Supermicro Server by Throughwave Thailand

Brio CG รับสมัคร Social Media Specialist [Facebook]

ลักษณะงาน

วิเคราะห์แบรนด์ หรือสินค้าและคู่แข่ง เพื่อกำหนดกลยุทธ์

กำหนดกรอบเนื้อหาในเพจ รวมไปถึงการหารูปประกอบ และเขียนคอนเทนต์

คิดกิจกรรมสร้างสรรค์และทันสมัย ที่กำลังเป็นกระแสให้เหมาะสมกับธุรกิจลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาด

ดูแลเพจ ตั้งโพสและตอบคำถามอย่างสร้างสรรค์เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

นำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อทำรายงานและข้อเสนอแนะส่งลูกค้า

คุณสมบัติเพิ่มเติม 

– ชอบเข้าอินเทอร์เน็ต และเล่น Social Network เป็นประจำ จับกระแสเก่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเพจที่ดูแลได้

– มีความอดทน รับแรงกดดันและควบคุมอารมณ์ได้ดี

– ทัศนคติดี ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ และ มีความรับผิดชอบสูง

– ทำงานเร็ว ไหวพริบดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยความใจเย็นและประนีประนอม

สามารถส่ง Resume และ Portfolio ได้ที่อีเมล jay@briocg.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Corecell Technology Co.,Ltd.- 3D Modeler (Full-Time) – Salary (Negotiable)

Corecell Technology Co., Ltd., a game & technology company based in Bangkok, Thailand, was founded …

Corecell Technology Co.,Ltd.- 2D Illustrator (Freelance) – Salary (Negotiable)

Corecell Technology Co., Ltd., a game & technology company based in Bangkok, Thailand, was founded …

Mobile Apps Category (English)728x90