Software Developer Jobs

Donuts Bangkok รับสมัคร Back-End Developer [Jobcan]

บริษัท Donuts Bangkok เป็นบริษัท IT จากประเทศญี่ปุ่น มุ่งมั่นในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสและแอปพลิเคชั่นชั้นนำอย่างหลากหลาย อาทิเช่น “Sistacafe” เว็บไซต์รวบรวบบทความสำหรับผู้หญิงอันดับ 1 ของไทย “Estopolis” เว็บเซอร์วิสที่เจาะลึกทุกมุมของคอนโดคุณภาพในกรุงเทพมหานคร และรวบรวมคอนโดไว้อย่างหลากหลายสำหรับผู้ที่กำลังมองหาซื้อและเช่าคอนโด “JOBCAN” ระบบจัดการเวลาเข้าออกงานออนไลน์ผ่าน Cloud system ที่ทางบริษัทโดนัทส์ญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดปัญหา ลดความยุ่งยากและลดเวลา “Vibie” แอปพลิเคชั่นไลฟ์สตรีมมิ่ง รวบรวมเหล่าแคสเตอร์ (Caster), อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่พร้อมจะมาไลฟ์เรียลไทม์อย่างสร้างสรรค์ เรามีความตั้งใจที่จะสร้างเซอร์วิสใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้น ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายขึ้น และทำให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้เซอร์วิสของเรา ดังสโลแกนของบริษัท “Change The Game” “Jobcan” เปิดรับ Back-End Developer (Full time / ฝึกงาน / สหกิจ / Part-time) ต้องทำอะไรบ้าง? ออกแบบและพัฒนา Web service …

Read More »

Donuts Bangkok รับสมัคร Mobile Developers (Android / iOS) [Vibie]

บริษัท Donuts Bangkok เป็นบริษัท IT จากประเทศญี่ปุ่น มุ่งมั่นในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสและแอปพลิเคชั่นชั้นนำอย่างหลากหลาย อาทิเช่น “Sistacafe” เว็บไซต์รวบรวบบทความสำหรับผู้หญิงอันดับ 1 ของไทย “Estopolis” เว็บเซอร์วิสที่เจาะลึกทุกมุมของคอนโดคุณภาพในกรุงเทพมหานคร และรวบรวมคอนโดไว้อย่างหลากหลายสำหรับผู้ที่กำลังมองหาซื้อและเช่าคอนโด “JOBCAN” ระบบจัดการเวลาเข้าออกงานออนไลน์ผ่าน Cloud system ที่ทางบริษัทโดนัทส์ญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดปัญหา ลดความยุ่งยากและลดเวลา “Vibie” แอปพลิเคชั่นไลฟ์สตรีมมิ่ง รวบรวมเหล่าแคสเตอร์ (Caster), อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่พร้อมจะมาไลฟ์เรียลไทม์อย่างสร้างสรรค์ เรามีความตั้งใจที่จะสร้างเซอร์วิสใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้น ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายขึ้น และทำให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้เซอร์วิสของเรา ดังสโลแกนของบริษัท “Change The Game” “Vibie” เปิดรับ Android Developer (Full time / ฝึกงาน / สหกิจ / Part-time) ต้องทำอะไรบ้าง? คิดค้น พัฒนา Features ใหม่ๆ …

Read More »

Donuts Bangkok รับสมัคร Back-End Developer (Go lang) [Vibie]

บริษัท Donuts Bangkok เป็นบริษัท IT จากประเทศญี่ปุ่น มุ่งมั่นในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสและแอปพลิเคชั่นชั้นนำอย่างหลากหลาย อาทิเช่น “Sistacafe” เว็บไซต์รวบรวบบทความสำหรับผู้หญิงอันดับ 1 ของไทย “Estopolis” เว็บเซอร์วิสที่เจาะลึกทุกมุมของคอนโดคุณภาพในกรุงเทพมหานคร และรวบรวมคอนโดไว้อย่างหลากหลายสำหรับผู้ที่กำลังมองหาซื้อและเช่าคอนโด “JOBCAN” ระบบจัดการเวลาเข้าออกงานออนไลน์ผ่าน Cloud system ที่ทางบริษัทโดนัทส์ญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดปัญหา ลดความยุ่งยากและลดเวลา “Vibie” แอปพลิเคชั่นไลฟ์สตรีมมิ่ง รวบรวมเหล่าแคสเตอร์ (Caster), อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่พร้อมจะมาไลฟ์เรียลไทม์อย่างสร้างสรรค์ เรามีความตั้งใจที่จะสร้างเซอร์วิสใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้น ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายขึ้น และทำให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้เซอร์วิสของเรา ดังสโลแกนของบริษัท “Change The Game” “Vibie“ เปิดรับ Back-End Developer (Go lang) Full time / ฝึกงาน / สหกิจ / Part-time ต้องทำอะไรบ้าง? พัฒนาและออกแบบ Web …

Read More »

Donuts Bangkok รับสมัคร Mobile Developers (Android / iOS) [Sistacafe]

บริษัท Donuts Bangkok เป็นบริษัท IT จากประเทศญี่ปุ่น มุ่งมั่นในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสและแอปพลิเคชั่นชั้นนำอย่างหลากหลาย อาทิเช่น “Sistacafe” เว็บไซต์รวบรวบบทความสำหรับผู้หญิงอันดับ 1 ของไทย “Estopolis” เว็บเซอร์วิสที่เจาะลึกทุกมุมของคอนโดคุณภาพในกรุงเทพมหานคร และรวบรวมคอนโดไว้อย่างหลากหลายสำหรับผู้ที่กำลังมองหาซื้อและเช่าคอนโด “JOBCAN” ระบบจัดการเวลาเข้าออกงานออนไลน์ผ่าน Cloud system ที่ทางบริษัทโดนัทส์ญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดปัญหา ลดความยุ่งยากและลดเวลา “Vibie” แอปพลิเคชั่นไลฟ์สตรีมมิ่ง รวบรวมเหล่าแคสเตอร์ (Caster), อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่พร้อมจะมาไลฟ์เรียลไทม์อย่างสร้างสรรค์ เรามีความตั้งใจที่จะสร้างเซอร์วิสใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้น ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายขึ้น และทำให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้เซอร์วิสของเรา ดังสโลแกนของบริษัท “Change The Game” “Sistacafe“ เปิดรับ Android Developer (Full time / ฝึกงาน / สหกิจ / Part-time) ต้องทำอะไรบ้าง? คิดค้น, พัฒนา features ใหม่ๆ …

Read More »

Donuts Bangkok รับสมัคร Full-Stack Developer (Ruby on Rails) [Sistacafe]

บริษัท Donuts Bangkok เป็นบริษัท IT จากประเทศญี่ปุ่น มุ่งมั่นในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสและแอปพลิเคชั่นชั้นนำอย่างหลากหลาย อาทิเช่น “Sistacafe” เว็บไซต์รวบรวบบทความสำหรับผู้หญิงอันดับ 1 ของไทย “Estopolis” เว็บเซอร์วิสที่เจาะลึกทุกมุมของคอนโดคุณภาพในกรุงเทพมหานคร และรวบรวมคอนโดไว้อย่างหลากหลายสำหรับผู้ที่กำลังมองหาซื้อและเช่าคอนโด “JOBCAN” ระบบจัดการเวลาเข้าออกงานออนไลน์ผ่าน Cloud system ที่ทางบริษัทโดนัทส์ญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดปัญหา ลดความยุ่งยากและลดเวลา “Vibie” แอปพลิเคชั่นไลฟ์สตรีมมิ่ง รวบรวมเหล่าแคสเตอร์ (Caster), อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่พร้อมจะมาไลฟ์เรียลไทม์อย่างสร้างสรรค์ เรามีความตั้งใจที่จะสร้างเซอร์วิสใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้น ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายขึ้น และทำให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้เซอร์วิสของเรา ดังสโลแกนของบริษัท “Change The Game” “Sistacafe“ เปิดรับ Full-Stack Developer Full time / ฝึกงาน / สหกิจ / Part-time ต้องทำอะไรบ้าง? ปรับปรุงและพัฒนา Feature ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน …

Read More »

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับสมัคร Senior Officer / Assistant Manager – Member Solutions Systems

Officer / Senior Officer / Assistant Manager –  Member Solutions Systems IT Solutions Systems Department Responsibility: Develop and maintain Settrade Streaming Web Applications or Mobile Applications. Use well-known frameworks such as React, AngularJs, TypeScript, NodeJS, Robot Framwork, Android, Swift, Objective C and etc to develop applications Work efficiently with Agile …

Read More »

WiseSoft รับสมัคร Java Developer

หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่ง Developer มีคุณสมบัติดังนี้ สามารถวิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า มีความรู้ในการพัฒนาระบบ Java , Html , Javascript, Typescript, Spring Framework หรือ Spring boot , มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและ SQL , ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ Angular รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม เครื่องสำหรับเขียนโปรแกรม เช่น Eclipse, VSCode, IntelliJ เครื่องมือสำหรับ Database เช่น SQLDeveloper, DBVisualizer พัฒนา Unit tests เพื่อวิเคราะห์และปรับแต่งชุดทดสอบให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว สามารถทำความเข้าใจ business requirement สำหรับการพัฒนาโปรแกรมได้ สามารถทำงานได้ตามแผนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดระยะเวลา สามารถสรุปผลการทำงานและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถ้าหากผู้ใดสนใจตำแหน่งงานที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาส่ง Resume …

Read More »

Corecell Technology Co.,Ltd. – Game Developer – Salary (Negotiable)

[Game Developer] Salary : Negotiable Job description: พัฒนา เขียนโค้ด และแก้ไขปัญหาเกมส์ ทำงานร่วมกับเกมส์ดีไซน์เนอร์ Qualification: เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เรียนรู้เทคโนโลยีและ API ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว สามารถเขียนภาษา C++ ได้ มีประสบการณ์ด้าน Unity หรือ Unreal Engine ควรจะมีความรู้ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้อย่างดี สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา ภายใต้แรงกดดัน และมีทักษะด้านการจัดการเวลาได้ดี สถานที่ทำงาน  : 4/48 อาคารธนบุรีพลาซ่า ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.10600 (ใกล้บีทีเอส ตลาดพลู) …

Read More »

Iglu Network – Full-Stack developer (JS/PHP)

We’re looking for a Full Stack Developer: A minimum of 2 years’ experience (WordPress experience beneficial) Part-time or full-time (onsite work in Bangkok is required) Salary dependent on experience and availability Required skills: Javascript (2 years+) PHP or Node.js (2 years +) LAMP stack or MEAN (stack 2 years+) Desirable: …

Read More »

V Outlook Solutions – PHP Programmer

คุณสมบัติ มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ภาษา PHP สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว สามารถทำงานเป็นทีมได้ หากมีประสบการณ์ในการเขียน WEB โดยใช้ทักษะ ในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP หรือภาษาอื่น ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ทำงานเป็นทีม มีการวางแผนที่ดี สามารถทำงานที่รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตรงตามเวลา ชอบคิดค้นและใฝ่หาความรู้สิ่งใหม่ V Outlook Solutions Co., Ltd 77/98 Sinsathorn Tower, Level 24 Kwang Klongthonsai, Khet Klongsan, Bangkok 10600 Tel. 02-862-0152, Fax 02 862 – 0153. www.voutlook.com. E-mail Address: recruit@voutlook.com      

Read More »

BACKYARD – Senior Frontend Engineer

Company Overview Backyard is a young, dynamic and fast-growing technology startup with pre-series-A funding. We are specialized in “Marketing Analytics” and currently moving into “Big Data” and Artificial Intelligence (AI). We gather and analyze big data such as text / voices / customer engagement activities from “External Data” and “Internal …

Read More »

Forms Syntron – we hiring Developers

รับสมัคร QA SA UX/UI Business Analyst Developers: iOS (Swift) Android (Kotlin) Web ( Vue.Js) Please send your CV to hr@forms-syntron.co.th  https://www.linkedin.com/posts/piangor-suwannalert-3810b1115_hiringalert-hiring-hiringthebest-activity-6671667391010885632-WHM3

Read More »

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัคร Python Programmer

Responsibilities Write effective, scalable code Develop back-end components to improve responsiveness and overall performance Integrate user-facing elements into applications Test and debug programs Improve functionality of existing systems Implement security and data protection solutions Assess and prioritize feature requests Self-learning and find solution by yourself Coordinate with internal team to …

Read More »

บริษัท ยัวส์ มาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัคร Programmer

สามารถเขียนโปรแรกมได้ดังนี้ (อย่างน้อย 1 ภาษา) ionic (typescript , CSS , HTML) laravel framework (php, laravel framework) ภาษา Golang ภาษา c# มีความสามารถจัดการ database (query string, ดูแล database จัดการความเร็วในการค้นหาข้อมูล) มีความรู้เรื่อง Cloud server & Nginx (docker, network, Kubernetes) Contact: yours.market.online@gmail.com

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90