Supermicro Server by Throughwave Thailand

ไทยรัฐ รับสมัคร Project Manager (ด่วน)

รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ควบคุมขอบเขต ระยะเวลาในการพัฒนา และทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้ตรงความต้องการของผู้ใช้และบริษัท

คุณสมบัติขั้นต่ำ

• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีความเข้าใจและมีพื้นฐานในการพัฒนาด้าน Programming, Design และ Content

• มีความรู้เรื่อง Project Management

• เข้าใจเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานออนไลน์และแอพพลิเคชั่น

• มีประสบการณ์ในธุรกิจออนไลน์

• เชี่ยวชาญการวางแผนและบริหารโครงการ

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ e-mail : kanchaporn.p@thairath.co.th และสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 083-554-9668

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) รับสมัคร งาน Product Owner / Project Manager(PM)

บริษัทไวซ ซอฟท์ มีความประสงค์รับพนักงานในตำแหน่ง Project Coordinator

Project Coordinator ประสานงานระหว่างลูกค้าทีมผู้ขายและทีมพัฒนาตามงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันของทีม

Mobile Apps Category (English)728x90