Supermicro Server by Throughwave Thailand

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร Project Manager & Quality Assurance Reviewer ประจำโครงการ หลายตำแหน่ง ด่วน !

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร Project Manager & Quality Assurance Reviewer ประจำโครงการ หลายตำแหน่ง ด่วน ! โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

 

101 GLOBAL Co., Ltd.  รับสมัครบุคคลากร ประจำโครงการ หลายตำแหน่ง ด่วน !  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ผู้จัดการโครงการ (ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่)  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 2. ผู้ควบคุมคุณภาพโครงการ (ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่)                    จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

 1. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จำนวน 1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย

– มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการควบคุมและบริหารโครงการด้านการพัฒนาแบบจำลองฯ หรือมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 12 ปี

– มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท

– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูด ฟังเขียน ได้ในระดับดี

– มีความอดทนต่อแรงกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีความสามารถในการควบคุมบริหารจัดการโครงการ ทั้ง resource, time, budget

– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผนงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
 2. กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการทั้งหมด รายละเอียดในการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการ
 3. ระบุและเลือกสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้แต่ละส่วนของโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้
 4. ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้
 5. ประสานงานกับโครงการอื่นๆเพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งหมดของหน่วยงานเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุ ถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภุายในองค์การได้ทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินการโครงการ
 7. นำการวิเคราะห์เวลา ค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ของการดำเนินโครงการและเทคนิควิธีการมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ
 8. สร้างทักษะและความเป็นผู้นำให้กับผู้บริหารโครงการทุกระดับทั้งนั้นพอให้โครงการทุกส่วนดำเนินไปด้วยดี  ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้นำแต่ละระดับ

 

 1. ผู้ควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Assurance Reviewer) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย

– ความชำนาญและมีประสบการณ์ในการควบคุมคุณภาพโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

– มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท

– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูด ฟังเขียน ได้ในระดับดี

– มีความอดทนต่อแรงกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ทำการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
 2. ควบคุมคุณภาพของระบบงานและเอกสารให้ได้มาตรฐานถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของโครงการ

 

วิธีการสมัคร

—   สมัครผ่านอีเมล :  hr@101g.com

—   สมัครผ่านไลน์ ไอดี :  101globalhr   โดยการเพิ่มไอดี และสอบถาม HR ได้โดยตรง         รวมทั้งสามารถนัดสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลทางไลน์ หรือทาง Skype ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

101 GLOBAL  Co., Ltd.

338 ปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 089-999-9979  กด 5  (จ – ศ เวลา 09.00 – 16.00 น. ) , 02-276-6101
มือถือ : 061-413-6849  หรือ 061-413-6848
Email : hr@101g.com

Website  : 101g.com

 

การเดินทาง

MRT. สุทธิสารประตู 2

สายรถเมล์ที่ผ่านถนนรัชดาภิเษก สาย 73ก  136  137  172  179  185  206  514  517  528  529  541

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

TATA Consultancy Services (Thailand) is Hiring! Looking for Project Manager (Cash Management Experience) – Permanent Offer with Global Outcome!

About Us: Tata Consultancy Services (TCS) is a global leader in IT services, digital, and …

TATA Consultancy Services (Thailand) is Hiring! Looking for Manual Tester – Permanent Offer with Global Outcome!

Key Responsibilities: Implement automation test cases, framework, test script using appropriate technology according to team …

Mobile Apps Category (English)728x90