Tag Archives: thairath

ไทยรัฐ รับสมัคร Project Manager (ด่วน)

รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ควบคุมขอบเขต ระยะเวลาในการพัฒนา และทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้ตรงความต้องการของผู้ใช้และบริษัท

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90