Project Manager Jobs

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Project Manager เงินเดือนเริ่มต้น  40 K

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Project Manager เงินเดือนเริ่มต้น  40 K สถานที่ทำงาน บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด 328/3 ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ใกล้รถไฟฟ้า สถานีวงเวียนใหญ่) Job Description วางแผนการบริหารโครงการพัฒนา Software (Website, Web Application, Mobile Application) ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการบริหารโครงการ อย่างตรงต่อเวลา มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน กำหนดเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานให้กับทีมงานเป็นรายสัปดาห์ บริหารจัดการ Resource ทีมงานร่วมกับทีม Project Manager ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี Requirement วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงานไม่น้อยกว่า 4 ปี …

Read More »

EngageMedia – Digital Rights Manager (Thailand)

Join the EngageMedia team! Our dynamic Asia-Pacific nonprofit is hiring a Digital Rights Manager who will oversee and lead digital rights and digital safety initiatives in Thailand, and support EngageMedia initiatives in the Mekong region more broadly. As part of the digital rights team, the role will lead trainings, develop …

Read More »

Seven Peaks Software – Scrum Master

As we are rapidly expanding our scrum implementation across the organization, and are looking for Scrum Masters to join our Scrum Office. This position is open to any person who has the passion to become a great scrum master, and not just to project managers and developers. If you have …

Read More »

Ascend Commerce B2B – Project Manager (Software Solutions)

Responsibilities: – Manage complex business solution application projects – Manage project scope of work, project resources, project budgets, project schedule, and project documents – Delivery project with agreed criteria, quality, and timeline – Build and maintain relationships with client senior management. – Effectively identify and solve the potential problems – …

Read More »

Ensure communication รับสมัครงาน Project cordinator

รับสมัครงาน Project cordinator หน้าที่รับผิดชอบ 1. วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท 2. มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ติดตาม และประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 4. รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย 5. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ในที่ประชุม หาข้อยุติไม่ได้ 6. จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่าย 7. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเป็นระยะต่อลูกค้า 8. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทต่อทีมบริหาร 9. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ลูกค้า 10. จัดทำแผนและกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ คุณสมบัติ * อายุ 28-35ปี *วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการ หรือการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ แลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง *มีประสบการณ์ในการทำงานจะรับพิจาณาเป็นพิเศษ *มีความรับผิดขอบ และสามารถทนต่อแรงกดดันจากการทำงานได้ …

Read More »

ACIS PROFESSIONAL CENTER – Project Coordinator – Senior Project Coordinator

รายละเอียดงาน ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด นัดหมายการประชุมเปิด – ปิดโครงการระหว่างหน่วยงานภายใน และระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงนัดหมายการประชุมต่างๆ ภายในโครงการ และจดบันทึกเพื่อจัดทำรายงานการประชุม ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานและการส่งมอบงานภายในโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ จัดเตรียมเอกสารโครงการ พร้อมทั้งตรวจทานความครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อทำการส่งมอบงานให้ลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด ประสานงานนัดหมายการจัดอบรมภายในโครงการ รวมถึงจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดโครงการ เช่น เอกสารประกอบการอบรม สถานที่ อาหารว่างและอาหารกลางวัน ใบเซ็นชื่อ และจัดทำสรุปผลการประเมินการฝึกอบรม จัดทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น หนังสือส่งมอบงาน หนังสือแจ้งกำหนดการดำเนินงาน และประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การขอหนังสือรับรองผลงาน ตรวจสอบและติดตามเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น เอกสารสัญญาโครงการ แผนการดำเนินโครงการ แผนการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลสถานะโครงการ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ …

Read More »

Project Manager – TDS

Project Manager: Urgently Required Quantity: 1 Position Employee type: Contract 1 Year with Renewal Condition: Thai nationality only ages between 35-48 years old. Location: Samyan Mitrtown (MRT Samyan) Responsibilities:- – Identify and translate business requirements to IT solutions and ensure the integrity, scalability, and modularity of the solution. – Interface …

Read More »

Aware Technology Solutions – Project Leader (E-Commerce) – 70,000 – 100,000 THB (Up to experience and skill)

Job Description Actively lead the planning process, project stages and customer engagement throughout the PHP development and implementation Develop comprehensive project plan for solutions implementation; inclusive of project planning, scheduling, resource planning/coordination, risk management and communication planning Technical mentoring to the team (Software Development) Manage overall planning, execution, and delivery …

Read More »

Exzy – Project Manager

Job Description Responsible for the successful implementation and integration of innovation related to Exzy’s customers from project initiation to implementation in a timely fashion Responsible for project planning; from shaping approach, planning resources & activities and identify & proactively mitigate project risks Manage the project; driving for delivery excellence and …

Read More »

Facgure Company Limited – Technical Project Manager – 50,000฿-70,000฿

Responsibilities Manage the end-to-end process planning for multi-projects Commit to project timeline, allocate resources, monitor progress, and grow achievement Coordinate with all related teams to ensure understanding of all project members to deliver high-quality work on-time Work with customers to review progress and adjust development Review the quality of the …

Read More »

Studio Craftsmanship – Software Architect (E-Commerce) 70-120k

คราฟส์แมนชิพกำลังหาผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้หากมีความสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านลิงก์นี้ https://forms.gle/PGVE5Je6yLfLg3KNA Software Architect (E-Commerce) — Responsibilities:- Produce technical design specifications and guidance to the appropriate detail, acting as an advisor to a zone and/or multiple chartered scrum teams Provide design and architectural guidance and governance in delivering software components and services Provide a vision of the core framework of …

Read More »

Gosoft – Walk-in Interview : IT & Digital Career Exploration

Gosoft บริษัทในกลุ่ม CP All รับสมัครตำแหน่งงาน IT จำนวนมาก ในงาน Walk-in​ Interview​ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 9.00-16.00 น. อาคาร CP All Academy แจ้งวัฒนะ สมัครเลยย https://cutt.ly/JoinGosoft หากคุณใช่ พร้อมเซ็นต์สัญญาทันที และให้คุณเลือกวันเริ่มงานได้ตามสะดวก

Read More »

บริษัทซินเน็ค ประเทศไทย จำกัด รับสมัคร IT Specialist Section Manager

IT Specialist Section Manager (ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล) หน้าที่และความรับผิดชอบ Supervise team member for the design and development of modifications or extensions to the standard Microsoft Dynamics applications. Supervise team member for coding, unit testing and creating supporting documentation for Microsoft Dynamics based Solutions. Gains understanding of customer’s needs and collaborates with ax specialist …

Read More »

Nimble – Technical Product Owner

We are a team of passionate software engineers, product managers, and designers that enjoy building outstanding web and mobile applications.   Millions of people use our apps. We work for companies of all sizes; from 1-person startups to Fortune 500 enterprises. We take a collaborative and product development approach, creating custom software …

Read More »

[บจก.สยามถนัดแฮก] รับสมัคร Project Coordinator 1 ตำแหน่ง

กำลังมองหาเพื่อนร่วมงานเป็น Project Coordinator 1 ตำแหน่ง (มีอยู่แล้ว 1 คน ครึ่ง) [+] หน้าที่ – เป็นคนกลางติดต่อสื่อสาร ระหว่างภายในบริษัทกับลูกค้า เช่น โทรคุย,เขียนอีเมล,นัด/เข้าร่วมประชุม ; โครงการของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับ IT Security เช่นการทดสอบเจาะระบบ – คอยสรุปและติดตามสถานะ การดำเนินงาน/ผลลัพธ์ ของโครงการ – จัดทำหรือตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ให้ [+] สิ่งที่คุณควรจะมี – สามารถเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี ชอบทำงานในสภาพแวดล้อมองค์กรขนาดเล็ก – มีประสบการณ์ทำงานด้าน IT อย่างน้อย 2 ปี (ถ้าเคยทำงานเกี่ยวกับ IT Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) – สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (TOEIC 600 หรือเทียบเท่า) – มีทักษะในการประสานงานและพูดภาษาไทยที่ดี …

Read More »

Nimble – Technical Product Owner – 80-150K

We are a team of passionate software engineers, product managers, and designers that enjoy building outstanding web and mobile applications. Millions of people use our apps. We work for companies of all sizes; from 1-person startups to Fortune 500 enterprises. We take a collaborative and product development approach, creating custom software that …

Read More »

Jenosize – Project Manager – up to 100K

IT Project Manager  Why Project Manager Jenosize? Not only Website and Mobile Application projects that you will be working on but also many games, digital products, and innovative platforms that you will be involved with. A variety of national front-row key accounts from different industries such as Government,  Retail, Insurance, Fashion, or  FMCG industries. …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90