SAP & ERP Jobs

XTRICATE THAILAND รับสมัคร Programmer Developer (ERP dynamics 365)

Programmer Developer(ERP dynamics 365) คุณสมบัติพื้นฐาน งานประจำ อาศัยในพื้นที่ศรีราชา ปริญญาตรี เงินเดือน ต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ Support User EPR (Dynamic 365) วิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนา/และทดสอบระบบงานอื่น ๆ ทั้งการพัฒนางานเดิม และการพัฒนาระบบงานใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกียวข้อง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเป็น Programmer มีประสบการณ์ในงานด้าน Programmer ในด้านการพัฒนาระบบงานสายโรงงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และมีการพัฒนาระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ มี Skill of Microsoft SQL server and Visual Studio.NET, C# มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AL …

Read More »

Miskawaan Health Group รับ IT ERP System Integration 1 ตำแหน่ง

Miskawaan Health Group (MHG) มีความยินดีเปิดรับ IT ERP System Integration : 1 ตำแหน่ง พร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันที ✅ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ✅ Responsibilities • ดูแลจัดการระบบ ERP system ตามความต้องการขององค์กร • บำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับระบบ ERP system สำหรับการใช้งานภายในบริษัท • สำรวจ วิเคราะห์ และแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในบริษัท • ปรับปรุงเพื่อให้ระบบ ERP system ทันสมัยอยู่เสมอ • ฝึกอบรมและให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับผู้ใช้งานภายในบริษัท • จัดทำคู่มือผู้ใช้สำหรับโปรแกรมต่างๆให้พนักงานในบริษัท • หากมีประสบการณ์ในการใช้งาน พัฒนาระบบ ERP system (Odoo) มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ✅Qualifications • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ …

Read More »

บริษัท Miskawaan Health Group – รับสมัครตำแหน่ง ERP System Integration – เงินเดือน 30,000-50,000 บาท)*

Miskawaan Health Group (MHG) มีความยินดีเปิดรับ IT ERP System Integration : 1 ตำแหน่งด่วน พร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันที ? บริษัทตั้งอยู่อาคารเกษร ทาวเวอร์ เดินทางสะดวก ลง BTS สถานีชิดลมค่ะ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลจัดการระบบ ERP (Odoo) ตามความต้องการขององค์กร ปรับปรุงระบบ ERP (Odoo) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับข้อกำหนดของบริษั บำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับระบบ ERP (Odoo) สำหรับการใช้งานภายในบริษัท สำรวจ วิเคราะห์ และแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในบริษัท ปรับปรุงเพื่อให้ระบบ ERP (Odoo) ทันสมัยอยู่เสมอ ฝึกอบรมและให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับผู้ใช้งานภายในบริษั จัดทำคู่มือผู้ใช้สำหรับโปรแกรมต่างๆให้พนักงานในบริษัท คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ …

Read More »

Thai Indo Kordsa – SAP ABAP Developer

บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า กำลังเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง SAP ABAP Developer คุณสมบัติ: สามารถเขียนโปรแกรม SAP เช่น FI, CO, SD, MM, WM, PP, PM และถ้ามีประสบการณ์ด้าน functional จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์โปรแกรม SAP อย่างน้อย 2 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ: โบนัสประจำปี ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันค่ารักษาพยาบาล) กองทุนเลี้ยงชีพสำรอง มีการทำงานที่ออฟฟิศและทำงานที่บ้าน มีรถรับส่งพนักงาน (อยุธยา,คลองหลวง,สายไหม-พหลโยธิน,ดอนเมือง-สุขุมวิท62) ถ้าคุณกำลังมองหาประสบการณ์การทำงานในระดับ Global และทำงานร่วมกับเรา สมัครได้ที่ https://th.jobsdb.com/th/en/job/sap-developer-300003002584463   หรือ ส่ง CV ของท่านมาที่ athitaya.sanor@kordsa.com …

Read More »

TATA Consultancy Services (Thailand) is Hiring! Looking for SAP Functional Lead – Permanent Offer with Global Outcome!

About Us: Tata Consultancy Services (TCS) is a global leader in IT services, digital, and business solutions that partners with its clients to simplify, strengthen, and transform their businesses. We ensure the highest levels of certainty and satisfaction through a deep-set commitment to our clients, comprehensive industry expertise, and a …

Read More »

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)-Programmer-20,000-40,000

Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned ERP Project. Gather user  requirements and information; conduct analysis, design ERP solutions, and discuss and verify the design with users. Monitor, maintain and create assigned reports of progress for ERP projects. Develop the assigned ERP application, modify to extending …

Read More »

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด รับสมัคร ERP Consultant (FI/CO/SD/MM/PP/QM)

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ SAP มากว่า 20 ปี เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา, ออกแบบ, และติดตั้งระบบ SAP ERP เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและหลากหลาย ทั้งในงานด้าน Infrastructure, Basis Consulting, ABAP Programming, และ Functional Implementationโดยเราให้ความสำคัญทั้งด้านการวางกระบวนการมาตรฐาน, คุณภาพการให้บริการ, การออกแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ, และการติดตั้งและจัดการซอฟท์แวร์ระบบ SAP อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นเรายังให้คำปรึกษาด้าน Business Process Management, IT Portfolio Management, Enterprise Architecture, และ IT Strategy โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Software AG ซึ่งทุกๆผลิตภัณฑ์ได้รับการรับการยอมรับในแง่ของคุณสมบัติจากสถาบันวิจัยชั้นนำเช่น Gartner และ Forrester บริษัทเรากำลังขยายกิจการภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกำลังขยายไปในประเทศในแถบภูมิภาค ASEAN เราต้องการบุคลากรจำนวนมากที่มีความรู้ ความชำนาญ เข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทเรา หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับผิดชอบด้านการแนะนำ ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง และทดสอบระบบ SAP พร้อมให้คำแนะนำการใช้งานระบบให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานบัญชีและกฏเณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียน Functional Specification เพื่อให้ Programmer สามารถพัฒนารายงานหรือโปรแกรมเสริมจากระบบ SAP ได้ ออกแบบ Data Migration Template ที่เหมาะสม พร้อมสนับสนุนการย้ายข้อมูลจากระบบ Legacy อื่นๆเข้าสู่ระบบ SAP รับผิดชอบดูแลงานในโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด ฝึกอบรมผู้ใช้งาน รวมถึงพนักงานภายในเพื่อช่วยในการสนับสนุนการทำงานของระบบ …

Read More »

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด รับสมัคร Software Developer(Programmer/Abaper) / Software Analyst

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ SAP มากว่า 20 ปี เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา, ออกแบบ, และติดตั้งระบบ SAP ERP เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและหลากหลาย ทั้งในงานด้าน Infrastructure, Basis Consulting, ABAP Programming, และ Functional Implementationโดยเราให้ความสำคัญทั้งด้านการวางกระบวนการมาตรฐาน, คุณภาพการให้บริการ, การออกแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ, และการติดตั้งและจัดการซอฟท์แวร์ระบบ SAP อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นเรายังให้คำปรึกษาด้าน Business Process Management, IT Portfolio Management, Enterprise Architecture, และ IT Strategy โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Software AG ซึ่งทุกๆผลิตภัณฑ์ได้รับการรับการยอมรับในแง่ของคุณสมบัติจากสถาบันวิจัยชั้นนำเช่น Gartner และ Forrester บริษัทเรากำลังขยายกิจการภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกำลังขยายไปในประเทศในแถบภูมิภาค ASEAN เราต้องการบุคลากรจำนวนมากที่มีความรู้ ความชำนาญ เข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทเรา Software Developer(Programmer/Abaper)  จำนวน 5 อัตรา ลักษณะงาน: รับผิดชอบด้านการนำเสนอเทคโนโลยีในการ …

Read More »

Gosoft – Walk-in Interview : IT & Digital Career Exploration

Gosoft บริษัทในกลุ่ม CP All รับสมัครตำแหน่งงาน IT จำนวนมาก ในงาน Walk-in​ Interview​ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 9.00-16.00 น. อาคาร CP All Academy แจ้งวัฒนะ สมัครเลยย https://cutt.ly/JoinGosoft หากคุณใช่ พร้อมเซ็นต์สัญญาทันที และให้คุณเลือกวันเริ่มงานได้ตามสะดวก

Read More »

At Freelance | รับสมัคร ERP Implementer | อัตราเงินเดือน Max 70,000 บาท

หน้าที่/ความรับผิดชอบ รับผิดชอบหลักในการทำงานของ ERP และ application อื่นๆ เพื่อรองรับผู้ใช้ปลายทาง วินิจฉัย วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาใน application และ application อื่นๆ รวมถึงรูปแบบการออกแบบ รายงานการวิเคราะห์เพื่อติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพ ทำการตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบตามปกติและดำเนินการแก้ไขตามที่ต้องการ ตรวจสอบความปลอดภัย และการบำรุงรักษาระบบ ช่วยเหลือผู้ใช้ปลายทางเมื่อต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น Change Request Form (CR) การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT) เป็นต้น จัดเตรียมข้อมูลการทดสอบและการทดสอบ การทำให้ผู้ใช้ปลายทางโพสต์สถานะของคำขอที่ค้างอยู่ใน ERP และ application อื่นๆ การฝึกอบรมผู้ใช้ปลายทาง และจัดทำสื่อการฝึกอบรม คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 35 ปี ป. ตรี/ โท ด้าน Computer Engineering, Computer Science, It หรือที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้าน …

Read More »

At Freelance | รับสมัคร ERP Consultant (ODOO) | อัตราเงินเดือน Max 70,000 บาท

หน้าที่/ความรับผิดชอบ ศึกษา/วิเคราะห์ระบบงานของลูกค้าเพื่อประยุกต์การใช้งานกับผลิตภัณฑ์ รู้จักธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งผลิต ซื้อมาขายไป บริการ และอื่นๆ เข้าใจขั้นตอนการทำงาน flow งานภายใน และความต้องการเฉพาะแต่ละประเภทธุรกิจ เข้าใจเนื้องานของแต่ละโปรเจ็ค วิเคราะห์ความต้องการ แล้ว match กับความสามารถของซอฟต์แวร์ จัดทำเอกสารคู่มือวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ และสอนการใช้งานอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์การใช้งานโปรแกรมได้ตามแผนที่วางไว้และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานได้ตามคุณสมบัติโปรแกรมมาตรฐาน พัฒนาวิธีการวางระบบให้ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน และตรงกับความต้องการของลูกค้าทำงานร่วมกันกับ developer, Tester และบริษัทซอฟต์แวร์ หรือไอทีอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกันในโปรเจ็ค คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 45 ปี ป. ตรี ด้าน Accounting, Business Computer, Technology Computer ประสบการณ์เป็น ERP Consultant ด้าน Accounting Module อย่างน้อย 3-5 ปี ประสบการณ์/มีความรู้พื้นฐาน Accounting …

Read More »

บริษัทแพทย์ไทย 88 จำกัด รับ IT Application Support (เงินเดือนขึ้นกับประสบการณ์)

บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด ในเครือโรงพยาบาลมหาชัย รับสมัคร IT Team เพื่อรองรับการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ : MedPark Hospital ติด MRT ศูนย์สิริกิตติ์ / MRT คลองเตย ตำแหน่ง Senior Application Support / Application Support หลายอัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ : แก้ไขปัญหาที่พบตามมาตรฐาน SLA และดำเนินการรายงาน การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา, ดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานตามที่ผู้รับบริการร้องขอ, จัดหา เสนอแนะ วิธีปรับปรุงแอพพลิเคชั่นและบริการรวมถึงกระบวนการภายในด้านไอที, ตรวจสอบแอปพลิเคชั่นและทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, ดูแลแอปพลิเคชั่นให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ วัน เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.  (พนักงานประจำ) สวัสดิการ …

Read More »

Kerry Siam Seaport Limited รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบ ERP (ประจำสำนักงานบางรัก)

รายละเอียดงาน    บริหารจัดการระบบ ERP ในส่วนของงานโปรแกรม Oracle วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน ของบริษัทรวมถึงดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งผลกระทบในภาพรวม ของการขอแก้ไข ปรับแต่งรายงานต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของ user ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้กับ user ในการใช้งานระบบ พัฒนาหรือเขียนโปรแกรม ในส่วนที่ต้องมีการปรับแต่ง (Customize)เพิ่มเติม เพื่อให้ ERP ตอบสนองต่อธุรกิจของบริษัทให้ได้มากที่สุด     คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี ด้านบริหารจัดการระบบ ERP / SAP / Oracle Database มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน กระตือรือร้น และเรียนรู้ได้เร็ว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 06-3198-1613 หรือ Line id : recruit-kssp If you have …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90