Supermicro Server by Throughwave Thailand

System Analyst 30-80 K @Professional One

System Analyst 30,000 -80,000 บาท

สถานที่ทำงาน
Energy Complex Building (MRT/BTS จตุจักร) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
• เข้าร่วมในการดำเนินการรวบรวมความต้องการของ User ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
• ให้คำแนะนำด้าน Technology และ Policy
• ให้คำแนะนำการนำ Technology มาใช้ในการตอบสนองความต้องการของ User
• รวบรวมความต้องการทั้งหมดของโครงการ และควบคุม Requirement ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมระหว่างดำเนินโครงการ
• อธิบายความต้องการทั้งหมดให้ System Analyst
• เข้าร่วมทำการทดสอบระบบร่วมกับทีม Key User
• จัดเตรียมเอกสารและจัดอบรมการใช้งานระบบให้ทีม Key User
• รีวิวและตรวจสอบเอกสารของโครงการ
• จัดเตรียม test case scenario ตามขอบเขตของโครงการ (โดยทำงานร่วมกับ Test lead) และจัดเตรียมคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน, คู่มือสาหรับผู้ดูแลระบบ

คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับ Computer หรือ IT
• มีประสบการณ์ Coding ภาษา C#, .Net
• มีประสบการณ์ด้าน System Analyst

เวลาการทำงาน จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08:30 – 17:30 น.

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสุขภาพ
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• เงินโบนัสตามผลงาน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี

Email: jobsone@professional-one.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท เทคเฮด จำกัด รับสมัครตำแหน่ง Senior System Analyst/ เงินเดือน 30,000 – 45,000 บาท

รายละเอียดของงาน วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒนา ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตรงตามเวลาที่กำหนด ออกแบบ UI และ …

NGG Group -Security Engineer

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง , อายุ 23 – 45 ปี ประสบการณ์ทํางานตําแหน่ง Security Engineers /Sec Analyst …

Mobile Apps Category (English)728x90