บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รับสมัคร Solution & Engineering Manager 1 อัตรา เงินเดือน 40,000-50,000 บาท

บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รับสมัคร Solution & Engineering Manager 1 อัตรา เงินเดือน 40,000-50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษาและเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าแต่ละตัวเป็นอย่างดี เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกทีมได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพ ทัดเทียมกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายอื่น ที่มีความสำคัญในตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • สร้างและสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัท ให้แก่ลูกค้าตามที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตั้งการทดสอบของอุปกรณ์และระบบ จนถึงส่งมอบข้อเสนอทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ และนำเสนอรายงาน
 • พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพ ทัดเทียมกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายอื่น ที่มีความสำคัญในตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา Telecommunication Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานโทรคมนาคมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะด้านงานระบบ Network Solutions, Data com, IP network, Switch หรือ IT
 • ผ่านการสอบหลักสูตร CCNA และ CCNP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานเป็นทีมและบริหารทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ praowadee.t@und.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

ASIAN MARITIME TECHNOLOGICAL COLLEGE รับสมัคร IT Helpdesk Supporter

ปฎิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานสาย IT และตำแหน่งอื่นหลายอัตรา

101 GLOBAL CO.,LTD บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม บริษัทฯ …