Supermicro Server by Throughwave Thailand

TRIS รับนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตัล (ITD)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา (Consultant) ด้านการประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และที่ปรึกษาธุรกิจด้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานกับเรา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฎิบัติงานจริง ในงานธุรกิจที่ปรึกษา (Consultant)  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตัล (ITD) 

คุณสมบัติของนักศึกษา

-นักศึกษาสัญชาติไทย
-กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
-มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น

สวัสดิการ : เบี้ยเลี้ยงฝึกงานวันละ 300 บาท (ฝึกงานวันจันทร์-ศุกร์ /หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วิธีการสมัคร
– ส่ง Resume/ใบสมัครทาง Email : recruit@tris.co.th หรือ ทาง LINE : hrtris
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-032-3000 Ext. 8531 (คุณปอนด์ HCD)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
https://www.facebook.com/hrtris

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัทพัฒนา Software โรงพยาบาล รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า และ Implement ระบบ อัตราเงินเดื่อน 15,000-20,000 บาท

รับสมัคร Implementer & customer support อายุ 22-35 ปี ปริญญาตรี มีความรู้งานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี่สารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการทำงานติดต่อประสานงาน สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดได้ …

SCSi – IT Support

Duties & Responsibilities: Act as a first line support for call support and / or …

Mobile Apps Category (English)728x90