Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น จำกัด ประกาศรับสมัครผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เงินเดือน 50,000 – 80,000 บาท

บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น จำกัด คือผู้จัดจำหน่ายและให้บริการระบบสารสนเทศแก่องค์กรขนาดใหญ่และกลางแบบครบวงจร ออกแบบ ติดตั้ง จัดหา จัดการ และให้บริการหลังการขายแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยของระบบในกรณีที่เกิดเหตุพิบัติภัย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและเชื่อถือจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก อีกทั้งจำนวนคู่ค้าจากต่างประเทศซึ่งต้องการให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนมีจำนวนมากขึ้น เพื่อตอบสนองและเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สัมพันธ์ต่อกลยุทธ์ธุรกิจดังกล่าว จึงต้องการเปิดรับสมัครตำแหน่งงานจำนวน 4  อัตราเป็นอย่างน้อย ดังรายละเอียดด้านล่างต่อไปนี้

 

ตำแหน่ง  ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Admin)

ประเภทของการรับสมัคร: งานประจำ

เงินเดือน 50,000 – 80,000 บาท

อัตรารับสมัคร 4 อัตรา เป็นอย่างน้อย

คุณสมบัติ

 1. อายุ 25-35 ปี ประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 5 ปีเป็นอย่างน้อย  RDBMS, SQL, PL/SQL
 2. สามารถออกแบบ วางแผน ดูแลฐานข้อมูล การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการสำรองระบบ
 3. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ รวมถึงการทำงานล่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 4. มีประสบการณ์ใช้ UNIX/LINUX ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และสามารถเขียน shell script หรือ command line ได้ดี
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 6. มีจิตใจบริการ สามารถรับแรงกดดันได้สูง

 

คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. เคยควบคุมดูแล พัฒนาและจัดการฐานข้อมูลวิกฤตจำนวนมากและมีขนาดใหญ่
 2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Hadoop หรือระบบ Big Data รวมถึงเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
 3. มีประสบการณ์ในการจัดการและวางแผนในการควบคุมภัยจากปัจจัยภายนอก ทั้งภัยธรรมชาติ และภัยคุกคามจากแหล่งอื่น
 4. มีประกาศนียบัตรที่เกียวข้อง อาทิ Oracle,Microsoft,DB2,MySQL,PostgreSQL,SAP HANA,Vertica, AWS เป็นต้น
 5. สามารถสื่อสารด้วยภาษา จีน เยอรมันหรือ ญี่ปุ่นได้ดี

 

ลักษณะของงานโดยสังเขป

 1. ออกแบบ กำหนดค่า ติดตั้ง ดูแลและจัดการฐานข้อมูลภายในขององค์กร คู่ค้าและลูกค้า
 2. สร้างและบันทึกกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเอกสารการฝึกอบรม หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 3. ทำงานร่วมกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
 4. ทำงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

สวัสดิการ

 1. เงินเดือนประจำ / ล่วงเวลาจากการปฏิบัติงานจริง และโบนัสประจำปี
 2. ค่าน้ำมัน ค่าสึกหลอ ในกรณีนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในงาน
 3. ประกันสุขภาพ และค่าประกันการเดินทาง (ระหว่างการทำงาน)
 4. เบี้ยเลี้ยงเดินทางค้างคืนในต่างจังหวัด
 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (สูงสุด 15 วัน/ปี)
 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
 7. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
 8. ประกันสังคม
 9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 

ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2222-2920

เว็บไซต์  –  http://www.1es.co.th

ส่งรายละเอียดมาที่  hum@1es.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Professional service – System Engineer (30-40K)

Duties & Responsibilities • Post sales service support for BOD or EDS customer. • Follow …

UTI รับสมัคร System Engineer **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

ระบบ System Management Solution เป็นระบบบริหารจัดการ IT Infrastructure ซึ่งผู้สมัครงานจะต้องศึกษาคุณสมบัติ BMC System Management Solution เพื่อทำการติดตั้งรวมไปถึงการ Support เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ …

Mobile Apps Category (English)728x90