Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัท ปัญญธารา จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ต้องการรับสมัคร ผู้จัดการฝ่าย Digital Technology

บริษัท ปัญญธารา จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ (กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย) ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจจัดฝึกอบรม และสัมมนาแบบครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์จริง ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในธุรกิจค้าปลีก

ต้องการรับสมัคร ผู้จัดการฝ่าย Digital Technology

ลักษณะงาน

1. บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบจัดเก็บความต้องการ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมาย

2. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ควบคุม ดูแล และปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ

4. จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนา คู่มือการใช้งาน พร้อมจัดอบรมการใช้งานให้กับบุคลากรภายในบริษัท

6. ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานในบริษัท7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะที่จำเป็น

1. สามารถจัดเก็บความต้องการ ออกแบบเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการได้

2. สามารถใช้งานเครื่องมือประชาสัมพันธ์ เช่น SEO, Google analytics หรืออื่นๆ ได้

3. สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา HTML, HTML5, CSS3, Jquery, JavaScript, PHP ได้

4. สามารถใช้งานฐานข้อมูล MySQL, SQL Server หรืออื่นๆ ได้

5. มีความรู้พื้นฐานในการเขียนคำสั่ง SQL เพื่อใช้งานกับฐานข้อมูล

6. สามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

1. อายุ 35 ปีขึ้นไป

2. เพศ ชาย-หญิง

3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท

4. การศึกษา สาขาสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. ประสบการณ์ทำงาน 5 – 10 ปี

6. บุคลิกภาพดี

7. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

8. มีความกระตือรือร้น

9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

10. มีความเป็นผู้นำ

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. : 02-071-6177 

e-mail : smarthr@panyatara.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Studio Craftsmanship – Software Architect (E-Commerce) 70-120k

คราฟส์แมนชิพกำลังหาผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้หากมีความสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านลิงก์นี้ https://forms.gle/PGVE5Je6yLfLg3KNA Software Architect (E-Commerce) — Responsibilities:- Produce technical design specifications and guidance to the …

Seven Peaks Software – Project Manager – Thai Nationality

Responsibilities Manage one or more projects, preferably through the Agile/Scrum process Work together with the …

Mobile Apps Category (English)728x90