Supermicro Server by Throughwave Thailand

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 11,340 บาท

โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมับติ จบการศึกษาปริญาตรี/ปริญาโท ด้านคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ค่าตอบและและสวัสดิการ ดังนี้

– เงินเดือน 11,340 บาท (ผ่านการทดลองงานปรับเป็น 12,940 บาท)
– ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)
– ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)
– ฟรี บ้านพัก

ยื่นใบสมัครได้ที่งานธรุการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร 044-461-662 ต่อ 128,518 ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://goo.gl/HKDscs

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท เทคโนเวท โซลูชั่นส์ จำกัด: Technical Support (Part-time / Full-time)

ตำแหน่ง Technical Support คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชายและเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยเทคนิค สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและการเขียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี: Word, Excel, Power Point มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี สามารถทำงานได้ …

สำนักตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร IT auditor/Internal audit analyst

ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mobile Apps Category (English)728x90