Software Developer Jobs

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Software Tester

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Software Tester สถานที่ทำงาน บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด 328/3 ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ใกล้รถไฟฟ้า สถานีวงเวียนใหญ่) Job Description ศึกษาความต้องการของลูกค้า และการออกแบบ Software ของ System Analyst เพื่อนำมาออกแบบขั้นตอนและวิธีการทดสอบ Software พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ เช่น เอกสาร Test Case, เอกสาร Test Script ทดสอบและควบคุมคุณภาพของ Software ให้ตรงตามการออกแบบ มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมจัดทำเอกสารติดตามผลการทดสอบ (Issue Log) จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน และอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อตรวจสอบปัญหาของ Software ที่อยู่ในช่วงการทดสอบ ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน …

Read More »

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Mobile Application Developer

สถานที่ทำงาน บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด 328/3 ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ใกล้รถไฟฟ้า สถานีวงเวียนใหญ่) Job Describtion พัฒนาและปรับปรุง Mobile Application ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างตรงต่อเวลา มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานด้าน Security และ Performance พัฒนาและปรับปรุง Mobile Application ตามความต้องการของลูกค้าและการออกแบบของ System Analyst อัปโหลด Mobile Application ขึ้น Store เพื่อใช้สำหรับการทดสอบและการใช้งานจริง ทดสอบความถูกต้องของ Mobile Application ร่วมกับทีมงาน ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี Requirement  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Mobile Application ไม่น้อยกว่า 2 ปี …

Read More »

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ASP.NET Developer

สถานที่ทำงาน บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด 328/3 ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ใกล้รถไฟฟ้า สถานีวงเวียนใหญ่) Job Description พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET (C#) ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างตรงต่อเวลา มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานด้าน Security และ Performance พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าและการออกแบบของ System Analyst ติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับการทดสอบและการใช้งานจริง ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมร่วมกับทีมงาน ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี Requirement วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้และความสามารถในภาษา ASP.NET (C#), HTML5 มีความรู้และความสามารถในฐานข้อมูล MySQL, MS SQL Server หรือฐานข้อมูลอื่น มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี กรณีมีความรู้และความสามารถด้าน Software Content Management System …

Read More »

C# Programmer 30-50 K @Professional One

C# Programmer 30,000 -50,000 บาท จำนวน 10 อัตรา พื้นที่ปฎิบัติงาน Energy Complex Center (MRT/BTS จตุจักร) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษาระบบ โดยใช้ ASP.NET C#, .NET Core • ทำงานร่วมกับ Project Manager ในการติดตาม และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย • สนับสนุนผู้ใช้งานส่วนธุรกิจในการทดสอบระบบ และติดตาม Issue Log ต่างๆ ในโครงการ • ทำความเข้าใจระบบงานที่เข้าไปดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหรือทำการแก้ไข • แก้ไขหรือปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ และปฏิบัติงาน ตามที่มอบหมาย • …

Read More »

OmniDeal | Line Developer | 30K – 50K

ภาพรวมของบริษัทและงาน บริษัท OmniDeal ประกาศรับสมัคร Line Developer เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม DealGo สำหรับการโฆษณาแบบครบวงจร DealGo เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาผ่านทาง Line และ SMS โดยใช้ข้อมูลที่ประมวลผลจาก AI เพื่อการโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย ความน่าสนใจของงาน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ระดับหลายล้านคน และพัฒนาร่วมกับบริษัท OxygenAI ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Computer Vision มีผู้ใช้งานจริงระดับองค์กรแล้วกว่า 3 ปี ทำให้ DealGo สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้ ลักษณะของงาน – คุยกับผู้ใช้งานระบบ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของแพลตฟอร์มโฆษณา – พัฒนาแพลตฟอร์มโฆษณา ที่สามารถส่งโฆษณาที่ต้องการในเวลาที่กำหนด ผ่านทาง SMS และ Line ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ – ทำงานร่วมกับทีมงานของ OxygenAI เพื่อนำข้อมูลจาก AI มาใช้ในการโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย …

Read More »

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด รับสมัครตำแหน่งWeb Developer

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด ( บริษัทจัดหาสินค้าจากโรงงานและตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ) สถานที่ทำงาน : Ocean tower 2 ชั้น 14 ใกล้ BTS อโศก และ MRT สุขุมวิทและเพชรบุรี ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ ( 8.30 – 17.30 ) รับสมัครตำแหน่ง: Web Developer หน้าที่รับผิดชอบ: – รับผิดชอบการสร้างเว็บไซต์ โดยทำงานร่วมกับกราฟฟิค – สามารถปรับแต่งธีมและเทมเพลตได้ – สามารถใช้งาน HTML และ CSS ได้เป็นอย่างดี – นำเสนอ รับผิดชอบงาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดได้ดี คุณสมบัติ – …

Read More »

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลการทีมพัฒนาและติดตั้งโครงการระบบสารสนเทศให้เป็นตามมาตรฐานการ พัฒนาซอฟต์แวร์ และนโยบายระบบสารสนเทศขององค์กร เช่น การกำหนด Guideline, Checklist เป็นต้น สามารถพัฒนาระบบในกรณีเร่งด่วน ตามความต้องการของผู้บริหาร บริหารจัดการเวนเดอร์ และทรัพยากรในทีมและในแต่ละโครงการ รวมทั้งการประสานงานทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือระบบให้มีความเสถียรและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และปฎิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ …

Read More »

Coraline – Junior Full Stack Developer – 30-50K

Responsibilities Design, Develop and maintain Web Application, new features with HTML5, CSS, JavaScript, python Perform full-cycle software development tasks in an Agile Software Development environment Managing the end-to-end life cycle for the production of software and applications Improve existing code by proactively checking front-end and back-end Report project updates to …

Read More »

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – Software Developer/นักวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย ในรูปแบบของ Mobile Application และ Web Application หรือ ในรูปแบบอื่นๆ เช่น JAVA Script, RESTFUL, PYTHON, PHP, CSS, C#, .NET เป็นต้น วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น SDLC เป็นต้น ดูแล บำรุงรักษาโปรแกรมระบบหรือซอฟต์แวร์ ให้มีความเสถียรและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และปฎิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการเขียนและพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อย่างน้อย 1-3 …

Read More »

OWNDAYS TECH&MEDIA (THAILAND) – Front-end Engineer Salary : 26,000-60,000 บาท

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ตามได้รับมอบหมายเพื่อให้เว็ปไซต์ใช้งานได้หลากหลาย ขนาดจอ และรองรับหลายภาษา ลักษณะงานเป็นการเขียน UI เพื่อส่งต่อให้ Developer ใช้เฉพาะ HTML, CSS(SCSS), JS คุณสมบัติผู้สมัคร จบอะไรมาก็ได้ ขอแค่มีใจรักในการเขียนโปรแกรม อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบโดยใช้ HTML/CSS/Javascript สามารถพัฒนาเว็ปไซต์เพื่อรองรับการใช้งานได้หลากหลาย ขนาดจอ สามารถใช้โปรแกรมตระกูล Adobe ได้ เช่น XD, Photoshop หรือ Illustrator พัฒนาเว็ปไซต์เพื่อรองรับหลายภาษา โปรดแนบผลงานที่เคยทำมาเพื่อการพิจารณา ช่องทางการติดต่อ: suchanut@owndays-tech.com

Read More »

OWNDAYS TECH&MEDIA (THAILAND) – Web Developper Salary : 26,000-60,000 บาท

1 เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 2 แก้ไขปัญหาของโปรแกรม ตามที่ได้รับมอบหมาย 3 เขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา PHP และใช้ Laravel framework คุณสมบัติผู้สมัคร เรียนจบอะไรก็ได้เขียนโปรแกรมได้พอ อายุ 20-30 ปี เขียน PHP ได้ ใช้ Laravel เข้าใจ OOP และ factory design patternโอกาสได้งานสูง เขียน javascript ได้
 มีสกิล React จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ เข้าใจ Resful API โอกาสได้งานสูง มีความรู้เรื่อง git และ git flow สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สัญชาติไทย ช่องทางการติดต่อ: suchanut@owndays-tech.com

Read More »

IoT/IT developer for SCG Smart Building Solution

สวัสดีครับ โจ้ จากทีม SCG Smart Building Solution https://www.scgbuildingmaterials.com/en/b2b/smart-building-solution วันนี้มาโพสแจ้งข่าวรับสมัครทีมงาน2คน มาช่วยกันลดโลกร้อน เพิ่มสุขภาพที่ดีให้คนอยู่อาศัย อาคารล้ำสมัยดูแลง่าย และมาช่วยทำให้ทีมโตไปด้วยกันครับ 1) Tech Content Creator and PR เหมาะกับคนชอบเทคโนโลยี ชอบฟังและอ่านงานวิจัย tech scientist ติดตามงานประดิษฐ์ tech startup จากทั้งในและต่างประเทศแบบใกล้ชิด ได้รู้เรื่องล้ำๆก่อนใคร แต่ต้องสามารถสื่อสารต่อในเรื่องไฮเทคเหล่านั้นให้คนอื่นๆเข้าใจง่ายๆได้ด้วย ทั้งจากการเขียนและทำvideo content (มีประสบการณ์ทำใน social media มาก่อนจะเป็นแต้มต่อ) นอกจากนี้ยังได้ประสานงานองค์กรผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เจอคนเก่งตัวเป็นๆ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลกันครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://career.scg.com/en/SearchJobs/9924-en_GB 2) IoT/IT developer เหมาะกับนักสร้างสรรค์ ประยุกต์ ผู้มีประสบการณ์ช่ำชองพอตัว จับนี้รวมนู้นกลายเป็นสิ่งใหม่ ในยุคสมัยของ Internet of …

Read More »

Parts of four – Coding Developer

Coding Developer Company Introduction Parts of Four – The first successful luxury brand to organically expand into the Metaverse P4C (Parts of Four Coin), the native currency of the P4 Metaverse Our social media: instagram.com/partsof4/ partsof4.com giphy.com/partsof4 github.com/partsof4/p4c/tree/main Job Description We are looking for a coding developer who will be …

Read More »

Full Stack Developer 25-50 K @Professional One

Full Stack Developer จำนวน 2 อัตรา พื้นที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตำบล โคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร Job Descriptions • Research and analyze existing functionalities of the systems/applications, work together with the team to design, develop, test, deploy and technical documents. (Front-end & Back-end). • Preferably, at least 2 years of experience in programming using …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90