Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัทซินเน็ค ประเทศไทย จำกัด รับสมัคร Junior Developer ( Front-End )

Job Description

  • ออกแบบหน้าจอการใช้งานสำหรับ Website Application และ Mobile Application
  • พัฒนาระบบ เขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบ Back-End ในการดึงข้อมูลมาแสดงโดยใช้ Angular Js
  • พัฒนาระบบ Mobile Application
  • หากเคยออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Magento E-commerce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ การใช้งาน Program ดังนี้ Adobe Photoshop,Adobe XD,Illustrator,Lightroom,
    Angular,HTML5,CSS3,Java script,Type scrippt,.NET Framework, Magento E-commerce

สวัสดิการ

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. โบนัส
3. ประกันสังคม , ประกันสุขภาพกลุ่ม , ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม *
5. ทุนการศึกษาบุตร *
6. วันหยุดประเพณี วันหยุดพักร้อน
7. ยูนิฟอร์ม
8. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
9. เงินกู้ยืมติดตั้งแก๊สรถยนต์ / สวัสดิการผ่อนโน้ตบุ๊ค
10. Employee Joint Investment Program
11. ซิมโทรศัพท์ / ค่าน้ำมันรถยนต์ / Incentive / Commission *
12. อาหารเช้า ห้องฟิตเนส,Fitness (Synnex HQ)
13. กระเช้าเยี่ยม กรณีป่วย
14. กระเช้าเยี่ยม กรณีคลอดบุตร
15. ฝึกอบรม สัมนา
16. เงินเกษียณอายุ

* ตามตำแหน่งที่บริษัทกำหนด

Please click here “ Company website ” http://www.synnex.co.th/th/home.aspx

Email: recruit@synnex.co.th 

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด รับสมัครตำแหน่งWeb Developer

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด ( บริษัทจัดหาสินค้าจากโรงงานและตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ) สถานที่ทำงาน : Ocean tower 2 ชั้น 14 ใกล้ …

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร …

Mobile Apps Category (English)728x90