Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)- รับสมัคร Software Instructor and Support

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • เตรียมงานสอนและ สอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทแก่พนักงานผู้ใช้งาน, ผู้จัดการสาขา, พนักงานต้อนรับ
 • ให้คำปรึกษาและ แนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน
 • พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้หรือเป็นประโยชน์ในการสอน
 • แก้ไขปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมในระดับต้นได้
 • ให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันกับทุกคนในทีมและในองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมและของบริษัท
 • ทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ:

 • ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จบปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน (Spreadsheet, Document, Photo Editing)
 • มีทักษะการในการสอน (Presentation Skill) และมีเทคนิคการสอนอย่างมืออาชีพ (Professional)
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี่และเทรนด์ด้านไอที อยู่ตลอดเวลา
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความขยันและอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
 • สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดี ตรงต่อเวลา อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถเดินทางไปสอนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

โปรดส่ง resume และระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาที่ warintra@siamwellnessgroup.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs Staff

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร IT Support ประจำโครงการ หลายอัตรา

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง …

บริษัท EMS Outsourcing รับสมัคร IT HelpDesk (1st line) เงินเดือน 16,000 บาท

บริษัท อีเอ็มเอส เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด ( Ems Outsourcing ) รับสมัคร IT HelpDesk (1st line)

Mobile Apps Category (English)728x90