Database Admin

กองระบาดวิทยา รับสมัคร “ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและการรายงาน” อัตราจ้าง 19,800 – 28,000 บาท (ขึ้นกับวุฒิและประสบการณ์ ยินดีรับเด็กจบใหม่)

คุณสมบัติ : ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น VB, VB.NET, PHP, Web Application เป็นต้น สามารถวิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูล พัฒนา ดูแล และแก้ไขโปรแกรมขององค์กรให้สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความยืดหยุ่น มีปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน สามารถทำงาน ภายใต้ความกดดัน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   อัตราเงินเดือน : ระดับปริญญาตรี                         …

Read More »

101 GLOBAL รับสมัคร Database Administrator

บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (Database Administrator)  ประจำโครงการ (ดินแดง)  หลายอัตรา

Read More »

101 GLOBAL รับสมัครด่วน Junior Business Intelligence (Oracle)

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

Read More »

101 GLOBAL รับสมัคร Database Administrator

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

Read More »

Bizinfo (Thailand) รับสมัคร IT Support, Database Admin, System Engineer, Data Engineer เงินเดือน 20K-50K

Bizinfo (Thailand) Co.,Ltd. เปิดรับสมัครทีมงานตามตำแหน่งดังต่อไปนี้ โดยทักษะที่เราต้องการ หากผู้สมัครสามารถทำได้มากก็จะยิ่งมีโอกาสในการได้รับเลือกเข้าทำงาน เงินเดือน 20,000 – 50,000 บาท ขึ้นกับ ตำแหน่ง ทักษะ ความสามารถและ ประสบการณ์

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90