โรงเรียนราษฎร์ศึกษา สระบุรี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง พนักงานสารสนเทศ

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา สระบุรี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง พนักงานสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดังนี้

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
– มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง

เนื้อหางาน
– ดูแลระบบสารสนเทศโรงเรียน
– ดูแลเวปไซต์ และระบบสังคมออนไลน์
– จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

วิธีการสมัคร
– สมัครด้วยตนเอง หรือ
– ส่งรายละเอียดทาง krittee@hotmail.com

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
โทร. 036-211-873

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

TRIS รับนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตัล (ITD)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา (Consultant) ด้านการประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และที่ปรึกษาธุรกิจด้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานกับเรา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฎิบัติงานจริง ในงานธุรกิจที่ปรึกษา …

Bangkok Bank’s IT Career Days

Inspire your idea to brighten up IT career with Bangkok Bank.

Mobile Apps Category (English)728x90