บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รับสมัคร Solution & Engineering Manager 1 อัตรา เงินเดือน 40,000-50,000 บาท

บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รับสมัคร Solution & Engineering Manager 1 อัตรา เงินเดือน 40,000-50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษาและเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าแต่ละตัวเป็นอย่างดี เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกทีมได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพ ทัดเทียมกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายอื่น ที่มีความสำคัญในตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • สร้างและสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัท ให้แก่ลูกค้าตามที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตั้งการทดสอบของอุปกรณ์และระบบ จนถึงส่งมอบข้อเสนอทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ และนำเสนอรายงาน
 • พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพ ทัดเทียมกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายอื่น ที่มีความสำคัญในตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา Telecommunication Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานโทรคมนาคมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะด้านงานระบบ Network Solutions, Data com, IP network, Switch หรือ IT
 • ผ่านการสอบหลักสูตร CCNA และ CCNP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานเป็นทีมและบริหารทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ praowadee.t@und.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด รับสมัครหัวหน้าแผนกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด รับสมัครหัวหน้าแผนกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Bangkok Bank’s IT Career Days

Inspire your idea to brighten up IT career with Bangkok Bank.

Mobile Apps Category (English)728x90