Voova Group รับสมัคร IT Support เงินเดือนตามข้อตกลงและขึ้นอยู่กับความสามารถ ( 20k – 40k )

Voova Group กำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง  IT support

Salary / เงินเดือน ตามข้อตกลงและขึ้นอยู่กับความสามารถ ( 20k – 40k )

Technical requirements:

มีสบการณ์ทางด้านดูแลงาน IT 2 – 5 ปี

 • Available for emergency situation

 • Security

 • Elastix Phone Server a plus

 • Network, Internet and Hardware support

 • Backup and Risk management

Job Description

 • บริหารจัดการ SaaS environment (Software as a Service ) รวมถึงการแนะนำ ปรับใช้ และพัฒนา SaaS ในองค์กรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงความเสียหายของระบบหายมีสถานะการฉุกเฉินเกิดขึ้น

 • สาธิตถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและกระบวนการการแก้ไขปัญหาดังกล่าว.

 • พัฒนา และแก้ไขระบบได้แบบ Quick Solution

 • สามารถตรวจสอบถึงต้นต่อของปัญหาที่เกิดขึ้นได้และแก้ไขได้อย่างถูก

 • ใช้และพัฒนาระบบงานที่มีอยู่อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม

 • Support พนักงานในองค์กรณ์และช่วยแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหา Network ภายในองค์กรณ์ ร่วมทั้งระบบ wifi,Printer และ Local Server

 • ดูแลระบบและ Server ของ Phone system ทั้งงานดูแลและติดตั้งโปรแกรมต่างๆไปที่ Server รวมถึงการ clean up data ที่ไม่จำเป็นไปจากระบบ

 • ตรวจสอบเรื่องการ Backup Server และ Restore data จาก backup อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

Qualifications

 • สัญชาติไทย หรืออาศัยอยู่ที่ประเทศไทยและสามารถพูดไทยได้ (must speak fluent Thai ref work base in Thailand)

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • IP Networks and Firewall configuration

 • สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบทั่วไปและภาษาในทางเทคนิคต่างๆ

 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบปัญหาการใช้ Software ต่างๆ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือการการค้นหาข้อมูลเพื่อหา Solution ได้อย่างถูกต้อง

 • มีประสบการณ์เกี่ยว Internet technologies เช่น Firewalls, Load Balancing, Proxies และ services clustering

 • เข้าใจการทำงานของ Website, Server และ Technology ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้เกี๋ยวกับ Software Developemt , Ecommrece , CMS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • กระตือรือร้นที่จะศึกษา Software ใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม และสนใจที่จะศึกษาเครื่องมือ open-source ต่างๆ มีความกระตือรือร้นในการสร้างหรือพัฒนาระบบ ชอบที่จะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ

 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น พูดคุย มีความเชื่อมั่นและสามารถร่วมงานกับชาวต่างชาติได้

ส่งอีเมลประวัติส่วนตัวของคุณไปที่ ส่ง Resume jobs@voovagroup.com

oungkana@voovagroup.com, chanichar@voovagroup.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท อินิทรี เกมส์ จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง System Engineer และ Database Administrator

บริษัท อินิทรี เกมส์ จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง System Engineer และ Database Administrator โดยมีรายละเอียดดังนี้

Chaiyagarn Consulting รับสมัคร System Operation

Chaiyagarn Consulting รับสมัคร System Operation โดยมีรายละเอียดดังนี้

Mobile Apps Category (English)728x90