IT Support Jobs

I.E.Technology Co., Ltd. ต้องการรับสมัครงานตำแหน่ง IT Support ประจำสระบุรีด่วน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ Site งานสระบุรี รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า ผ่านทาง โทรศัพท์, Line, E-mail ในกะที่ตนเองรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งผ่านทาง โทรศัพท์, Line, E-mail หากแก้ไขไม่ได้ในช่องทางดังกล่าว หรือเป็นกรณีเร่งด่วน ให้เข้าพื้นที่เพื่อทำการแก้ไข โดยอยู่ภายในกรอบระยะเวลาตามข้อกำหนดของลูกค้า ประสานงานกับหน่วยงาน และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปัญหาเกิดจากระบบอื่นๆ ร่วมด้วย ดูแล, ตรวจสอบ, แก้ไข, ซ่อมบำรุง ระบบ RFID ประจำปีร่วมกับทีมวิศวกร สรุปปัญหาและการแก้ไข เข้าระบบ สนับสนุนงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศชาย สัญชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสูงกว่า ในสาขา อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความตรงต่อเวลา, กระตือรือร้น, …

Read More »

รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คุณสมบัติ 1.เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.สามารถติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Network 3.ดูและและตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย 4.สามารถซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.เงินเดือน 15,000 บาท   สนใจสามารถสมัครได้ที่ apple_lady99@windowslive.com

Read More »

M.I.S. Outsourcing รับสมัคร Office 365/Cloud Platform Specialist

Position Office 365/Cloud Platform Specialist   Job Description Envision, prepare and setup Office 365 business and enterprise plan in cloud-only and hybrid environment as per Microsoft and good practice. Prepare and build Office 365 email migration technique, hybrid environment, co-existence, RMS, EMS, single sign-on and federation services. Explore, create and maintain …

Read More »

LSG Sky Chefs ครัวการบินสัญชาติเยอรมัน รับสมัครตำแหน่งงาน IT Administrator

Key Purpose of this position – To maintain IT Hardware and Clients and ensure they are up and running , monitoring computer system and network. System Maintenance – Provide IT support to business and users in both hardware and software problem – Install and set up new PC/Printer/Laptop included basic …

Read More »

Nextech System Service Co.,Ltd รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

Account Manager / Senior Sales Executive / Sales Executive Qualification Thai Nationality Minimum 1-2 years experience in Sales, preferably in IT Industry (or) more than 3 years experience in other related field Knowledge of IT Products (both hardware and software) is preferrable The candidate who have experienced and knowledge in …

Read More »

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร นักวิชาการสารสนเทศ (IT Support) – อัตราเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

นักวิชาการสารสนเทศ (IT Support) Job Descriptions: งานบริการ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ – จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ ให้บริการรับแจ้งปัญหา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น งานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ – ให้บริการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เป็นต้น งานบริการระบบ Digital Learning งานดูแลเว็บไซต์วิทยาลัยฯ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Qualifications Required: ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา IT, Computer Engineer, Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานหลาย Project ได้ ประสบการณ์ทำงานด้าน IT-Service, โสตทัศนูปกรณ์ และการผลิตสื่อการเรียนการสอน 2 – 5 ปี …

Read More »

บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด/ รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่ง IT Operation Support

Position: IT Operation Support Responsibilities: Thai nationality only Perform system operation task such as monitoring status of system, network, application, and backup system at both Primary and Secondary sites. Act as first level support and call centre for any incident occur in the production service. Troubleshoot hardware and network Attend …

Read More »

บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานสาย IT และตำแหน่งอื่นหลายอัตรา

101 GLOBAL CO.,LTD บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ 101 GLOBAL Co., Ltd. ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read More »

AWS รับสมัคร Cloud Technical Account Manager

DESCRIPTION We are looking for technology thought-leaders who build long lasting and influential relationships at all levels of an organisation. Amazon has a history and tradition of leading the world in Web-related technologies and services. Now, with Amazon Web Services (AWS) you have the chance to join the team as …

Read More »

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางด้านเทคนิค (Technical Support ) 1 ตำแหน่ง

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ    101 GLOBAL Co., Ltd.  รับสมัคร  เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางด้านเทคนิค  (Technical Support )  1 ตำแหน่ง ด่วน !  โดยมีรายละเอียดดังนี้   หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. สนับสนุนการทำงานด้านเทคนิคและประสานงานในโครงการ 2.  ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , โทรคมนาคมและการสื่อสาร หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบเครือข่าย (Network) หรือความปลอดภัยสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า2 ปี มีความรู้ด้าน TCP/IP …

Read More »

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร Network Operation Support (NOS) ประจำโครงการ หลายตำแหน่ง ด่วน !! โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ 101 GLOBAL Co., Ltd.  รับสมัคร Network Operation Support (NOS) ประจำโครงการ หลายตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดินแดง) หลายอัตรา (ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ) หลายอัตรา (จังหวัดนนทบุรี) หลายอัตรา    หน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลทำหน้าที่ Monitor อุปกรณ์ Link และอุปกรณ์เครือข่ายที่รับผิดชอบดูแลทั้งหมด พร้อมทั้งสามารถแก้ไขหรือปรับแก้ไขให้ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้กรณีระบบเครือข่ายมีปัญหา หรือไม่สามารถใช้งานได้ ติดตั้ง ดูเเล ตรวจสอบระบบเครือข่าย เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า รับแจ้งปัญหาต่าง ๆ …

Read More »

MFEC เปิดรับตำแหน่ง “System Operator” (จตุจักร)

ลักษณะงาน Monitor ระบบของลูกค้า แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ วิเคราะห์ปัญหา(Incident) เบื้องต้น ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สรุป Incident Report  ส่งลูกค้า คุณสมบัติของคนที่เราตามหา : อายุไม่เยอะ เรา Open ตั้งแต่น้องๆจบใหม่ จนถึง 30 ปี จบปริญญาตรี ไม่ต้องจบมาตรงสายไอทีก็ได้ ถ้าอยากเรียนรู้งาน สมัครเข้ามาได้เลย ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้ แต่สามารถทำงานเป็นกะได้ มี 2 กะ / กะแรก 09.00-21.00 กะที่สอง 21.00 – 09.00 น. (ทุกๆการเข้ากะ เรามีค่ากะให้) ใน 1 เดือนจะทำงานแค่ 15 วัน : ทำงาน 3 วันหยุดอีก 3 วัน …

Read More »

Magic Software รับสมัคร IT Support Back Office

IT Support Back Office Magic Software Thailand (MST)  เป็นหนึ่งในผู้นำด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทย  เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดหา เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมถึงบริการให้คำปรึกษา พัฒนาและให้บริการในด้าน Business Integration, Business intelligence และการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน  เรามีความมุ่งมั่นที่ที่จะพัฒนา งานตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยสร้างสรรค์งานให้ก้าวทันในการทำธุรกิจในปัจจุบัน เราคือบริษัทซอฟต์แวร์รายแรกในประทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

Read More »

101 GLOBAL Co., Ltd.  รับสมัคร  เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางด้านเทคนิค  (Technical Support )  1 ตำแหน่ง ด่วน !  โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

Read More »

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางด้านเทคนิค (Technical Support ) 1 ตำแหน่ง

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางด้านเทคนิค (Technical Support ) 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read More »