Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง International Business Developer

บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง International Business Developer โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย , หญิง อายุระหว่าง 24-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ปี
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร , พืชไร่พืชสวน ,เกษตรศาสตร์ ,เกษตรเคมี ,อารักขาโรคพืช เป็นต้น
 • มีทัศนติที่ดีต่องานขาย และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมถึงมีความอดทนต่อสภาวะกดดันในด้าน ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้บางครั้งคราว
 • มีทักษะด้านการคำนวณตัวเลข และสามารถใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี ( MS office ,Outlook , Power point, Internet )
 • รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริต
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าเกษตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ลักษณะงาน :

 

 • รับผิดชอบ ด้านการขายผลิตภัณฑ์ขององค์กร เพื่อให้ได้ยอดขายที่กำหนด
 • แสวงหาลูกค้าใหม่ๆ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่มีอยู่ รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
 • ติดตามงานขายกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปิดงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลูกค้าในการจัดเรียงสินค้าหรือการตกแต่งร้านด้วยสื่อส่งเสริมทางการตลาด
 • เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการแข่งขัน และรายการเยี่ยมเยียนลูกค้า , เก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้า และทำรายงานการขายเสนอผู้จัดการ

 

 

สนใจสมัครได้ที่ siripong@aga-agro.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

mu Space and Advanced Technology – 3D modeling Artist

We are seeking an experienced 3D modeling artist to join our creative team. The ideal …

Corecell Technology Co.,Ltd.- UE Environment Artist – Unreal Engine (Contract, Full time, Freelance) – Salary (Negotiable)

สามารถเลือกทำงานที่ Office หรือ Remote working (WFH) ได้ เรากำลังตามหา Senior / Junior VFX Artist, Technical Artist, …

Mobile Apps Category (English)728x90