Supermicro Server by Throughwave Thailand

Voova Group รับสมัคร IT Support เงินเดือนตามข้อตกลงและขึ้นอยู่กับความสามารถ ( 20k – 40k )

Voova Group กำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง  IT support

Salary / เงินเดือน ตามข้อตกลงและขึ้นอยู่กับความสามารถ ( 20k – 40k )

Technical requirements:

มีสบการณ์ทางด้านดูแลงาน IT 2 – 5 ปี

 • Available for emergency situation

 • Security

 • Elastix Phone Server a plus

 • Network, Internet and Hardware support

 • Backup and Risk management

Job Description

 • บริหารจัดการ SaaS environment (Software as a Service ) รวมถึงการแนะนำ ปรับใช้ และพัฒนา SaaS ในองค์กรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงความเสียหายของระบบหายมีสถานะการฉุกเฉินเกิดขึ้น

 • สาธิตถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและกระบวนการการแก้ไขปัญหาดังกล่าว.

 • พัฒนา และแก้ไขระบบได้แบบ Quick Solution

 • สามารถตรวจสอบถึงต้นต่อของปัญหาที่เกิดขึ้นได้และแก้ไขได้อย่างถูก

 • ใช้และพัฒนาระบบงานที่มีอยู่อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม

 • Support พนักงานในองค์กรณ์และช่วยแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหา Network ภายในองค์กรณ์ ร่วมทั้งระบบ wifi,Printer และ Local Server

 • ดูแลระบบและ Server ของ Phone system ทั้งงานดูแลและติดตั้งโปรแกรมต่างๆไปที่ Server รวมถึงการ clean up data ที่ไม่จำเป็นไปจากระบบ

 • ตรวจสอบเรื่องการ Backup Server และ Restore data จาก backup อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

Qualifications

 • สัญชาติไทย หรืออาศัยอยู่ที่ประเทศไทยและสามารถพูดไทยได้ (must speak fluent Thai ref work base in Thailand)

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • IP Networks and Firewall configuration

 • สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบทั่วไปและภาษาในทางเทคนิคต่างๆ

 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบปัญหาการใช้ Software ต่างๆ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือการการค้นหาข้อมูลเพื่อหา Solution ได้อย่างถูกต้อง

 • มีประสบการณ์เกี่ยว Internet technologies เช่น Firewalls, Load Balancing, Proxies และ services clustering

 • เข้าใจการทำงานของ Website, Server และ Technology ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้เกี๋ยวกับ Software Developemt , Ecommrece , CMS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • กระตือรือร้นที่จะศึกษา Software ใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม และสนใจที่จะศึกษาเครื่องมือ open-source ต่างๆ มีความกระตือรือร้นในการสร้างหรือพัฒนาระบบ ชอบที่จะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ

 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น พูดคุย มีความเชื่อมั่นและสามารถร่วมงานกับชาวต่างชาติได้

ส่งอีเมลประวัติส่วนตัวของคุณไปที่ ส่ง Resume jobs@voovagroup.com

oungkana@voovagroup.com, chanichar@voovagroup.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Application Support @Professional One

Professional One Co., Ltd. เงินเดือน 23,000 – 25,000  บาท ประสบการณ์ 2-3  ปี ติดต่อมาที่: candidate@professional-one.com หรือ คลิกเพื่อสมัคร จำนวน …

Quantum Storage (South Asia) Pte Ltd – ACCOUNT MANAGER / SALES MANAGER

The Account Manager/Sales Manager is an experienced individual sales contributor responsible for identifying and closing …

Mobile Apps Category (English)728x90