Supermicro Server by Throughwave Thailand

Seven Peaks Software – Senior Frontend Developer (Angular)

ตำแหน่ง Senior Frontend Developer (Angular)

Seven Peaks Software คือ บริษัท Software House สัญชาตินอร์เวย์ในประเทศไทย เราเปิดบริษัทมามากกว่า 8 ปีและทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำในไทยและต่างประเทศ ตอนนี้ทางบริษัทกำลังหา Senior Frontend Developer (Angular) มาร่วมทีม ปัจจุบันเรามีทีมงานมากกว่า 60 คนจาก 20 ประเทศทำงานร่วมกันที่ออฟฟิศตึก The ParQ (สามารถเดินทางโดยลงMRTสถานีศูนย์สิริกิตต์)

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบ สร้างและดูแลapplicationโดยใช้ภาษาAngular
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆในองค์กรเพื่อกำหนด ออกแบบและนำเสนอการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับองค์กร
 • สามารถใช้external data และ APIs
 • พัฒนา แก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
 • ประเมิน พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
 • สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำคนในทีมเกี่ยวกับปัญหาทางด้านtechnical

 

คุณสมบัติย์ – Web application

 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีทางด้านweb applicationโดยใช้ภาษาAngularในการพัฒนา
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ ES6+, Typescript, CSS3 และ HTML5
 • Experience integrating data from third-party APIs into complex JavaScript applications
 • สามารถรวบรวมข้อมูล API เข้ากับ Javascript applications
 • เรียนรู้JavaScript frameworks และ tools ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
 • มีความรู้ทางด้านUX

 

คุณสมบัติย์ทั่วไป

 • ระดับการศึกษาปริญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ทางด้าน Software Development
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

สวัสดิการ

 • วันลาพักร้อน 10-15 วัน
 • เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น คุณสามารถเลือกเวลาทำงานได้เอง
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม
 • เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเสริมทักษะความรู้
 • เครื่องดื่ม ขนม กิจกรรม และปาร์ตี้ของบริษัท ฟรี 

 

Contact us

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ลิ้งด้านล่าง

https://www.sevenpeakssoftware.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด รับสมัครตำแหน่งWeb Developer

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด ( บริษัทจัดหาสินค้าจากโรงงานและตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ) สถานที่ทำงาน : Ocean tower 2 ชั้น 14 ใกล้ …

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร …

Mobile Apps Category (English)728x90