Project Manager Jobs

Werum IT Solutions รับสมัคร Project Quality Assurance / Quality Engineer

Werum IT Solutions is the world’s leading provider of software and services for production control and production monitoring for the pharmaceutical and biopharmaceutical industries. Are you looking for a new challenge? Perhaps you are looking for an exciting work environment in which to advance your own ideas and contribute as …

Read More »

IBM Solutions Delivery Co., Ltd. ตามหาชาวไอทีไฟแรงมาร่วมงาน

IBM Solutions Delivery ตามหาชาวไอที รุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครับตัว I สมัครง่ายๆ คลิกที่นี่เลย >>> ibm.biz/jobsatIBMSD

Read More »

Bitnext รับสมัคร ผู้จัดการโครงการระดับอาวุโส เงินเดือน 30,000-100,000 บาท

ผู้จัดการโครงการจะรับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี ทั้งต้นทุน ระยะเวลา และขอบเขต ความรับผิดชอบ ได้แก่ : วางแผนโครงการ วางแผนการสื่อสาร จัดสรรงาน และตั้งเป้าหมาย

Read More »

bitnextrecruitment ต้องการ ผู้จัดการโครงการระดับอาวุโส เงินเดือน 30,000 – 100,000+ บาทต่อเดือน

ผู้จัดการโครงการระดับอาวุโส บริษัทจากแคนาดา ภาพรวมทั่วไป ผู้จัดการโครงการจะรับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี ทั้งต้นทุน ระยะเวลา และขอบเขต ความรับผิดชอบ ได้แก่ : วางแผนโครงการ วางแผนการสื่อสาร จัดสรรงาน และตั้งเป้าหมาย ความรับผิดชอบ สร้างแผนโครงการ รักษาวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุและแก้ไขปัญหาและความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าของโครงการ นำเสนอทางออกที่เป็นไปได้และโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้น ปฏิบัติตามแนวทางการเปลี่ยนแปลง จัดการทรัพยากรเพื่อให้กำหนดการตรงไปตามแผน ประชุมและกำหนดความคาดหวังในทีมงานของโครงการ ควบคุมโครงการให้อยู่ในงบประมาณ   คุณสมบัติ เป็นคนไทยที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หากปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์ในการทำงานบริหารโครงการ 5-10 ขึ้นไปปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการใหญ่ ผ่านการรับรอง PMP หากมีประสบการณ์ PMO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการเป็นผู้นำ เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการจัดการที่ดี สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว   ผลประโยชน์ ได้ทำงานในโครงการเทคโนโลยีที่จะปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต โบนัสที่สูงมากหลังจากทำงานเพียงไม่กี่เดือน ขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัท ได้ทำงานกับนักธุรกิจชาวแคนาดาอย่างใกล้ชิด   เงินเดือน …

Read More »

Ackudos รับสมัคร ERP Consultant

บริษัท แอคคูโดส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Business Consulting รวมถึง Business Process Improvement (BPI), และ Enterprise Resource Planning (ERP) ลักษณะงาน :: ทำหน้าที่ในการวางระบบ ERP ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เก็บรวบรวมความต้องการ (Requirement) ของลูกค้า ออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการ (Requirement) ของลูกค้า รับผิดชอบในการ Implement ระบบ คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Sciences, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความอดทน ขยัน รักการทำงานหนัก มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลได้ดี มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนและพูดอยู่ในระดับดี   สนใจสมัครได้ที่ admin@ackudos.com

Read More »

Microsoft รับสมัคร Account Delivery Executive

The Account Delivery Executive (ADE) is an account aligned delivery leader for Top & Relationship accounts who oversees all service delivery resources, account delivery direction and profitability. The ADE owns the end-to-end delivery relationship and represents Microsoft Enterprise Services throughout the deal phases whilst demonstrating a critical partnership with Sales. …

Read More »

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร Project Manager & Quality Assurance Reviewer ประจำโครงการ หลายตำแหน่ง ด่วน !

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ   101 GLOBAL Co., Ltd.  รับสมัครบุคลากร ประจำโครงการ หลายตำแหน่ง ด่วน !  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้จัดการโครงการ (ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่)  จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้ควบคุมคุณภาพโครงการ (ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่)                    จำนวน 2 ตำแหน่ง   ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จำนวน 1  …

Read More »

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร Project Manager และ Quality Assurance Reviewer หลายตำแหน่งด่วน !!! โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ 101 GLOBAL Co., Ltd.  รับสมัคร  Project Manager  และ Quality Assurance Reviewer  หลายตำแหน่งด่วน !!!  โดยมีรายละเอียดดังนี้   1. ผู้จัดการโครงการ (Project Manger) ประจำโครงการ (พญาไท)                          …

Read More »

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ประจำโครงการ ด่วน !!!

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต  intranet   extranet   และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

Read More »

Freewill Solutions Co., Ltd. รับสมัคร PROJECT IMPLEMENTER

Specific qualifications for Project Implementer:- Bachelor’s Degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineer or related fields. 0-3 years of experience in project implementation. Collect information to analyze and evaluate proposed system. Work with the Project Manager to accomplish the project objectives. Understand business process management and business requirements of …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90