Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จำกัด – IT Support

รับสมัครตำแหน่ง IT Support

บริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบโครงข่าย – ระบบการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี – บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี่อื่นๆ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ


หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลทำหน้าที่ Monitor อุปกรณ์ Link และอุปกรณ์เครือข่ายที่รับผิดชอบดูแลทั้งหมด พร้อมทั้งสามารถแก้ไขหรือปรับแก้ไขให้ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้กรณีระบบเครือข่ายมีปัญหา หรือไม่สามารถใช้งานได้
2. ติดตั้ง ดูเเล ตรวจสอบระบบเครือข่าย เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า
3. รับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานโครงข่าย Network
4. ดูแล ตรวจสอบ / แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ระบบ
5. ถ่ายทอดความรู้ระหว่างการทำงาน (On the Job Training) ให้กับลูกค้า
6. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , โทรคมนาคมและการสื่อสาร และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้ด้าน TCP/IP , Switching , Router , LAN/WAN (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีประสบการณ์ในการดูแลโครงข่าย (Network) ประมาณ 2 ปีขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. หากมีความรู้ด้าน Database เช่น SQL , MySQL , Oracle , ETL , BI มาบ้างจะพิจารณาพิเศษ
6. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบ
8. มีความสามารถในการประสานงาน และจัดการกับการทำงานที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาเป็นอย่างดี
9. มีจิตใจในการบริการที่ดี , ทัศนคติที่ดี และมีแรงกระตุ้นตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
10. สามารถทุ่มเทเวลาในและนอกเวลาทำงาน
11. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
• สมัครผ่านอีเมล : Wanida@datainmotion.co.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล
บริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 10330
มือถือ : 064-0690225 (จ-ศ.เวลา 9.00-16.00 น.) หรือ 02-255-6691
Email : wanida@datainmotion.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Ever Medical Technologies – React Native Dev (Urgently!, WFH available) 25K-150K

หน้าที่ เข้าใจและสามารถทำ request model และ offline storage ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อสร้างแอปพลิเคชัน React Native iOS และ Android สร้างหน้าจอ UI …

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ IT Support

ตำแหน่ง IT Support วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศ ชาย / …

Mobile Apps Category (English)728x90