Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัท คีย์เอจท์ จำกัด-ตำแหน่งนักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)และกราฟฟิกดีไซต์-เงินเดือนตามตกลง

ชื่อตำแหน่ง ::

นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ลักษณะงาน ::

 • โปรแกรมเมอร์ จะทำหน้าที่ นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเครื่องของระบบฐานข้อมูล ทดสอบระบบและส่งให้นักวิเคราะห์ระบบทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหากจุดบกพร่องและแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้ารับศึกษาได้ในสถานบันการศึกษาที่เรียนทำการสอนหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์
• มีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
• มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพกรุณากรองรายละเอียด

-สามารถทำ word Press ได้ และสามารถเข้าใน word Press ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หมวดหมู่งานIT
 • ประสบการณ์ทำงานไม่จำกัด ปี
 • เงินเดือนตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา)2 คน
 • รายได้อื่นๆ-โบนัสประจำปี -การทำงานล่วงเวลา OT
 • สถานที่ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร
 • แผนที่แผนที่key8.PNGงานโปรแกรมเมอร์.jpg
 • วิธีการรับสมัครส่งแฟ้มสะสมงานมาในอีเมลล์

ชื่อตำแหน่ง ::

กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

ลักษณะงาน ::

1.   ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) เช่น นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซอง ปฎิทิน ป้ายประกาศต่างๆ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations) ออกแบบและตัดต่อภาพยนต์ดิจิตอล (Digital Movies)

2.      ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบของ สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations) ออกแบบและตัดต่อภาพยนต์ดิจิตอล (Digital Movies)
3.      ออกแบบและตกแต่งการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กรภายนอกสถานที่ (Exhibitions)
4.      ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ซอง ถุง ฉลาก ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

2.      วุฒิปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์สถาปัตย การออกแบบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.      มีประสบการณ์ตรงในการทำงาน
4.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี เช่น Photoshop, Illustrator, Pagemaker, Adobe Flash, โปรแกรม Animation 2D/3D, โปรแกรม Movie Editor
5.      มีทักษะทางศิลปะในการวาดภาพและถ่ายภาพดี
6.      มีความรู้เรื่องงานสิ่งพิมพ์และงานแยกสี งานพิมพ์ดิจิตอล 
7.      สามารถจัดทำ   VDO  ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หมวดหมู่งานIT
 • ประสบการณ์ทำงาน0 ปี
 • เงินเดือนตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา)หลายอัตรา
 • รายได้อื่นๆ-การทำงานล่วงเวลา -โบนัสประจำปี
 • สถานที่ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • แผนที่1_แผนที่key8.PNG
 • วิธีการรับสมัครส่งแฟ้มสะสมผลงานมาในอีเมลล์ที่ระบุไว้

 

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Iglu Network – NodeJS Full Stack Engineer (฿50,000-฿100,000/m)

We are looking for a NodeJS Full Stack Engineer to work on our client’s project, …

PRODIGY9 – Software Engineering

PRODIGY9 กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง Software Engineer ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถกับ Culture คนรุ่นใหม่ไฟแรงไม่ต้องเก่งมาก เคยมีประสบการณ์มาบ้าง มีความตั้งใจ และความพยายาม ที่สำคัญของเรา WFH 100% รีบๆสมัครกันเข้ามานะคะ  We are looking For:  …

Mobile Apps Category (English)728x90