Featured Posts

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Graphic Designer UX/UI เงินเดือนเริ่มต้น 25K -35K

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Graphic Designer UX/UI เงินเดือนเริ่มต้น 25K -35K สถานที่ทำงาน บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด 328/3 ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ใกล้รถไฟฟ้า สถานีวงเวียนใหญ่) Requirement มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบงานกราฟฟิก และตีโจทย์คอนเซ็ปต์ของการออกแบบงานกราฟฟิก (กรุณาแนบผลงานที่ผ่านมา) เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือในการออกแบบกราฟฟิก (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator หรือ Adobe XD) มีความเข้าใจหลักการของ UX/UI Design มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 2 ปี Job Description ออกแบบกราฟฟิกสื่อต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานและประสานงานร่วมกับสมาชิกภายในทีมงานได้ หมายเหตุ: ยินดีรับเด็กจบใหม่ (กรุณาแนบผลงานที่ผ่านมา) Contacts ติดต่อ: คุณกชนัช เอี่ยมเจริญ …

Read More »

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง System Analyst เงินเดือนเริ่มต้น 20K-40K

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง System Analyst  เงินเดือนเริ่มต้น 20K-40K สถานที่ทำงาน บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด 328/3 ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ใกล้รถไฟฟ้า สถานีวงเวียนใหญ่) Job Describtion รวบรวมความต้องการของลูกค้า พร้อมจัดทำเอกสารสรุปความต้องการ (Requirement Document) เพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องครบถ้วนกับลูกค้า วิเคราะห์และออกแบบระบบงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า จัดทำเอกสารด้านการออกแบบระบบงาน อาทิ Software Requirement Specification, Data Structure, Data Dictionary, Process Flow, Program Specification, Data Service Specification ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี Requirement วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงานไม่น้อยกว่า 4 ปี …

Read More »

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Project Manager เงินเดือนเริ่มต้น  40 K

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Project Manager เงินเดือนเริ่มต้น  40 K สถานที่ทำงาน บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด 328/3 ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ใกล้รถไฟฟ้า สถานีวงเวียนใหญ่) Job Description วางแผนการบริหารโครงการพัฒนา Software (Website, Web Application, Mobile Application) ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการบริหารโครงการ อย่างตรงต่อเวลา มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน กำหนดเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานให้กับทีมงานเป็นรายสัปดาห์ บริหารจัดการ Resource ทีมงานร่วมกับทีม Project Manager ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี Requirement วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงานไม่น้อยกว่า 4 ปี …

Read More »

TechTalkThai รับสมัคร นักเขียน IT ผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กร Full-Time 40,000THB++

TechTalkThai เปิดรับสมัครนักเขียน IT ผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กร Full-Time เงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลตอบแทน และวิธีการสมัครงานดังนี้

Read More »

Coraline – Junior Full Stack Developer – 30-50K

Responsibilities Design, Develop and maintain Web Application, new features with HTML5, CSS, JavaScript, python Perform full-cycle software development tasks in an Agile Software Development environment Managing the end-to-end life cycle for the production of software and applications Improve existing code by proactively checking front-end and back-end Report project updates to …

Read More »

Coraline – Data Scientist – 40-150K

Responsibilities Working with cutting-edge data-driven solutions to client problems Design and implement predictive statistical, machine learning, and optimization models to solve business problems. Developing, evaluating, and deploying new algorithms and methods Understanding clients’ processes and communicating your solutions and results to stakeholders and clients. Qualifications Bachelor or Master Degree in …

Read More »

Pro One IT – .Net Programmer 40-60 K @Professional One

.Net Programmer 40,000 – 60,000฿ พื้นที่ปฎิบัติงาน อาคาร เล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดี หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษาระบบ โดยใช้ NET C#, .NET Core • ทำงานร่วมกับ Project Manager ในการติดตาม และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย • สนับสนุนผู้ใช้งานส่วนธุรกิจในการทดสอบระบบ และติดตาม Issue Log ต่างๆ ในโครงการ • ทำความเข้าใจระบบงานที่เข้าไปดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหรือทำการแก้ไข • แก้ไขหรือปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ และปฏิบัติงาน ตามที่มอบหมาย • ทดสอบการทำงานของการพัฒนาโปรแกรมข้างต้น ทั้งในส่วนของข้อมูลนำเข้า (Input) กระบวนการทำงาน (Process) และในส่วนของการแสดงผล (Output) ตามรูปแบบที่กำหนด …

Read More »

Pro One IT – Python Developer 25-50 K @Professional One

Python Developer 25,000 – 50,000฿ จำนวน 2 อัตรา พื้นที่ปฏิบัติงาน Samitivej Srinakarin Hospital, Suanluang, Bangkok 10250 หน้าที่ความรับผิดชอบ • Develop or programming according to system design. • Create and modify the system application. • Production deployment and standby support • Find the best solution to support the user request and user operation. …

Read More »

UNESCAP – Information Systems Assistant, G6

UNESCAP is looking for candidates for the Information Systems Assistant (G6) position Monthly salary: starting from THB 71,730 (after tax and other deductions) Qualification: A minimum of seven years of experience in design, development, implementation and maintenance of Drupal websites, systems administration and maintenance, technical writing or related area is …

Read More »

U.S. Embassy – Computer Programmer (2 positions)

The U.S. Embassy is looking for candidates to fill Computer Programmer. Salary: Starting from TH฿ 962,247per annum Qualification: Bachelor’s degree or equivalent in the field of computer science, computer languages, information system management, information technology, or software application development. Have experience more than 5 years in computer field. Fluent in …

Read More »

Nimble – Senior Web Developer – 50-150K

We are a team of passionate software engineers, product managers, and designers that enjoy building outstanding web and mobile applications. Millions of people use our apps. We work for companies of all sizes; from 1-person startups to Fortune 500 enterprises. We take a collaborative and product development approach, creating custom software that …

Read More »

Nimble – Senior iOS Developer – 50-150K

We are a team of passionate software engineers, product managers, and designers that enjoy building outstanding web and mobile applications. Millions of people use our apps. We work for companies of all sizes; from 1-person startups to Fortune 500 enterprises. We take a collaborative and product development approach, creating custom software that …

Read More »

Nimble – Technical Product Owner – 80-150K

We are a team of passionate software engineers, product managers, and designers that enjoy building outstanding web and mobile applications. Millions of people use our apps. We work for companies of all sizes; from 1-person startups to Fortune 500 enterprises. We take a collaborative and product development approach, creating custom software that …

Read More »

At Freelance | รับสมัคร Mobile Developer (React Native) | อัตราเงินเดือน Max 60,000 บาท

หน้าที่/ความรับผิดชอบ -พัฒนาฟีเจอร์ที่ผู้ใช้งานใหม่ -สร้างรหัสและไลบรารีที่ใช้ซ ้าได้ส าหรับการใช้ในอนาคต -ตรวจสอบความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการออกแบบ UI/UX -ปรับแต่งแอพพลิเคชั่นเพื่อความเร็วสูงสุดและความยืดหยุ่น -ตรวจสอบความถูกต้อง/การป้อนข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดก่อนส่งไปยังส่วนหลัง (backed) -พัฒนา Mobile App ด้วย React Native -พัฒนา Product ของลูกค้า เช่น App Social, Delivery, App E-Commerce, Chat Real-Time, VDO Call, Live streaming, App ของ Startup ต่างๆ คุณสมบัติ -อายุไม่เกิน 30 ปี -ป. ตรี ด้าน Computer Science, Computer Engineering, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -ประสบการณ์พัฒนา Mobile …

Read More »

At Freelance | รับสมัคร Python Developer | อัตราเงินเดือน Max 50,000 บาท

หน้าที่/ความรับผิดชอบ -Customize ERP (ODOO – Open ERP) -พัฒนา Module ใหม่ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน specification คุณสมบัติ -อายุไม่เกิน 30 ปี -ป. ตรี ด้าน Computer Science, Computer Engineering, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -ประสบการณ์ Web development โดยใช้ Python, PHP, .Net Framework อย่างน้อย 1-3 ปี -ประสบการณ์HTML5, JavaScript, CSS3, Angular.JS -ประสบการณ์ Jquery, AJAX, PostgreSQL รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ link นี้ครับ; https://www.linkedin.com/in/siwanad-singharang-8b784a78/

Read More »

At Freelance | รับสมัคร Web Developer (Vue.JS) – 3 months contract | อัตราเงินเดือน Max 100,000 บาท

Roles and Responsibilities: -Designing and developing applications in enterprise level and delivering high-availability and performance to support company goals -Perform below tasks by the instruction of team leaders -Develop and maintain java applications in the middle-tier layer with selected frameworks -Implement set of services and APIs -Build highly complex user …

Read More »

At Freelance | รับสมัคร ERP Consultant (ODOO) | อัตราเงินเดือน Max 70,000 บาท

หน้าที่/ความรับผิดชอบ ศึกษา/วิเคราะห์ระบบงานของลูกค้าเพื่อประยุกต์การใช้งานกับผลิตภัณฑ์ รู้จักธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งผลิต ซื้อมาขายไป บริการ และอื่นๆ เข้าใจขั้นตอนการทำงาน flow งานภายใน และความต้องการเฉพาะแต่ละประเภทธุรกิจ เข้าใจเนื้องานของแต่ละโปรเจ็ค วิเคราะห์ความต้องการ แล้ว match กับความสามารถของซอฟต์แวร์ จัดทำเอกสารคู่มือวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ และสอนการใช้งานอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์การใช้งานโปรแกรมได้ตามแผนที่วางไว้และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานได้ตามคุณสมบัติโปรแกรมมาตรฐาน พัฒนาวิธีการวางระบบให้ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน และตรงกับความต้องการของลูกค้าทำงานร่วมกันกับ developer, Tester และบริษัทซอฟต์แวร์ หรือไอทีอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกันในโปรเจ็ค คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 45 ปี ป. ตรี ด้าน Accounting, Business Computer, Technology Computer ประสบการณ์เป็น ERP Consultant ด้าน Accounting Module อย่างน้อย 3-5 ปี ประสบการณ์/มีความรู้พื้นฐาน Accounting …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90