Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสโพรไวเดอร์ จำกัด-ตำแหน่ง Project Manager-เงินเดือนตามตกลง

Duties & Responsibilities

– มีประสบการ์การบริหารงาน Big data
– วางแผนการดำเนินโครงการให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานอย่างมีระบบ
– จัดทำแผนกำลังคน แผนงาน และงบประมาณของโครงการที่รับผิดชอบร่วมกับกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและทีมงานโครงการ
– ศึกษา/วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ และทบทวนความเหมาะสมของโครงการ
– บริหารโครงการ โดยมอบหมายงานให้บุคลากรในโครงการ และควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการ รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ
– ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
– ศึกษาและตรวจสอบรายงานก่อนส่งมอบให้กับหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารจัดการงานให้ส่งทันตามเวลาที่กำหนด
– ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
– แนะนำให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ไขและพัฒนาแก่ผู้ร่วมงาน
– การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ
– ควบคุมดูแลงานด้านการจัดทำ Proposal ในการเสนองานทั้งระบบ

Qualification

เพศ    : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
จบการศึกษาด้านวิทยาการคอมฯ, วิศวะคอมฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ

วิธีการสมัครงาน: ส่ง resume มาที่ e-mail: recruit2@professional.co.th หรือ ติดต่อคุณนก 082-976-3478

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัทไวซ ซอฟท์ มีความประสงค์รับพนักงานในตำแหน่ง Project Coordinator

Project Coordinator ประสานงานระหว่างลูกค้าทีมผู้ขายและทีมพัฒนาตามงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันของทีม

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร Project Coordinator ประจำโครงการ ธนาคารกรุงไทย (ซอยนานา)

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet …

Mobile Apps Category (English)728x90