Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัทซอฟต์เดฟ ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนักพัฒนาระบบ (Programmer) และนักวิเคราะห์ระบบ (BA) จำนวนหลายอัตรา

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Programmer) มีคุณสมบัติดังนี้

งานที่ทำงาน

พัฒนาระบบตามงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในรูปของ Mobile และ Web Application

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชายหรือหญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม
 • เข้าใจหลักการของ Object Oriented Programming (OOP)
 • เข้าใจการทำงานของระบบ Web Application หรือ Java Application
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Javaได้
 • เข้าใจเรื่องหน้าที่การทำงานของ Client Script เช่น JQuery, Style Sheet, AJAX และ JSON
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • ถ้ามีประสบการณ์พัฒนาระบบในรูปแบบ Mobile ทั้ง IOS และ Android จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ (Business Analyst (BA))  มี คุณสมบัติดังนี้

งานที่ทำ

 • เก็บความต้องการจากลูกค้าแล้วนำมาวิเคราะห์
 • ออกแบบหน้าจอระบบตามข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
 • ทดสอบระบบที่ออกแบบ
 • เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบที่ออกแบบ
 • ประสานงานระหว่างทีมกับลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชอบในการวิเคราะห์ ออกแบบ และตรวจสอบ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี น่าเชื่อถือ มีบุคลิกคล่องตัว มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว กล้าเผชิญกับปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครทาง E-mail : noonub9@gmail.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Coraline – Junior Full Stack Developer – 30-50K

Responsibilities Design, Develop and maintain Web Application, new features with HTML5, CSS, JavaScript, python Perform …

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – Software Developer/นักวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย ในรูปแบบของ Mobile Application และ Web Application หรือ ในรูปแบบอื่นๆ เช่น JAVA Script, RESTFUL, PYTHON, PHP, CSS, …

Mobile Apps Category (English)728x90