Supermicro Server by Throughwave Thailand

ANT Commerce Media เปิดรับสมัคร + Programmer + Content Creative

เปิดรับสมัคร
+ Programmer
+ Content Creative

หน้าที่ความรับผิดชอบ :-
– Programmer
รับผิดชอบงานเขียนโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมตามที่ได้รับหมอบหมาย
ออกแบบและพัฒนาระบบ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคบบัญชา

– Content Creative
เขียน content ทุกช่องทางของบริษัท อาทิ Social Media
สร้างสรรค์ วางแผน เขียน พัฒนา content ตามที่ได้รับโจทย์จากทีม

สวัสดิการ :
– เงินเดือน(บาท) : 10,000 – 40,000
– ประกันสังคม
– เสื้อ Unifrom ของบริษัท
– วันหยุด (ทุกวันอาทิตย์) , วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– เบี้ยขยัน,คอมมิชชั่น,เงินโบนัสตามผลงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมการตรวจมากกว่ากฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร :
-อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
-ประเมิน แก้ไข อัพเดตข้อมูล
-มีความเชี่ยวชาญ,ความรู้เชิงลึก,ประสบการณ์,ความคิดสร้างสรรค์ การทำโฆษณาบน Facebook และ Line
-เรียนรู้-ค้นหาการปรับเปลี่ยนและการพัฒนา Social Media ตลอดเวลา
-รับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ขยัน มีความซื่อสัตย์ และมีความอดทนสูง
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท แอนท์ คอมเมิร์ช มีเดีย จำกัด
เลขที่ 8/22 ม.22 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ช่องทาการติดต่อ :
Tol : 083-8894125
Web : acm-idea.com Facebook : ANT Commerce Media
Line : @acm-idea Email : Acm-ideacompany@gmail.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด รับสมัครตำแหน่งWeb Developer

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด ( บริษัทจัดหาสินค้าจากโรงงานและตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ) สถานที่ทำงาน : Ocean tower 2 ชั้น 14 ใกล้ …

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร …

Mobile Apps Category (English)728x90