IT Support Jobs

บริษัทอัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT -อัตราเงินเดือนตามตกลง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT สถานที่ทำงาน   ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เงินเดือน N/A ทำงาน  จันทร์ – ศุกร์  (เวลา 08.00-17.00 น.) รายละเอียดงาน 1.วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ SAP ใน Module ที่ได้รับมอบหมาย 1 Module และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง (SD,MM,PP,CO,FI) 2.ดูแลระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์บริษัท อาทิ LAN Internet ระบบ SAP และอื่น ๆ 3.แก้ไขและพัฒนะระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ของบริษัทให้ทันต่อยุคสมัย และเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท 4.เข้าร่วม workshop ต่าง ๆ ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนในการปฏิบัติงานในสายIT 5.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปริญญาตรี-โท …

Read More »

บริษัทแพทย์ไทย 88 จำกัด รับ IT Application Support (เงินเดือนขึ้นกับประสบการณ์)

บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด ในเครือโรงพยาบาลมหาชัย รับสมัคร IT Team เพื่อรองรับการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ : MedPark Hospital ติด MRT ศูนย์สิริกิตติ์ / MRT คลองเตย ตำแหน่ง Senior Application Support / Application Support หลายอัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ : แก้ไขปัญหาที่พบตามมาตรฐาน SLA และดำเนินการรายงาน การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา, ดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานตามที่ผู้รับบริการร้องขอ, จัดหา เสนอแนะ วิธีปรับปรุงแอพพลิเคชั่นและบริการรวมถึงกระบวนการภายในด้านไอที, ตรวจสอบแอปพลิเคชั่นและทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, ดูแลแอปพลิเคชั่นให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ วัน เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.  (พนักงานประจำ) สวัสดิการ …

Read More »

บริษัทอัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ IT -อัตราเงินเดือนตามตกลง

รายละเอียดงาน 1.วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ SAP ใน Module ที่ได้รับมอบหมาย 1 Module และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง (SD,MM,PP,CO,FI) 2.ดูแลระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์บริษัท อาทิ LAN Internet ระบบ SAP และอื่น ๆ 3.แก้ไขและพัฒนะระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ของบริษัทให้ทันต่อยุคสมัย และเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท 4.เข้าร่วม workshop ต่าง ๆ ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนในการปฏิบัติงานในสายIT 5.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปริญญาตรี-โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประสบการณ์การทำงานในงาน IT อย่างน้อง 2-3 ปี 3.สามารถใช้และมีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP และโปรแกรมเบื้องต้นอื่น ๆ 4.มีความรู้เกี่ยวรอบด้านเรื่อง IT 5.สามารถเขียนโปรแกรม  และทำ …

Read More »

Hillkoff company รับสมัคร IT Specialist

1. ออกแบบระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัท ตามนโยบายของบริษัท พร้อมติดตามการทำงานตามแผนงานที่ได้ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ และกรณีแยกออกมาเป็นหนึ่ง Description ต้องมีเอกสารรายละเอียดการทำงานอย่างชัดเจน สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน 2. พัฒนา Software ตามความต้องการของฝ่ายงานต่างๆ ให้สนับสนุนการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีขั้นตอนที่ชัดเจน ละเอียด วางแผนงาน Action Plan เพื่อให้ผู้บริหารติดตามการทำงานได้โดยไม่ซับซ้อน และเข้าใจง่าย หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก(Key Activities) 3. กำหนดนโยบาย IT ของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน 4. อบรมพนักงาน ให้คำปรึกษาการใช้งาน Computer และ Software ต่างๆ แก่ฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน 5. ศึกษาพัฒนาตนเอง เพิ่มทักษะทางด้าน IT ให้ทันยุคสมัย และนำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ตรวจสอบ ดูแลระบบ Server System ตามที่ได้ออกแบบไว้ …

Read More »

World Information Technology Co.,Ltd. – Security Technical Support Engineer

Qualification: • Thai Nationality • Diploma or Bachelor Degree in Computer Engineering, Electronic Engineering, Telecommunication Electronics, or other computer/IT related fields. • Minimum of 2 years’ experience in technical implementation, deployment, support, and troubleshooting of data communication, wired/wireless LAN, Firewall, Security product. • Strong skill and knowledge in computer network, …

Read More »

World Information Technology Co.,Ltd. – Technical Support Engineer-Collaboration Solutions

Qualification: • Thai Nationality • Diploma or Bachelor Degree in Computer Engineering, Electronic Engineering, Telecommunication • Electronics, or other computer/IT related fields. • Basic knowledge for networks, voice and video conference system. • Good interpersonal and communication skills, and able to work/support well with overseas experts. • Good customer service …

Read More »

World Information Technology Co.,Ltd. – Solution Consultant [Senior]

Qualification : • Thai Nationality • 3+ Years’ Experience in IT/System/Network/Security Presales or Support role. • Keen on driving himself to be professional in Technical career • Be Enthusiastic to learn new technologies. • Possess high responsibility, smart working, service-mind, good interpersonal and communication skills • Knowledge of DNS, HTTP/HTTPS, …

Read More »

World Information Technology Co.,Ltd. – Senior Technical Support Engineer-Collaboration Solutions

Qualification: • Thai Nationality • Bachelor Degree in Computer Engineering, Electronic Engineering, Telecommunication Electronics, or other computer/IT related fields. • Minimum of 2 years’ experience in technical implementation, deployment, support, and troubleshooting of Collaboration Solutions, Video Conference and/or Unified Communication • Cisco CCNP or CCNA for Collaboration is perfer • …

Read More »

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครTechnical Support (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน ให้บริการติดตั้ง Hardware, Software, IT ระบบเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับลูกค้า แก้ปัญหาทางด้าน Network ให้กับลูกค้า มีใจรักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22-35 ปี ปวส / ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ่า – อิเลกโทรนิค หรือที่เกี่ยวข้อง รู้ระบบ Network (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ผ่าน หรือ ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และมีใบขีบขี่รถจักรยานยนต์ ช่องทางการติดต่อ: sawitree@dth.kyocera.com

Read More »

101 GLOBAL Co., Ltd. ด่วนรับสมัคร IT Helpdesk ประจำโครงการ หลายอัตรา

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

Read More »

บริษัท เทคโนเวท โซลูชั่นส์ จำกัด: Technical Support (Part-time / Full-time)

ตำแหน่ง Technical Support คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชายและเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยเทคนิค สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและการเขียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี: Word, Excel, Power Point มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี สามารถทำงานได้ 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) หรืออย่างน้อย 4 วัน หน้าที่และความรับผิดชอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนฝ่ายขาย เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นโซลูชั่นส์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ช่วยเหลืองานบริการในด้านวิศวกรรม ติดตามปัญหาทางเทคนิค ให้คำแนะนำและข้อมูลทางเทคนิคแก่ลูกค้า จั ดการกิจกรรม on-site เพื่อให้แน่ใจในเรื่องของเวลาและงบประมาณ สถานที่ทำงาน บริษัท เทคโนเวท โซลูชั่นส์ จำกัด 23/32 อาคารสรชัย ชั้น 15 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (ห่างจากบีทีเอสเอกมัย 300 ม.) ส่ง …

Read More »

Sonoda (Thailand) Co., Ltd. – IT Support N4+

ประเภทงาน: ไอที ประเภทการจ้าง: งานประจำ ความสามารถทางภาษา: ภาษาญี่ปุ่น ระดับทางภาษา: N2, N3, N4 สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร บริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องจักร มีฐานลูกค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ งานหลักๆของตำแหน่งนี้จะเป็น • ดูแล/แก้ไข อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ • ดูแล/แก้ไข อุปกรณ์เครือข่าย • ตรวจสอบระบบดูแลเครื่องจักร • ตรวจสอบและประสานงาน • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติ – เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี – วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้ – สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นพอได้ (N4+ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) – ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไปด้านไอที (ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่) – สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน – ผ่านการเกณฑ์ทหาร – มีใบขับขี่ และ รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเงินเดือน ตามตกลง …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90