Magic Software รับสมัคร IT Support Back Office

IT Support Back Office

Magic Software Thailand (MST)  เป็นหนึ่งในผู้นำด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทย  เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดหา เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมถึงบริการให้คำปรึกษา พัฒนาและให้บริการในด้าน Business Integration, Business intelligence และการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน  เรามีความมุ่งมั่นที่ที่จะพัฒนา งานตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยสร้างสรรค์งานให้ก้าวทันในการทำธุรกิจในปัจจุบัน เราคือบริษัทซอฟต์แวร์รายแรกในประทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

ขอบเขตงาน  :

 • สนับสนุนงาน MIS ภายในองค์กร ด้านเทคนิค
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องและเรียบร้อย
 • สนับสนุนการจัดทำเอกสารคู่มือ
 • บันทึกเอกสารลงในโปรแกรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • จบการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่าสาขาด้านเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถนัดงานด้านเอกสาร มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง

บริษัทให้สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำ ดังนี้:

 • วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่งประวัติการทำงาน (Full resume)  รูปถ่าย พร้อมเงินเดือนที่ต้องการ มาที่

บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

9/68  ซอยรัชประชา  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02 911 9988  แฟกช์ 02 911 9948

www: magicsoftware.co.th

attention: Kanitha Sunthornsingkarn (HR Manager)

email : HR@magicsoftware.co.th

 

 

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Werum IT Solutions รับสมัคร Project Quality Assurance / Quality Engineer

Werum IT Solutions is the world’s leading provider of software and services for production control …

TAC Thailand รับสมัครพนักงานธุรการจัดซื้อ

พนักงานธุรการจัดซื้อ 1.จัดซื้อสินค้า 2.ตรวจรับสินค้า คุณสมบัติ 1. ปวส.-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือเกี่ยวข้อง 2. มีความขยันและ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการได้ดี 4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี …

Mobile Apps Category (English)728x90