Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัท เทคเฮด จำกัด รับสมัครตำแหน่ง Senior System Analyst/ เงินเดือน 30,000 – 45,000 บาท

รายละเอียดของงาน

 • วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ
 • นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software
 • ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒนา ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ออกแบบ UI และ business integration ที่เหมาะสม
 • ออกแบบฐานข้อมูล และ business process ที่เหมาะสม
 • ทำงานใกล้ชิดกับ Business User เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า Project ที่พัฒนาจะเป็นไปตาม Business Requirement ของลูกค้า
 • ประสานงานกับ Project Manager เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น บริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ เช่น Requirement Spec, Data Dict, DFD, ERD, UML, Program List, Program Flow, Application Spec
 • ดูแลการทดสอบระบบจากลูกค้าแบบ Quality Assurance
 • จัดเตรียม Test Case Scenario เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ
 • ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบ รวมถึงการทดสอบระบบให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า
 • จัดเตรียมการ Training และเอกสาร User manual, System manual
 • เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project Plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแล และอบรม ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับทีมงาน
 • ดูแล และจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสม และ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมทั้งลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมงาน
 • ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่ง System Analyst ให้กับ Project ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement, Store Procedureระดับพื้นฐาน
 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบธุรกิจในระดับทั่วไป
 • มีความเข้าใจใน SDLC concept เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษา NET จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม

ช่องทางการติดต่อ waraporn@liveup.cc 

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

System Analyst – Techberry Co.,Ltd

At TechBerry we specialize in developing unique innovative digital architect and API solutions. With ourunique …

NGG Group -Security Engineer

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง , อายุ 23 – 45 ปี ประสบการณ์ทํางานตําแหน่ง Security Engineers /Sec Analyst …

Mobile Apps Category (English)728x90