Supermicro Server by Throughwave Thailand

ด่วนนนน!!!!! รับสมัคร Tester หลายอัตรา ที่ TechBerry

บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด บริษัทผลิต Enterprise Software Product เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนา Application ที่ทันสมัยเชื่อมต่อกับ Application หรือ Legacy systems ต่างๆ ขององค์กร

ลักษณะงาน
 • ออกแบบการทดสอบและแผนการทดสอบ Test Case, Test Script และ Test Plan สำหรับระบบงานไอทีของโครงการต่างๆ ให้มีความครอบคลุมทั้งในส่วนของ Function และ Non – Functional
 • ดำเนินการทดสอบและวิเคราะห์ผล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพพร้อมให้บริการอย่างสมบูรณ์ตามที่ออกแบบไว้
 • ประสานงานและบริหารจัดการแผนงานให้มีความยืดหยุ่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงระหว่างการดำเนินการที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 • เข้าใจข้อกำหนดความต้องการของระบบและการออกแบบของระบบ ได้แก่ หน้าจอใช้งาน, แผนผังการใช้งาน, แผนผังกิจกรรม, ฐานข้อมูล
 • จัดทำและอัพเดตเอกสารและสคริปต์สำหรับใช้ในการทดสอบระบบตามข้อกำหนดความต้องการของระบบและการออกแบบของระบบ
 • ทำการทดสอบระบบตาม requirement ได้แก่ Integration Test, System Integration Test, Compatibility Test, Performance Test, Load Test, Security Test
 • ระบุ วิเคราะห์และบันทึกข้อผิดพลาดของระบบเข้าสู่ระบบ Mantis
 • ช่วยสนับสนุนผู้พัฒนาระบบในการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดของระบบ
 • ทดสอบข้อผิดพลาดที่ได้รับการแก้ไขแล้วและอัพเดตสถานะในระยะเวลาที่เหมาะสม
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาระบบงาน SDLC, Project Management, Application Development, CMMI, Agile (Optional)
 • มีประสบการณ์ทางด้านทดสอบระบบงาน Tester หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทดสอบ Web Application และ Mobile Application
 • มีความเข้าใจในการออกแบบ Test case และสามารถเขียน Test case เพื่อทดสอบระบบได้
 • สามารถเขียน SQL statement และมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและ tool ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน test tool และ automate test tool ได้แก่ Mantis / JMeter / Selenium / Load Runner / QTP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาได้ (Analytical thinking & Problem Solving skill)
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ระบบต่างๆ และเต็มใจที่จะทำงานเป็น Pool ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สนใจสามารถส่ง resume มาได้ที่ hr@techberry.co.th ค่ะ

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

TechTalkThai รับสมัคร นักเขียน IT ผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กร Full-Time 40,000THB++

TechTalkThai เปิดรับสมัครนักเขียน IT ผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กร Full-Time เงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลตอบแทน และวิธีการสมัครงานดังนี้

Finema รับตำแหน่ง Software Tester , Sr. Software Tester [Automate]

สวัสดีค่ะ เราเป็น HR จากบริษัท Finema ค่ะ เป็นบริษัททำ Deep Technology Digital Identity หลังจากไม่ได้หา Tester ให้ที่บริษัท 1 …

Mobile Apps Category (English)728x90