System Analyst Jobs

MFU-System Analysist

มีความรู้พื้นฐานการเขียน โค๊ด – HTML , PHP ,java – Google Script – พัฒนา Font end – สามารถแนะนำการใช้งาน Google Application และใช้งานเป็นในหลายฟังค์ชั่น – มีความรู้ในการใช้งาน Database MySQL MarieDB – พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ Contact: jirapan.tun@mfu.ac.th 

Read More »

UTAC Thai Limited – System Analyst (K2 Developer) – near BTS Bearing

Job Highlights Bachelor’s Degree in IT, Computer Science Min. 5 years’ working experience in IT field Strong knowledge of K2 integration and workflow Job Description Responsibilities: Collect information and analyze business requirements Define deliverables and specifications Conduct program design, coding, debugging and documentation Research and suggest solutions for systems complex …

Read More »

UTAC Thai Limited – System Analyst (.Net) – near BTS Bearing

Job Description Responsibilities: Gather and analyze business requirement, to find out business difficulty and propose solutions/processes or alternative solutions to support both existing and new business Create deliverable documentation: – Requirements documents, Feasibility studies, Functional specifications, Design specifications, Flowcharts diagrams, Testing and Training documents. Develop and implement software applications refers …

Read More »

Forms Syntron Thailand – Solution Architect (30,000 – 70,000)

Responsibilities: Act as App, Web, Integration, API and Integration domain SME Help Point of Sale, Tech team to identify, assess and solve complex business problems for area of responsibility, where analysis of situations or data requires an in-depth evaluation of variable factors Interact with tech team on matters where they may need …

Read More »

System Analyst 30-80 K @Professional One

System Analyst 30,000 -80,000 บาท สถานที่ทำงาน Energy Complex Building (MRT/BTS จตุจักร) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ: • เข้าร่วมในการดำเนินการรวบรวมความต้องการของ User ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ • ให้คำแนะนำด้าน Technology และ Policy • ให้คำแนะนำการนำ Technology มาใช้ในการตอบสนองความต้องการของ User • รวบรวมความต้องการทั้งหมดของโครงการ และควบคุม Requirement ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมระหว่างดำเนินโครงการ • อธิบายความต้องการทั้งหมดให้ System Analyst • เข้าร่วมทำการทดสอบระบบร่วมกับทีม Key User • จัดเตรียมเอกสารและจัดอบรมการใช้งานระบบให้ทีม Key User • รีวิวและตรวจสอบเอกสารของโครงการ • จัดเตรียม …

Read More »

US Embassy – Computer System Analyst

U.S. Mission in Thailand is now offering a great employment opportunity with attractive compensation and good working hours for the right candidate.  The incumbent must ensure that internal control systems are established and used by Posts and other Federal agencies, and by ensuring, through these systems, that all necessary and …

Read More »

Nextech Asia – System Analysis

บริษัท Nextech Asia เปิดรับสมัคร System Analysis (SA) ประสบการณ์ 0-2 ปี – Contract 2 ปี – เงินเดือน 15k-20k – Location : ประกันสังคม สำนักงานใหม่ ใกล้กับ Mrt กระทรวงสาธารณสุข – สวัสดิการ : ประกันสังคม, วันหยุดเดือนละ 1 วัน, ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ Job Description 1. ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของระบบงาน 2. ประชุมเพื่อรับฟังลูกค้า ให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 3 คิด และ วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้าน Business และแปลง Business Requestment เป็น …

Read More »

Betimes Solutions เปิดรับ System Analyst ค่าตอบแทน 20k-40k Up การเดินทางง่ายๆ ใกล้ BTS บางจาก 600 m

• มีความรู้และทักษะการเขียนเอกสารสำหรับนักพัฒนาระบบในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ UML, BPM Diagram • มีความรู้และทักษะการใช้งาน Microsoft Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel และอื่นๆ • มีความรู้และความสามารถในด้าน Database และสามารถจัดการฐานข้อมูลได้ เช่น MS SQL Server , Oracle , DB2 เป็นต้น • สามารถใช้งานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลที่สำคัญ เช่น SQL Server , Oracle และมีความสามารถเขียน SQL Command ได้ • มีความรู้และทักษะในการนำเสนองานในรูปแบบของเอกสารและการนำเสนองาน • มีความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในตัวเอง และสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ถ้าสนใจส่ง Resume …

Read More »

System Analyst – Techberry Co.,Ltd

At TechBerry we specialize in developing unique innovative digital architect and API solutions. With ourunique products and solutions, we aim to help customers utilize technological advances, enhance their potentials, and develop competitive advantages based on our 18-year experience consulting major firms in Thailand’s banking financing service insurance industry (BSFI). We …

Read More »

บริษัท เทคเฮด จำกัด รับสมัครตำแหน่ง Senior System Analyst/ เงินเดือน 30,000 – 45,000 บาท

รายละเอียดของงาน วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒนา ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตรงตามเวลาที่กำหนด ออกแบบ UI และ business integration ที่เหมาะสม ออกแบบฐานข้อมูล และ business process ที่เหมาะสม ทำงานใกล้ชิดกับ Business User เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า Project ที่พัฒนาจะเป็นไปตาม Business Requirement ของลูกค้า ประสานงานกับ Project Manager เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น บริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ เช่น Requirement Spec, Data Dict, DFD, ERD, UML, Program List, Program …

Read More »

NGG Group -Security Engineer

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง , อายุ 23 – 45 ปี ประสบการณ์ทํางานตําแหน่ง Security Engineers /Sec Analyst 1-5 ปีขึ้นไป มีทักษะเชิงปฏิบัติคอนฟิกระบบ Security Systems โดยผ่านการทดสอบจากการสอบLab มีทักษะในการจัดการ Incident ตาม SLA และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระบบ มีทักษะตั้งค่าคอนฟิกระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ LDAP/AD , SD-WAN Redundancy, HA ,SIEM tools, WAF, Vulnerability Scanner, ACL, ELK, Incident Detection & Response tool,etc โปรดส่ง resume ของคุณมาที่ hrrecruit2@ciengems.com

Read More »

WiseSoft รับสมัคร Business Analyst and System Analyst

Job Description Gather requirements from customer/stakeholder in the project Analyze requirements and responsible for creating of specification documents such as Software Requirement Specification (SRS), Software Detail Design (SDD) as well as other relevant documents such as user manual, admin manual and so on Develop interactive prototype based on requirements to …

Read More »

TECHBERRY COMPANY LIMITED | SYSTEM ANALYST

At TechBerry we specialize in developing unique innovative digital architect and API solutions. With our unique products and solutions, we aim to help customers utilize technological advances, enhance their potentials, and develop competitive advantages based on our 18-year experience consulting major firms in Thailand’s banking financing service insurance industry (BSFI). …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90