Supermicro Server by Throughwave Thailand

ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท – รับสมัคร Programmer (3 อัตรา ด่วน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) พัฒนาโปรแกรมใหม่ ตาม Program Specification ที่ SA มอบหมาย
2) แก้ไข/ ปรับปรุง โปรแกรมเก่า เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายของระบบ
3) จัดทำเอกสารประกอบการทำงานโปรแกรม หรือ ระบบ
4) ให้คำปรึกษา ในการใช้งานโปรแกรม หรือ ระบบ เพื่อสนับสนุนการทำงานต่อลูกค้า

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สถิติ, คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น
• สามารถพัฒนาโปรแกรม Web Application ด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft C#.Net
• สามารถพัฒนางานบนฐานข้อมูล MS.SQL SERVER และหากใช้เครื่องมือ SSAS, SSIS, SSRS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประสบการณ์ทำงานในการพัฒนาโปรแกรม 0 – 5 ปีในการพัฒนาโปรแกรมตามมาตรฐาน Object Oriented Programming
• สามารถวิเคราะห์ Debug และแก้ปัญหา การใช้งานโปรแกรมและระบบงานซอฟต์แวร์
• สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันในกรอบระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานนอกเวลางานประจำได้หากจำเป็น
• มีทักษะในการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว โดยต้องมีความสามารถในการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
• มีความรับผิดชอบในงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
• หากมีความรู้ในระบบงานด้านประกันวินาศภัย หรือระบบบัญชีธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านการบริการและการให้คำปรึกษา

 

โปรดติดต่อ wanvisa@insure.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Patkol Public Company Limited – Software Engineer Supervisor

Job Description: พัฒนาและออกแบบโครงสร้างโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดูแลและพัฒนา Programให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ประสานงานกับ Consult และผู้ใช้งาน และวางแผนการดำเนินงาน ค้นหาเครื่องมือ และวิธีการเพื่อนำมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมของบริษัท ให้สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ อบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้ …

บริษัทไวซ ซอฟท์ มีความประสงค์รับสมัครหลายตำแหน่ง: Project coordinator, Business Analysts, System Analysts, Developer

ด่วนๆ!! ใครที่กำลังมองหางานด้าน IT บริษัทไวซ ซอฟท์ จำกัดมีงานหลายตำแหน่งที่ท่านต้องการหาเพราะเราคือ บริษัทฯชั้นนำทางด้าน Software House

Mobile Apps Category (English)728x90