภาพประจำปี ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพ ราคาถูก วันลาต่างๆ  / เบี้ยเลี้ยง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ สำนักงานหยุด 2 เสาร์ต่อเดือน กองทุนรักษาพยาบาล …

Read More »

ACinfotec – Cybersecurity and Privacy Consultant

Key Responsibilities and Requirements Work hard and make the difference with ACinfotec Consulting Services. Our team members are smart, passionate about the cybersecurity and privacy, committed to deliver value to customers, and enjoy the way we work. As Cybersecurity and Privacy Consultant, you will join ACinfotec’s dynamic and growing team …

Read More »

ACinfotec – Cybersecurity and Privacy Specialist

Key Responsibilities and Requirements ACinfotec is looking for a Cybersecurity and Privacy Solutions Specialist who can take on a leadership role in delivering the best solutions to help clients tackle cybersecurity and privacy challenges. You must have the passion for engineering novel solutions to deal with complex cybersecurity and privacy …

Read More »

Vintcom technology public co. ltd เปิดรับสมัคร Cybersecurity consultant – (Presales) (30k-70k)

Duties & Responsibilities Responsibilities: – Provide pre-sales support by working closely with our sales teams to understand and define the client’s key business drivers and requirements. – Propose solutions that meet those requirements, ensuring they are technically viable and add value to the overall proposal. – Understand and demonstrate solutions …

Read More »

Exzy – Project Manager

Job Description Responsible for the successful implementation and integration of innovation related to Exzy’s customers from project initiation to implementation in a timely fashion Responsible for project planning; from shaping approach, planning resources & activities and identify & proactively mitigate project risks Manage the project; driving for delivery excellence and …

Read More »

QHR รับสมัคร IT officer@BKK branch

★☆IT officer ☆★ ★☆ New Phetchaburi Road, Bangkok ☆★ Salary                  15,000 – 20,000 per month (Base Salary) + Car Allowance Location              New Phetchaburi Road, Bangkok Working Hour Monday – Friday, 08.30 – 17.30 hrs. _________________________________________________________ Job Description A …

Read More »

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 2.อายุไม่เกิน 35 ปี (ถ้าเป็นเพศชายต้องไม่มีภาระการเกณฑ์ทหาร) 3.มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษา ซ่อมทำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ 4.มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการและใช้งาน Hardware, Software และ Network ได้ 5.มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น 6.มีความสามารถในการใช้งานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 7.มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารที่ดี ทำงานร่วมกันเป็นทีม 8.ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 9.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่ง Resume พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร มาได้ที่อีเมล Dr.sutthaya@gmail.com หรือ iam_alisa@hotmail.com ติดต่อ คุณอลิษา หรือ …

Read More »

CRK Solution รับสมัคร ฟรีแลนซ์โปรแกรมเมอร์

รับสมัครฟรีแลนซ์โปรแกรมเมอร์ คุณสมบัติ JavaScript / NodeJS / Express RESTful API ReactJS / JSX / jQuery / EJS HTML5 / CSS3 / Bootstrap สามารถ สร้าง Excel จาก NodeJS ได้ สามารถ สร้าง PDF จาก NodeJS ได้ MySQL / MongoDB หากสามารถเขียน Type Script ได้ จะพิจารณา เป็น พิเศษ สนใจติดต่อ : 086-564-0541 info@crksoltuion.com

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd.- AI ENGINEER – Salary (25,000-40,000฿)

[AI Engineer] Salary : 25,000-40,000 Baht  Job description: -สามารถวิจัยเรียนรู้ ออกแบบ ต่อยอด และสร้างระบบ Machine Learning ที่เหมาะสมกับงานวิเคราะห์สภาพอารมณ์ ของบุคคลจาก Video Input ได้ – สามารถเลือก Data Set และปรับรูปแบบของข้อมูลให้เหมาะสมแก่การ Train Model ได้ – สามารถวิเคราะห์ทางสถิติและปรับจูน Model จากผลการทดสอบได้ – ทำการ Train และ Retrain Machine Learning Model Requirements: – จบปริญญาตรี Computer Science หรือ Computer Engineering หรือ คณิตศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง. …

Read More »

Aware Technology Solutions รับสมัคร Senior PHP Developer งานดี เงินเดือนเร้าใจ

ทางนี้ต้องการด่วน! รับสมัคร Senior PHP Developer งานดี เงินเดือนเร้าใจ Aware Technology Solutions เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง:  Senoir PHP Developer จำนวน 2 อัตรา สถานที่ทำงาน :   ไบเทค บางนา Job Description: Performing coding assignments by team and Individually Reviewing code work for accuracy and functionality Creating and implementing design plans Analyzing code segments regularly Delegating tasks to team members …

Read More »

Aware Technology Solutions เปิดรับสมัคร Junior Developer ทำงานที่เชียงราย

เด็กจบใหม่ไฟแรงมารวมตรงนี้! ใครอยากเป็น Junior Developer  และอยากทำงานที่เชียงรายสมัครงานกับเราได้เลย Aware Technology Solutions เปิดรับสมัคร Junior Developer ทำงานที่เชียงราย Job Description: Design, develop and test application by Oracle Form/Report tool Implement the product’s life cycle such as designing, development and maintenance Translate software requirements into working and maintainable solutions within the existing application frameworks Prepare and produce of software …

Read More »

Forviz – Software Tester (Manual/Automated) 22,000-30,000

หน้าที่ ออกแบบ วางแผนพร้อมจัดลำดับความสำคัญในการทดสอบระบบในกรณีต่างๆ ดำเนินงานทดสอบระบบและ function ต่างๆ สำหรับ web application และ Mobile appication -วิเคราะห์ความผิดพลาดของระบบพร้อมรายงานให้ทีมพัฒนาระบบได้ทดสอบระบบในขั้นตอน System Integration Test (SIT) พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ใช้ในกระบวกการ User Acceptance Test (UAT). ดำเนินงานร่วมกับทีม developer และ project manager ในการวางแผน จัดตารางเวลาการดำเนินงานการทดสอบในส่วนต่างๆของ application จัดทำรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขดังกล่าว จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และทดสอบระบบ บันทึกและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการทดสอบระบบ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 1 ปีเกี่ยวกับการทดสอบระบบ Software, Test Case และขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการทดสอบระบบ มีความรู้และทักษะด้านการทดสอบระบบ โครงสร้างการทดสอบ และระเบียบวิธีในการทดสอบระบบ หากมีทักษะด้านการพัฒนา Software ใน …

Read More »

Facgure Company Limited – Technical Project Manager – 50,000฿-70,000฿

Responsibilities Manage the end-to-end process planning for multi-projects Commit to project timeline, allocate resources, monitor progress, and grow achievement Coordinate with all related teams to ensure understanding of all project members to deliver high-quality work on-time Work with customers to review progress and adjust development Review the quality of the …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90