Job Posts

Cisco Systems เปิดรับสมัครน้องๆจบให้ ตำแหน่ง Associate Sales Engineer (ASE) – Singapore| น้องๆที่จบมาน้อยกว่า 2 ปีเท่านั้นนะครับ

ข่าวดีกับน้องๆจบใหม่, Cisco เรามีงานดีๆมาฝากครับ Cisco Sales Associate Program (CSAP) เป็นโปรแกรมสำหรับน้องๆที่จำลังจะจบ หรือ จบใหม่ไม่เกิน 2 ปี โดยน้องๆที่ได้รับเลือก จะได้เป็นพนักงานประจำ (Permanent Employee) กับ Cisco ในปีแรกที่ Cisco Systems Singapore และเข้ารับการสอน/Training ผ่าน Cisco Telepresence กับเพื่อนร่วมรุ่น ทั่ว Asia Pacific and Greater China เป็นเวลา 1 ปีที่ ประเทศสิงคโปร์ และเดินทางกลับมาประจำที่ประเทศไทย* ในปีที่สอง

Read More »

บริษัทโอเอ็มซีเทค จำกัด (OMC Tech Co., Ltd.) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ IT Security จำนวน 4 อัตรา

บริษัทโอเอ็มซีเทค จำกัด (OMC Tech Co., Ltd)              ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และบริหารจัดการวิธีการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังได้เคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ ทางเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

Read More »

บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด : รับสมัคร Programmer 3 ตำแหน่ง

บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการดำเนินกิจการทางด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บเอกสารและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA) ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการ พัฒนาระบบงานดังกล่าวที่เป็นมาตรฐานมากว่า 10 ปี เพื่อประยุกต์ใช้กับลักษณะงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน เราก้าวมาเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล มีการติดตั้งระบบ INFOMA มากกว่า 300 แห่ง

Read More »

บริษัท เทคซอส มีเดีย เปิดรับตำแหน่ง IT Project Coordinator

Responsibilities Providing technical aspects’ feedback for product development in each project Proactively suggesting and updating new technology for product improvement, especially web app and platforms Coordinating with related parties of each project in terms of technical requirements to achieve the possible best outcome of the product Testing and evaluating company …

Read More »

PETA (Thailand) Co.,Ltd. รับสมัคร IT Security Manager

Responsibilities: Responsible for implementing system security solutions with various technologies (Antivirus, Encryption, Desktop Management, SIEM and Log Management and so on) Responsible for implementing security solutions with various technologies (PKI Solution, Encryption Solution, Privileged access management and so on) Co-operate with product vendors to provide in depth trouble shooting Responsible …

Read More »

บริษัท Betimes Solutions เปิดตำแหน่ง Datalake/Unstructured data จำนวน 2 อัตรา

Required skills: 1. Programming Languages: – Must be fluent in Python3 and SQL 2. Operating System: – Must be comfortable with both Linux and Windows opearating systems 3. Tools: – Must be familiar with the following tools Containers – Docker Distributed Storage/Computing, Search Engines – Elastic Stack (Elastic Search, Logstash, …

Read More »

บริษัท Betimes Solutions เปิดรับสมัคร System Analyst จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงาน : • รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า • จัดทำเอกสาร Conceptual & Detail Design Specification o DFD Diagram (Context Diagram) UML Diagram ER Diagram Data dictionary Prototype Design • ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ SA (eForm , eFlow , eReport) • ทดสอบระบบงาน (Unit Test , Integration Test , System Test) • จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ • Support การใช้งานระบบกับลูกค้า สถานที่ทำงาน : อยู่ในซอยสุขุมวิท …

Read More »

Application Support (Report Writing) – Moveware

We are looking for an enthusiastic, bright, computer graduate interested in joining a fast-growing global software development company. The role is for a graduate trainee, that will give the successful candidate experience in working in several different areas of our support and development teams.

Read More »

Obotrons Corporation เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Web Programmer

เพศชาย-หญิง อายุ 21-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP / CSS / HTML / JAVA Script

Read More »

Software Developer – Moveware

We are looking for an enthusiastic, bright, computer science graduate interested in joining a fast-growing global software development company. The role is for a graduate trainee, that will see the successful candidate gain experience working in several of our support and development teams.

Read More »

จอสก์โกลบอล รับสมัคร Programmer

รับสมัคร Programmer จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประเภทต่างๆ ด้วยภาษาที่แตกต่างกัน มีความสามารถในการใช้โปรแกรมดังนี้ JAVA, JavaScript, PHP, SQL, iOS/Swift, C#, Python มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างแนวความคิดแปลกใหม่ได้ดี สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 6 .มีทักษะและความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟฟิคหรืออื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Photoshop, Illustrator 7. มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น 9. รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ 10. หากมีประสบการณ์ทางด้านงานออกแบบโฆษณา สิ่งพิมพ์, โซเชียลมีเดีย, การตลาดออนไลน์ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง …

Read More »

บริษัทไวซ ซอฟท์ มีความประสงค์รับพนักงานในหลายตำแหน่ง: Project coordinator, Business Analysts, System Analysts, Developer

System Analyst (Urgently Required!!) Responsibilities: – Get and analyze requirement from customer – Design process, database according to given requirement – Response to any customer inquiry – Investigate and solve problem given by customer – Maintenance current system (Ex. fix bug and do enhancement) – Provide advice and support customer in …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90