IT Support Jobs

IT Specialist (Application) 1 Position Salary 26,000THB with Great Benefit

ตำแหน่ง IT Specialist (Application) เงินเดือน (ไม่เกิน) 26,000 บาท ค่าตำแหน่ง 2,500 บาท โบนัส ประมาณ 5 เดือน มีเงินบวก 10,000 – 20,000 บาท ทำงานที่ นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ Qualification : – Female, age 24 – 27 years old. – Bachelor or higher degree in Computer Science, Business Computer, Information Technology, or …

Read More »

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 . เปิดรับสมัคร พนง.สารสนเทศ(IT) / รายวัน 620.-

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 เปิดรับสมัคร พนง.สารสนเทศ(IT) วุฒิที่รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทน วันละ 620.- บาท (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้าน สารสนเทศ(IT) มีความรู้เรื่องการซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์เบื้องต้น ดูแลและแก้ไขให้ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใช้งานได้ดี สามารถลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ใช้สาย Lan ในการต่อหรือเชื่อมระบบเครือข่ายได้ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-16.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ติดตั้งดูแลอุปกรณ์ IT ทั้ง Hard Ware/Soft Ware อุปกรณ์สำนักงานภายในศูนย์ฯ44 และสาขา Set ระบบติดตั้ง LAN และเดินสาย/การเข้าหัว LAN ดูแลเครือข่าย Net Work ของศูนย์ฯ และการแก้ไขปัญหาระบบต่างๆ ภายในศูนย์ฯ44 และสาขา …

Read More »

Index Interfurn รับสมัคร IT Support & Programmer

IT Support : – เพศชาย หญิง – อายุ 20-35 ปี – วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยกาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ – มีความรู้และทักษะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี – แก้ไขปัญหา Hardware Software Network ได้ – ซ่อมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้ทุกประเภท Programmer : – เพศ ชาย หญิง – อายุ 25-30 ปี – ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ – มีความรู้เกี่ยวกับระบบงาน ERP – มีความรอบรู้หรือเคยผ่านระบบงานโปรแกรม Microsoft Dynamics AX2009/2012 …

Read More »

Me Solution Co., Ltd. รับสมัคร IT Support

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จบ ปวช – ป.ตรี คอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง ทำงานที่บ้านบึง จ.ชลบุรี มียานพาหนะ หรือใบขับขี่ สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ Email: saksith@anet.net.th 

Read More »

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ IT

รายละเอียดงาน : -รับผิดชอบการให้บริการโปรแกรมต่างๆ อินเตอร์เน็ต และดูแล บำรุง ปรับปรุง ฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ช่วยเหลือและบริการพนักงานทุกคน รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่าย และเทคโนโลยีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (ระบบโทรศัพท์ หรือระบบเครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์) สัญญาต่างๆ ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ – ตรวจสอบเพื่อต่ออายุสัญญาทรัพย์สินทีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ชื่อของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง, เลข IP ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง รวมทั้งรายการสัญญาต่างๆ ประกาศต่างๆ ข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย / หญิง ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ เทศโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 – 5 ปี สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Officeได้ดี สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี …

Read More »

Aqua Orange Software – IT Support English Speaking 4 Positions (work at BKK and Rayong) 20K.- 30 K

Duties Work directly with end users to provide technical support, installation, maintenance,                problem diagnosis, backup, trouble-shooting and administration of applications Provide network support and assist in monitoring of server and network equipment Ensure the quality of mobile app/website throughout development life cycle Manage …

Read More »

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) – IT Support/Help Desk

***ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา*** คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้าน IT Support/Helpdesk ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป 4. มีทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ 6. มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ดูแลเซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ภายในบริษัท 2. Support แก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 3. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โดยออกแบบระบบเครื่อข่ายภายใน และกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งานของบริษัท 4. ดูแลระบบ E-mail ให้กับพนักงาน โดยการประสานงานกับผู้ใช้งานในการเพิ่ม ลบ …

Read More »

บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลด้านการตรวจสอบระบบ Server, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)รวมทั้งควบคุมและดูแลการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ , ระบบ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ดูแลระบบกล้องวงจรปิด ภายในบริษัท ติดจั้ง ดูแลซ่อมแซมอาการเสียของคอมพิวเตอร์ และระบบ Network ในสำนักงานเบื้องต้น คอยประสานงานกับช่างเพื่อปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน ดูแลระบบ Internet และระบบ Security ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานของ User ดูแลการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม  และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ห้องพักชั่วคราว รถรับ-ส่ง ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต ตรวจสุขภาพประจำปี ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพ ราคาถูก วันลาต่างๆ  / เบี้ยเลี้ยง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ สำนักงานหยุด 2 เสาร์ต่อเดือน กองทุนรักษาพยาบาล …

Read More »

QHR รับสมัคร IT officer@BKK branch

★☆IT officer ☆★ ★☆ New Phetchaburi Road, Bangkok ☆★ Salary                  15,000 – 20,000 per month (Base Salary) + Car Allowance Location              New Phetchaburi Road, Bangkok Working Hour Monday – Friday, 08.30 – 17.30 hrs. _________________________________________________________ Job Description A …

Read More »

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 2.อายุไม่เกิน 35 ปี (ถ้าเป็นเพศชายต้องไม่มีภาระการเกณฑ์ทหาร) 3.มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษา ซ่อมทำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ 4.มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการและใช้งาน Hardware, Software และ Network ได้ 5.มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น 6.มีความสามารถในการใช้งานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 7.มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารที่ดี ทำงานร่วมกันเป็นทีม 8.ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 9.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่ง Resume พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร มาได้ที่อีเมล Dr.sutthaya@gmail.com หรือ iam_alisa@hotmail.com ติดต่อ คุณอลิษา หรือ …

Read More »

Ultimate Tech & Innovation รับสมัครตำแหน่ง Workload Automation และ Software Implement (ITSM)

รับสมัครพนักงานที่มีประสบการณ์ด้าน Workload Automation Software Implement (ITSM) ผู้ที่สนใจสามารถส่ง RESUME สมัครได้ทันทีที่ natta.pr@utitech.co.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0891089743 www.utitech.co.th

Read More »

Gosoft – Walk-in Interview : IT & Digital Career Exploration

Gosoft บริษัทในกลุ่ม CP All รับสมัครตำแหน่งงาน IT จำนวนมาก ในงาน Walk-in​ Interview​ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 9.00-16.00 น. อาคาร CP All Academy แจ้งวัฒนะ สมัครเลยย https://cutt.ly/JoinGosoft หากคุณใช่ พร้อมเซ็นต์สัญญาทันที และให้คุณเลือกวันเริ่มงานได้ตามสะดวก

Read More »

Processing Center Co.,Ltd. – IT Operation

ตำแหน่งงาน IT Operation ตรวจสอบระบบบริการการทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ ประสานงานกับลูกค้าและทีมงานภายในเพื่อแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ รองรับธนาคาร / ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ จัดทำขั้นตอนระบบบริการตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 การติดตามเหตุการณ์และปัญหา (เหตุการณ์ผิดปกติ) คุณสมบัติ เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี มีสัญชาติไทย จบปริญญาตรีสาจาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ (Windows, Server, Linux, Unix) และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย ทักษะความรู้ใน MS-Office การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีธนาคารบนมือถือ ประสบการณทำงาน 0-2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) จำเป็นต้องมีใจบริการและทักษะการประสานงาน สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถสมัครผ่าน link  https://forms.gle/LQK7JEsW หรือส่ง CV/Resume มาที่ Email : hr@pcc.co.th เบอร์ติดต่อ …

Read More »

บริษัท เทคเฮด จำกัด รับสมัครตำแหน่ง Senior Support / เงินเดือน 35,000 – 40,000 บาท

Principle Accountability (ความรับผิดชอบหลัก) Supporting – Working with related teams to resolve system, software application issue. – Tracking business software application incident/problem case to ensure the problem is resolved. – Working with customer support representative to diagnose and provide resolution to customer problem. Management – Analyze business processes and information systems …

Read More »

MU TUTOR รับสมัคร IT Support ทวีวัฒนา กทม.-เริ่ม 8,000-12,000 บาท

รายละเอียดงาน : สามารถสนับสนุน ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ IT ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติผู้สมัคร : คุณสมบัติ 1. มีความสามารถในการ set up ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ IT 2. มีความรับผิดชอบสูง 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 4. เดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สวัสดิการ ดังนี้ 1. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) 2. ประกันสังคม 3. คอมมิชชั่นกับสาขาใหม่ 4. ส่วนแบ่งการอัด VDO จากทุกสาขาทั่วประเทศ 5. ปันผลกำไร 6. เบี้ยขยัน 7. การตรวจสุขภาพประจำปี 8. เงินช่วยเหลือต่างๆ/เงินกู้ยืม 9. วันหยุดพิเศษทุกๆ 2 เดือน 10. โอกาสท่องเที่ยวในหรือต่างประเทศ …

Read More »

สภากาชาดไทย รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2563

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 งานควบคุมติดตามและประเมินผลงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ในการนำข้อมูลจากระบบมาดำเนินการในรูปแบบรายงานหรือกราฟ การพัฒนาออกแบบเว็บแอปพลิเคชั่นของหน่วยงาน และทดสอบคุณสมบัติ เทคนิคของระบบและพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.1 ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร 2.2 เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 2.3 วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.4 มีความสามารถใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ อาทิ HTML, CSS, JAVA SCRIP, PHP, SQL,DAX (Data Analysis Expression) และสามารถเรียกข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบรายงาน, กราฟ หรือ …

Read More »

สวก. เปิดรับสมัคร IT Support อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ด้าน IT Support, Application, Computer Network, Server, Cloud computing และ Virtual Machines มีความรู้ความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา จัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ สรุปผลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ (Service Mind) มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ หากมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอบเขตการจ้างงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานหรือรับแจ้งจากผู้ใช้งาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานวิธีการแก้ปัญหาและการบำรุงรักษา ดูแลและบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance หรือ PM) ทั้งระบบ Hardware Software เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งแบบตั้งโต๊ะ/แบบพกพา …

Read More »

ANT Commerce Media เปิดรับสมัคร + Programmer + Content Creative

เปิดรับสมัคร + Programmer + Content Creative หน้าที่ความรับผิดชอบ :- – Programmer รับผิดชอบงานเขียนโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมตามที่ได้รับหมอบหมาย ออกแบบและพัฒนาระบบ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคบบัญชา – Content Creative เขียน content ทุกช่องทางของบริษัท อาทิ Social Media สร้างสรรค์ วางแผน เขียน พัฒนา content ตามที่ได้รับโจทย์จากทีม สวัสดิการ : – เงินเดือน(บาท) : 10,000 – 40,000 – ประกันสังคม – เสื้อ Unifrom ของบริษัท – วันหยุด (ทุกวันอาทิตย์) , วันหยุดพักผ่อนประจำปี – เบี้ยขยัน,คอมมิชชั่น,เงินโบนัสตามผลงาน – …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90