Project Manager Jobs

Lotus’s looking for Thai candidates with urgent positions of Finance & Accounting Function

Lotus’s is Hiring ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการค้าปลีกไทย และ transform ธุรกิจโลตัส ให้ก้าวไปข้างหน้า พร้อมโอกาสในการ “เรียนรู้และพัฒนาตนเอง” กับการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่และมั่นคง สามารถดูรายละเอียดงาน และส่ง CV ได้ที่ https://bit.ly/3RPqrGW Senior Finance Manager (FP&A) https://bit.ly/3qdS0xZ Finance Manager – Product (FP&A) https://bit.ly/3EdSJp2 Finance Manager – Channel (FP&A) https://bit.ly/3Mae1H3 Finance Manager – Data Analytics https://bit.ly/3OciKcN Finance Analyst https://bit.ly/3JGrMLY Finance Business Partner Manager https://bit.ly/3qbvCW3 Project Manager – Finance & Accounting Transformation (ERP/RPA) https://bit.ly/3HIqcd3 PMO …

Read More »

STelligence Company Limited – IT Project Manager

Job Description Manage and implement the overall project process along with project operations monitoring Compile and supervise project scope, requirements, deliverables, tasks, timelines, resources and other related elements (risks, budgets, quality standard etc.) Lead the project team in prioritizing the development and implementation task to assure on-time delivery with qualified …

Read More »

TATA Consultancy Services (Thailand) is Hiring! Looking for Project Manager (Cash Management Experience) – Permanent Offer with Global Outcome!

About Us: Tata Consultancy Services (TCS) is a global leader in IT services, digital, and business solutions that partners with its clients to simplify, strengthen, and transform their businesses. We ensure the highest levels of certainty and satisfaction through a deep-set commitment to our clients, comprehensive industry expertise, and a …

Read More »

Project Owner 50-80K @Professional One

Professional One Co., Ltd. Salary 50,000 – 80,000  บาท Experience 5 – 10  ปี Contact: supaluck.p@professional-one.com Open 1 Unit Site: Chaiyapruek Road, Taling Chan Sub-district, Taling Chan District, Bangkok หน้าที่ความรับผิดชอบ • Develop a roadmap and drive products, new features, and improvements from concept to launch. • Understand business opportunities, the …

Read More »

Neos IT Services – Technical Project Manager

Principal Tasks As a Technical Project Manager at Neos you are a key member of our customer teams to partner with our clients in delivering digital solutions. Our customers are seeking to be part of the digital revolution and benefit from the agility, scalability, and cost effectiveness of Public Cloud …

Read More »

Forms Syntron Thailand – Solution Architect (30,000 – 70,000)

Responsibilities: Act as App, Web, Integration, API and Integration domain SME Help Point of Sale, Tech team to identify, assess and solve complex business problems for area of responsibility, where analysis of situations or data requires an in-depth evaluation of variable factors Interact with tech team on matters where they may need …

Read More »

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Project Manager เงินเดือนเริ่มต้น  40 K

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Project Manager เงินเดือนเริ่มต้น  40 K สถานที่ทำงาน บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด 328/3 ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ใกล้รถไฟฟ้า สถานีวงเวียนใหญ่) Job Description วางแผนการบริหารโครงการพัฒนา Software (Website, Web Application, Mobile Application) ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการบริหารโครงการ อย่างตรงต่อเวลา มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน กำหนดเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานให้กับทีมงานเป็นรายสัปดาห์ บริหารจัดการ Resource ทีมงานร่วมกับทีม Project Manager ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี Requirement วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงานไม่น้อยกว่า 4 ปี …

Read More »

EngageMedia – Digital Rights Manager (Thailand)

Join the EngageMedia team! Our dynamic Asia-Pacific nonprofit is hiring a Digital Rights Manager who will oversee and lead digital rights and digital safety initiatives in Thailand, and support EngageMedia initiatives in the Mekong region more broadly. As part of the digital rights team, the role will lead trainings, develop …

Read More »

Seven Peaks Software – Scrum Master

As we are rapidly expanding our scrum implementation across the organization, and are looking for Scrum Masters to join our Scrum Office. This position is open to any person who has the passion to become a great scrum master, and not just to project managers and developers. If you have …

Read More »

Ascend Commerce B2B – Project Manager (Software Solutions)

Responsibilities: – Manage complex business solution application projects – Manage project scope of work, project resources, project budgets, project schedule, and project documents – Delivery project with agreed criteria, quality, and timeline – Build and maintain relationships with client senior management. – Effectively identify and solve the potential problems – …

Read More »

Ensure communication รับสมัครงาน Project cordinator

รับสมัครงาน Project cordinator หน้าที่รับผิดชอบ 1. วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท 2. มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ติดตาม และประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 4. รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย 5. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ในที่ประชุม หาข้อยุติไม่ได้ 6. จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่าย 7. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเป็นระยะต่อลูกค้า 8. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทต่อทีมบริหาร 9. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ลูกค้า 10. จัดทำแผนและกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ คุณสมบัติ * อายุ 28-35ปี *วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการ หรือการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ แลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง *มีประสบการณ์ในการทำงานจะรับพิจาณาเป็นพิเศษ *มีความรับผิดขอบ และสามารถทนต่อแรงกดดันจากการทำงานได้ …

Read More »

ACIS PROFESSIONAL CENTER – Project Coordinator – Senior Project Coordinator

รายละเอียดงาน ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด นัดหมายการประชุมเปิด – ปิดโครงการระหว่างหน่วยงานภายใน และระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงนัดหมายการประชุมต่างๆ ภายในโครงการ และจดบันทึกเพื่อจัดทำรายงานการประชุม ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานและการส่งมอบงานภายในโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ จัดเตรียมเอกสารโครงการ พร้อมทั้งตรวจทานความครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อทำการส่งมอบงานให้ลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด ประสานงานนัดหมายการจัดอบรมภายในโครงการ รวมถึงจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดโครงการ เช่น เอกสารประกอบการอบรม สถานที่ อาหารว่างและอาหารกลางวัน ใบเซ็นชื่อ และจัดทำสรุปผลการประเมินการฝึกอบรม จัดทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น หนังสือส่งมอบงาน หนังสือแจ้งกำหนดการดำเนินงาน และประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การขอหนังสือรับรองผลงาน ตรวจสอบและติดตามเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น เอกสารสัญญาโครงการ แผนการดำเนินโครงการ แผนการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลสถานะโครงการ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ …

Read More »

Project Manager – TDS

Project Manager: Urgently Required Quantity: 1 Position Employee type: Contract 1 Year with Renewal Condition: Thai nationality only ages between 35-48 years old. Location: Samyan Mitrtown (MRT Samyan) Responsibilities:- – Identify and translate business requirements to IT solutions and ensure the integrity, scalability, and modularity of the solution. – Interface …

Read More »

Aware Technology Solutions – Project Leader (E-Commerce) – 70,000 – 100,000 THB (Up to experience and skill)

Job Description Actively lead the planning process, project stages and customer engagement throughout the PHP development and implementation Develop comprehensive project plan for solutions implementation; inclusive of project planning, scheduling, resource planning/coordination, risk management and communication planning Technical mentoring to the team (Software Development) Manage overall planning, execution, and delivery …

Read More »

Exzy – Project Manager

Job Description Responsible for the successful implementation and integration of innovation related to Exzy’s customers from project initiation to implementation in a timely fashion Responsible for project planning; from shaping approach, planning resources & activities and identify & proactively mitigate project risks Manage the project; driving for delivery excellence and …

Read More »

Facgure Company Limited – Technical Project Manager – 50,000฿-70,000฿

Responsibilities Manage the end-to-end process planning for multi-projects Commit to project timeline, allocate resources, monitor progress, and grow achievement Coordinate with all related teams to ensure understanding of all project members to deliver high-quality work on-time Work with customers to review progress and adjust development Review the quality of the …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90