บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รับสมัคร Solution & Engineering Manager 1 อัตรา เงินเดือน 40,000-50,000 บาท

บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รับสมัคร Solution & Engineering Manager 1 อัตรา เงินเดือน 40,000-50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษาและเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าแต่ละตัวเป็นอย่างดี เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกทีมได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพ ทัดเทียมกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายอื่น ที่มีความสำคัญในตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • สร้างและสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัท ให้แก่ลูกค้าตามที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตั้งการทดสอบของอุปกรณ์และระบบ จนถึงส่งมอบข้อเสนอทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ และนำเสนอรายงาน
 • พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพ ทัดเทียมกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายอื่น ที่มีความสำคัญในตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา Telecommunication Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานโทรคมนาคมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะด้านงานระบบ Network Solutions, Data com, IP network, Switch หรือ IT
 • ผ่านการสอบหลักสูตร CCNA และ CCNP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานเป็นทีมและบริหารทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ praowadee.t@und.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

TAC Thailand รับสมัครพนักงานธุรการจัดซื้อ

พนักงานธุรการจัดซื้อ 1.จัดซื้อสินค้า 2.ตรวจรับสินค้า คุณสมบัติ 1. ปวส.-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือเกี่ยวข้อง 2. มีความขยันและ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการได้ดี 4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี …

True Digital & Media Platform Co, Ltd, รับพนักงานหลายตำแหน่ง

บริษัท : True Digital & Media Platform Co, Ltd, ที่อยู่ : Tipco Tower เลขที่ 118/1 …

Mobile Apps Category (English)728x90