Supermicro Server by Throughwave Thailand

The Brainstem รับสมัครนักพัฒนา Application iOS/ UX Designer for Mobile and Web Application

The Brainstem รับสมัครนักพัฒนา Application iOS/ UX Designer for Mobile and Web Application โดยมีรายละเอียดดังนี้

The Brainstem Co.,Ltd. (BTS- Phyathai)

www.thebrainstem.com/

In brief, we are Software architecture founded in 1999

Mobile Developer (iOS)/นักพัฒนา Application iOS

**หน้าที่และความรับผิดชอบ:

-วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมบน iOS
-วิเคราะห์และออกแบบ application ให้สามารถทำตาม Requirement ได้
-ค้นคว้าและศึกษาเทคโนโลยี ใหม่ๆ เพื่อจะประยุกต์กับ application ได้
-สามารถทำงานเป็นทีม เพื่อจะมั่นใจว่างานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด

**คุณสมบัติ:

-สัญชาติไทย, ชาย/ หญิง อายุ 24-33 ปี
-จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ในการพัฒนาโปรแกรม iOS(ObjC/Swift)
-มีประสบการณ์ทางด้าน UX process, SQLite, SOAP Web Services, Notification, CocoaPods, Fabric
-มีความสามารถในการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้(debugging and problem solving skills)
-สามารถทำงานจนจบโครงการได้ตั้งแต่เริ่มจนไปถึงขั้นตอนการบำรุงรักษา
-มีผลงานที่พัฒนาแอพด้วย Swift มาแล้ว อย่างน้อย 1 ผลงาน ที่ Online App Store จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีประสบการณ์การพัฒนาระบบด้วย PHP, Java Script, Webservice จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

UX Designer for Mobile and Web Application

**หน้าที่ความรับผิดชอบ:

-วิเคราะห์ User Persona, User Story, Information Architecture และ Scenario ต่างๆของการใช้งาน Mobile Application / Web Application
-พัฒนาต้นแบบด้วย Paper Prototype หรือ Rapid Prototype เพื่อทดสอบ User Experience ของผู้ใช้งาน
-ออกแบบ Wireframe, Design Guideline ไปจนถึงการออกแบบ User Interface และ User Experience ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
-นำเสนอผลการออกแบบให้กับลูกค้าทีมงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับปรุงความต้องการและเทคนิคต่างๆให้เหมาะสมกับปัจจุบัน
-สร้างแนวทางในการทดสอบการใช้งานจริงกับอุปกรณ์จริงในสถานการณ์ต่างๆ

**คุณสมบัติ :

-วุฒิการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีสาขาด้าน Graphic, IT, Computer Engineering, Computer Science หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ไม่จำกัดเพศอายุ 21 – 33 ปี
-มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการค้นหาข้อมูล ทำงานปราณีตละเอียด คิดทุกเม็ด ใส่ใจในรายละเอียดผลงาน
-มีประสบการณ์ทำงานการออกแบบ Mobile Application
-ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้าน HTML, CSS, jQuery หรือ PHP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ดีทำงานเป็นทีมได้
-มีทักษะพื้นฐานในการออกแบบใช้โปรแกรมเช่น Experience Design (XD), Photoshop Illustrator, ฯลฯ
-มีประสบการณ์ด้าน UI / UX และการออกแบบเว็บไซต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

**สวัสดีการและผลตอบแทน :

-เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
-ประกันสังคมประกันสุขภาพ
-ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำโปรเจค
-เวลาทำงานจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 – 18:00 น. (ยืดหยุ่นได้ตามสมควร)
-สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ติดต่อ : คุณจิง 087-7255454
hr@thebrainstem.com / jingutt.wia@gmail.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

C# Programmer 30K – 40K @Professional One

Professional One Co., Ltd. Salary 30,000 – 40,000  บาท Experience 1 – 3  ปี ติดต่อมาที่: candidate@professional-one.com …

Iglu – Software Developer C# (Junior/Mid level)

Iglu is looking for C# Developer to work on our client project. The ideal candidate …

Mobile Apps Category (English)728x90