Supermicro Server by Throughwave Thailand

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัคร http://recruit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2018/08/scan_%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf

การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108

http://recruit.rmutp.ac.th/

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Refinitiv รับสมัคร Senior DevOps Engineer

Refinitiv รับสมัคร Senior DevOps Engineer

Refinitiv รับสมัคร DevOps Engineer (Cloud, Python)

Refinitiv รับสมัคร DevOps Engineer (Cloud, Python)

Mobile Apps Category (English)728x90