SAP & ERP Jobs

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด รับสมัคร ERP Consultant (FI/CO/SD/MM/PP/QM)

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ SAP มากว่า 20 ปี เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา, ออกแบบ, และติดตั้งระบบ SAP ERP เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและหลากหลาย ทั้งในงานด้าน Infrastructure, Basis Consulting, ABAP Programming, และ Functional Implementationโดยเราให้ความสำคัญทั้งด้านการวางกระบวนการมาตรฐาน, คุณภาพการให้บริการ, การออกแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ, และการติดตั้งและจัดการซอฟท์แวร์ระบบ SAP อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นเรายังให้คำปรึกษาด้าน Business Process Management, IT Portfolio Management, Enterprise Architecture, และ IT Strategy โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Software AG ซึ่งทุกๆผลิตภัณฑ์ได้รับการรับการยอมรับในแง่ของคุณสมบัติจากสถาบันวิจัยชั้นนำเช่น Gartner และ Forrester บริษัทเรากำลังขยายกิจการภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกำลังขยายไปในประเทศในแถบภูมิภาค ASEAN เราต้องการบุคลากรจำนวนมากที่มีความรู้ ความชำนาญ เข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทเรา หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับผิดชอบด้านการแนะนำ ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง และทดสอบระบบ SAP พร้อมให้คำแนะนำการใช้งานระบบให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานบัญชีและกฏเณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียน Functional Specification เพื่อให้ Programmer สามารถพัฒนารายงานหรือโปรแกรมเสริมจากระบบ SAP ได้ ออกแบบ Data Migration Template ที่เหมาะสม พร้อมสนับสนุนการย้ายข้อมูลจากระบบ Legacy อื่นๆเข้าสู่ระบบ SAP รับผิดชอบดูแลงานในโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด ฝึกอบรมผู้ใช้งาน รวมถึงพนักงานภายในเพื่อช่วยในการสนับสนุนการทำงานของระบบ …

Read More »

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด รับสมัคร Software Developer(Programmer/Abaper) / Software Analyst

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ SAP มากว่า 20 ปี เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา, ออกแบบ, และติดตั้งระบบ SAP ERP เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและหลากหลาย ทั้งในงานด้าน Infrastructure, Basis Consulting, ABAP Programming, และ Functional Implementationโดยเราให้ความสำคัญทั้งด้านการวางกระบวนการมาตรฐาน, คุณภาพการให้บริการ, การออกแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ, และการติดตั้งและจัดการซอฟท์แวร์ระบบ SAP อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นเรายังให้คำปรึกษาด้าน Business Process Management, IT Portfolio Management, Enterprise Architecture, และ IT Strategy โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Software AG ซึ่งทุกๆผลิตภัณฑ์ได้รับการรับการยอมรับในแง่ของคุณสมบัติจากสถาบันวิจัยชั้นนำเช่น Gartner และ Forrester บริษัทเรากำลังขยายกิจการภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกำลังขยายไปในประเทศในแถบภูมิภาค ASEAN เราต้องการบุคลากรจำนวนมากที่มีความรู้ ความชำนาญ เข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทเรา Software Developer(Programmer/Abaper)  จำนวน 5 อัตรา ลักษณะงาน: รับผิดชอบด้านการนำเสนอเทคโนโลยีในการ …

Read More »

Gosoft – Walk-in Interview : IT & Digital Career Exploration

Gosoft บริษัทในกลุ่ม CP All รับสมัครตำแหน่งงาน IT จำนวนมาก ในงาน Walk-in​ Interview​ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 9.00-16.00 น. อาคาร CP All Academy แจ้งวัฒนะ สมัครเลยย https://cutt.ly/JoinGosoft หากคุณใช่ พร้อมเซ็นต์สัญญาทันที และให้คุณเลือกวันเริ่มงานได้ตามสะดวก

Read More »

At Freelance | รับสมัคร ERP Implementer | อัตราเงินเดือน Max 70,000 บาท

หน้าที่/ความรับผิดชอบ รับผิดชอบหลักในการทำงานของ ERP และ application อื่นๆ เพื่อรองรับผู้ใช้ปลายทาง วินิจฉัย วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาใน application และ application อื่นๆ รวมถึงรูปแบบการออกแบบ รายงานการวิเคราะห์เพื่อติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพ ทำการตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบตามปกติและดำเนินการแก้ไขตามที่ต้องการ ตรวจสอบความปลอดภัย และการบำรุงรักษาระบบ ช่วยเหลือผู้ใช้ปลายทางเมื่อต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น Change Request Form (CR) การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT) เป็นต้น จัดเตรียมข้อมูลการทดสอบและการทดสอบ การทำให้ผู้ใช้ปลายทางโพสต์สถานะของคำขอที่ค้างอยู่ใน ERP และ application อื่นๆ การฝึกอบรมผู้ใช้ปลายทาง และจัดทำสื่อการฝึกอบรม คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 35 ปี ป. ตรี/ โท ด้าน Computer Engineering, Computer Science, It หรือที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้าน …

Read More »

At Freelance | รับสมัคร ERP Consultant (ODOO) | อัตราเงินเดือน Max 70,000 บาท

หน้าที่/ความรับผิดชอบ ศึกษา/วิเคราะห์ระบบงานของลูกค้าเพื่อประยุกต์การใช้งานกับผลิตภัณฑ์ รู้จักธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งผลิต ซื้อมาขายไป บริการ และอื่นๆ เข้าใจขั้นตอนการทำงาน flow งานภายใน และความต้องการเฉพาะแต่ละประเภทธุรกิจ เข้าใจเนื้องานของแต่ละโปรเจ็ค วิเคราะห์ความต้องการ แล้ว match กับความสามารถของซอฟต์แวร์ จัดทำเอกสารคู่มือวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ และสอนการใช้งานอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์การใช้งานโปรแกรมได้ตามแผนที่วางไว้และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานได้ตามคุณสมบัติโปรแกรมมาตรฐาน พัฒนาวิธีการวางระบบให้ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน และตรงกับความต้องการของลูกค้าทำงานร่วมกันกับ developer, Tester และบริษัทซอฟต์แวร์ หรือไอทีอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกันในโปรเจ็ค คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 45 ปี ป. ตรี ด้าน Accounting, Business Computer, Technology Computer ประสบการณ์เป็น ERP Consultant ด้าน Accounting Module อย่างน้อย 3-5 ปี ประสบการณ์/มีความรู้พื้นฐาน Accounting …

Read More »

บริษัทแพทย์ไทย 88 จำกัด รับ IT Application Support (เงินเดือนขึ้นกับประสบการณ์)

บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด ในเครือโรงพยาบาลมหาชัย รับสมัคร IT Team เพื่อรองรับการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ : MedPark Hospital ติด MRT ศูนย์สิริกิตติ์ / MRT คลองเตย ตำแหน่ง Senior Application Support / Application Support หลายอัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ : แก้ไขปัญหาที่พบตามมาตรฐาน SLA และดำเนินการรายงาน การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา, ดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานตามที่ผู้รับบริการร้องขอ, จัดหา เสนอแนะ วิธีปรับปรุงแอพพลิเคชั่นและบริการรวมถึงกระบวนการภายในด้านไอที, ตรวจสอบแอปพลิเคชั่นและทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, ดูแลแอปพลิเคชั่นให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ วัน เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.  (พนักงานประจำ) สวัสดิการ …

Read More »

Kerry Siam Seaport Limited รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบ ERP (ประจำสำนักงานบางรัก)

รายละเอียดงาน    บริหารจัดการระบบ ERP ในส่วนของงานโปรแกรม Oracle วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน ของบริษัทรวมถึงดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งผลกระทบในภาพรวม ของการขอแก้ไข ปรับแต่งรายงานต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของ user ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้กับ user ในการใช้งานระบบ พัฒนาหรือเขียนโปรแกรม ในส่วนที่ต้องมีการปรับแต่ง (Customize)เพิ่มเติม เพื่อให้ ERP ตอบสนองต่อธุรกิจของบริษัทให้ได้มากที่สุด     คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี ด้านบริหารจัดการระบบ ERP / SAP / Oracle Database มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน กระตือรือร้น และเรียนรู้ได้เร็ว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 06-3198-1613 หรือ Line id : recruit-kssp If you have …

Read More »

Shiseido เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งIT and Business Solution Specialist (ERP and WMS)

Shiseido, the world beloved  leading cosmetic brand  with  true beauty to define the cultural identity  in existence with a heritage, established in 1872  in Japan.  With the combination of  eastern aesthetics and sensibility with western science and  business practices,  Shiseido  dedicated herself  to create genuine, meaningful  values  and use them …

Read More »

IBMSD Walk-in Interview on August 9 & 16, 2019

📣IBMSD Walk-in Interview 2019 📣 สำหรับท่านใดที่พลาดมาร่วมงานรอบที่แล้ว เดือนนี้เราเปิดอีกครั้งนะคะ Date: August 9 & 16, 2019 Time: 9.00 am – 5.00 pm (Registration close 4.00 pm) Venue: IBM Building, 2A floor (BTS Ari Station)

Read More »

บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Application ERP Support

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อให้บริการและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิก และนิวเมติก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่อง Pressเครื่องจักรกลเกษตร และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ภายหลัง บริษัทฯ ได้ขยายงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโดยจัดตั้งให้มีโรงงานผลิตอุปกรณ์ และสร้างเครื่องจักรใช้เองโดยทำการผลิตกระบอกไฮโดรลิก และ Power Unit ขึ้น อีกทั้งยังผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เช่น รถคีบอ้อย-คีบไม้ รถตัดอ้อย และ เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น รถบดถนน และ Mini Loader ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทส่งออกไปขายในต่างประเทศด้วย กำลังเปิดรับสมัครงานเข้าร่วมทีม ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ต่อไปนี้

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90