Supermicro Server by Throughwave Thailand

Global Positioning Liberty System รับ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ โปรแกรมเมอร์ วิศวกรไฟฟ้า เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

1.Programmer/เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนพัฒนาและออกแบบโครงสร้างโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ดูแลและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ค้นหาเครื่องมือและวิธีการเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมของบริษัทให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม C, C#, PHP, HTML, SQL, MySQL อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารทำความเข้าใจและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน บริหารจัดการตนเองได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • หากมีความรู้เรื่อง Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. Electronic Engineer/วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบวงจรไฟฟ้า ไมโครคอนโทรเลอร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมทำงานกับทีมวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆด้านเทคโนโลยี
 • สื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการออกแบบวงจรไฟฟ้า ไมโครคอนโทรเลอร์ การสื่อสารผ่าน I2C, SPI, UART และอื่นๆ
 • มีความรู้ด้าน BLE, GPS, GSM, 3G, LTE, Protocal สื่อสาร NMEA, AT command ระบบไฟฟ้าในรถยนต์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้ง พูด อ่าน และเขียน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน บริหารจัดการตนเองได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

3. Customer Service Officer/เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริการให้ข้อมูลกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางโทรศัพท์ อีเมล์ รวมถึง Social Network Communication
 •  บริการแจ้งเตือนไปยังยานพาหนะที่มีพฤติกรรมผิดปกติจากการตรวจสอบด้วยระบบ
 •  ตรวจสอบข้อมูลของ GPS อาทิ ระยะทางการเดินทาง จุดจอด สัญญาณ GPS/GPRS และจัดทำรายงานข้อมูลด้านสถิติ
 •  ดูแลระบบโปรแกรมและอุปกรณ์
 •  งานเอกสารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 -30 ปี (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม และทำงานเป็นกะ 12 ชม.ได้
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS. Word, Excel, Powerpoint เป็นอย่างดี
 • หากจบทางด้าน คอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือสถิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร ชอบงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ

โปรดติดต่อกลับมาที่ csarinac@gmail.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Iglu Network – NodeJS Full Stack Engineer (฿50,000-฿100,000/m)

We are looking for a NodeJS Full Stack Engineer to work on our client’s project, …

PRODIGY9 – Software Engineering

PRODIGY9 กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง Software Engineer ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถกับ Culture คนรุ่นใหม่ไฟแรงไม่ต้องเก่งมาก เคยมีประสบการณ์มาบ้าง มีความตั้งใจ และความพยายาม ที่สำคัญของเรา WFH 100% รีบๆสมัครกันเข้ามานะคะ  We are looking For:  …

Mobile Apps Category (English)728x90