Supermicro Server by Throughwave Thailand

SHIPPOP.com ต้องการหาทีมงานพัฒนา Product Engineer 5 อัตรา

WE’RE HIRING
Shippop.com

SHIPPOP.com ผู้ให้บริการด้านระบบโลจิสติกส์ครบวงจรบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เราทำหน้าที่เป็น Shipping Gateway ที่มี API (Application Programming Interface) สามารถเชื่อมโยงทุกระบบขนส่งมาไว้ในระบบเดียว พร้อมเชื่อมต่อกับ Marketplace โดยที่เราจะรวบรวมขนส่งต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคาในการส่งสินค้าหรือพัสดุสำหรับผู้ที่ต้องการจะส่งของหรือพัสดุนั้นๆ

SHIPPOP.com ผู้ให้บริการด้านระบบโลจิสติกส์ครบวงจรบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เราทำหน้าที่เป็น Shipping Gateway ที่มี API (Application Programming Interface) สามารถเชื่อมโยงทุกระบบขนส่งมาไว้ในระบบเดียว พร้อมเชื่อมต่อกับ Marketplace โดยที่เราจะรวบรวมขนส่งต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคาในการส่งสินค้าหรือพัสดุนั้น
* ตำแน่งที่เปิดรับสมัคร
Full-Stack Developer/Web Programmer (PHP) 3 ตำแหน่ง
Job Specification: 
•  มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, HTML, CSS, Javascript
•  สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ทั้ง Frontend และ Backend
•  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและใช้งาน Web API
•  มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมบน Framework มาแล้วอย่างน้อย 1 Framework
•  มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลทั้ง Relational และ Non-relational
•  มีความเข้าใจ Design pattern และ OOP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•  มีความรู้และประสบการณ์ React , Angular หรือ Vue.js จะพิจารณาเป็นพิเศษ

UX/UI Designer/Web Designer 2 ตำแหน่ง
Job Specification:
•  มีทักษะในการออกแบบ UI และมีความรู้ความสามารถในการเขียน HTML/CSS
•  มีทักษะและความรู้ในการออกแบบ Responsive Design
•  มีความรู้ในด้าน SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•  มีความรู้ความสามารถในการเขียน Javascript Jquery จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•  มีความรู้และประสบการณ์ React , Angular หรือ Vue.js จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•  ชอบค้นคว้าหาความรู้ ศึกษาเว็บไซต์ที่หลากหลาย อัพเดทเทรนและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบอยู่เสมอ
🏠 ทำงานที่: อาคาร พญาไท ชั้น 7 (รถไฟฟ้า BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
สามารถส่ง Resume (และ Portfolio) มาได้ที่ job.shippop@gmail.com 
หรืออัพโหลด Resume ผ่าน >>> https://www.formpl.us/form/24586001
โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท ไอ ดีไซน์ โซลูชั่น จำกัด เปิดรับ Low-Code Developer / .Net Developer

หน้าที่และความรับผิดชอบ – ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ คุณสมบัติ – เพศ: ชาย, หญิง – อายุ: 20 ปีขึ้นไป – ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี …

SHIPPOP – Full Stack Developer

SHIPPOP หาเพื่อนสาย IT จำนวนมาก! Full Stack developer (เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์) Responsibility ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ shippop.com ด้วย PHP, HTML, …

Mobile Apps Category (English)728x90