Magic Software รับสมัคร IT Support Back Office

IT Support Back Office

Magic Software Thailand (MST)  เป็นหนึ่งในผู้นำด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทย  เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดหา เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมถึงบริการให้คำปรึกษา พัฒนาและให้บริการในด้าน Business Integration, Business intelligence และการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน  เรามีความมุ่งมั่นที่ที่จะพัฒนา งานตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยสร้างสรรค์งานให้ก้าวทันในการทำธุรกิจในปัจจุบัน เราคือบริษัทซอฟต์แวร์รายแรกในประทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

ขอบเขตงาน  :

 • สนับสนุนงาน MIS ภายในองค์กร ด้านเทคนิค
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องและเรียบร้อย
 • สนับสนุนการจัดทำเอกสารคู่มือ
 • บันทึกเอกสารลงในโปรแกรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • จบการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่าสาขาด้านเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถนัดงานด้านเอกสาร มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง

บริษัทให้สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำ ดังนี้:

 • วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่งประวัติการทำงาน (Full resume)  รูปถ่าย พร้อมเงินเดือนที่ต้องการ มาที่

บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

9/68  ซอยรัชประชา  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02 911 9988  แฟกช์ 02 911 9948

www: magicsoftware.co.th

attention: Kanitha Sunthornsingkarn (HR Manager)

email : HR@magicsoftware.co.th

 

 

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท อินิทรี เกมส์ จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง System Engineer และ Database Administrator

บริษัท อินิทรี เกมส์ จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง System Engineer และ Database Administrator โดยมีรายละเอียดดังนี้

Chaiyagarn Consulting รับสมัคร System Operation

Chaiyagarn Consulting รับสมัคร System Operation โดยมีรายละเอียดดังนี้

Mobile Apps Category (English)728x90