Supermicro Server by Throughwave Thailand

Prime Solution and Service Co.,Ltd รับสมัคร Presales (Solution Consultant) หลายอัตรา (30K+)

Presales Engineer

ลักษณะงานและความรับผิดชอบ

สนับสนุนด้านเทคนิคแก่ฝ่ายขายในโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ โดยจัดทำเอกสารทางเทคนิค (Technical Proposal) เอกสารข้อกำหนด (Comply Spec) เอกสารการออกแบบระบบ ทำแผนภาพการเชื่อมต่อต่างๆ ของระบบ จัดอุปกรณ์ที่เหมาะสม สาธิตสินค้าตัวอย่าง และประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อนำเสนองานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและติดตามโครงการร่วมกับฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-4 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ติดตั้งและบำรุงรักษางานโครงการภาครัฐ
 • มีทักษะทางการขายและการนำเสนองาน
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะผู้นําสูง
 • สามารถรับภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30
 • มีประกันกลุ่มสุขภาพของบริษัท
 • มีโบนัส/ปรับเงินเดือนประจำปี
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
  

สนใจสมัครส่ง resume ได้ที่ antika@primes.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ ต้องการรับสมัครตำแหน่ง Presale

ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ ต้องการรับสมัครตำแหน่ง Presale โดยมีรายละเอียดดังนี้

SmarterTEC Co.,Ltd. รับสมัคร EAM Application Consultant

EAM Application Consultant (3 positions) บริษัท สมาร์ทเตอร์เทค จำกัด มีความประสงค์จะรับเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง EAM Application Consultant จำนวน 3 ตำแหน่ง …

Mobile Apps Category (English)728x90