Supermicro Server by Throughwave Thailand

SCG บางซื่อ (Dezpax) – Software Developer l 30-50K

Dezpax เป็นบริษัท Startup ภายใต้การลงทุนของบริษัทระดับประเทศอย่าง SCG ในการสร้าง E-Commerce platform สำหรับสินค้า Food Packaging Solutions โดยบริษัทมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จาก trend ของ Food Delivery ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ตอนนี้ Dezpax กำลังต้องการขยายทีม เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต จึงต้องการหาเพื่อนร่วมทีมที่มี passion ต้องการสร้าง platform ให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และสร้างการเติบโตในระดับ Regional ในอนาคต

บริษัท DezpaX : https://youtu.be/WgSCp6rM9Oc

——————————

DezpaX ขอรับสมัครเพื่อนๆ Software Developer ที่มี skill ดังนี้ครับ

– มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Programmer ด้านการใช้งาน PHP Framework เช่น CodeIgniter, Laravel หรือ Zend Framework

– มีความรู้ความเข้าใจ Web Technology และสามารถเขียน PHP, JavaScript, HTML, CSS, SCSS, JSON, Ajax, jQuery, Database Management, Client-Slide Script และ Server-Side Script ได้อย่างชำนาญ

– เข้าใจโครงสร้าง และสามารถออกแบบ Responsive Web Design ได้เป็นอย่างดี

– มีทักษะ MVC Design Pattern และมีทักษะในเชิง OOP

– มีความเข้าใจในการใช้งาน Javascript Framework เช่น AngularJS , Vue.js หรือ Nuxt.js เป็นต้น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการเขียน Query ด้วย MySQL ได้

– มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ Algorithym

– มีความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์การใช้ Git

**********

อัตราค่าตอบแทนสามารถเจรจาได้ตามประสบการณ์ และความสามารถครับ

ทำงานที่ SCG (ติด MRT บางซื่อ )

รายละเอียดงานเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/2M7kJUh

หากมีเพื่อนๆสนใจ สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางครับ

LINE : ส่ง resume คลิก >> https://lin.ee/vjY64ix

FB : dezpax

Website : www.dezpax.com

Email : patompod@scg.com

Tel : 0922646787 (คุณชาติชาย CTO)

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด รับสมัครตำแหน่งWeb Developer

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด ( บริษัทจัดหาสินค้าจากโรงงานและตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ) สถานที่ทำงาน : Ocean tower 2 ชั้น 14 ใกล้ …

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร …

Mobile Apps Category (English)728x90