Supermicro Server by Throughwave Thailand

WiseSoft รับสมัคร Java Developer

หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่ง Developer มีคุณสมบัติดังนี้

 1. สามารถวิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า
 2. มีความรู้ในการพัฒนาระบบ
 3. Java , Html , Javascript, Typescript, Spring Framework หรือ Spring boot , มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและ SQL , ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ Angular รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม
 5. เครื่องสำหรับเขียนโปรแกรม เช่น Eclipse, VSCode, IntelliJ
 6. เครื่องมือสำหรับ Database เช่น SQLDeveloper, DBVisualizer
 7. พัฒนา Unit tests เพื่อวิเคราะห์และปรับแต่งชุดทดสอบให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว
 8. สามารถทำความเข้าใจ business requirement สำหรับการพัฒนาโปรแกรมได้
 9. สามารถทำงานได้ตามแผนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดระยะเวลา
 10. สามารถสรุปผลการทำงานและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
 11. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ถ้าหากผู้ใดสนใจตำแหน่งงานที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาส่ง Resume มาที่ suchadag@wisesoft.co.th คุณ สุชาดา HR Manager หรือโทร. 02-012-4290 ต่อ 110

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

OWNDAYS TECH&MEDIA (THAILAND) – Web Developper Salary : 26,000-60,000 บาท

1 เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 2 แก้ไขปัญหาของโปรแกรม ตามที่ได้รับมอบหมาย 3 เขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา PHP และใช้ Laravel framework คุณสมบัติผู้สมัคร เรียนจบอะไรก็ได้เขียนโปรแกรมได้พอ อายุ …

IoT/IT developer for SCG Smart Building Solution

สวัสดีครับ โจ้ จากทีม SCG Smart Building Solution https://www.scgbuildingmaterials.com/en/b2b/smart-building-solution วันนี้มาโพสแจ้งข่าวรับสมัครทีมงาน2คน มาช่วยกันลดโลกร้อน เพิ่มสุขภาพที่ดีให้คนอยู่อาศัย อาคารล้ำสมัยดูแลง่าย และมาช่วยทำให้ทีมโตไปด้วยกันครับ 1) Tech …

Mobile Apps Category (English)728x90