Supermicro Server by Throughwave Thailand

Ever Medical Technologies – Fullstack JS (Junior-Senior, WFH Available) 25K-150K

หน้าที่

 • พัฒนา Software Solutions ตามความต้องการของทีม เช่นการต่อ API กับ Blockchain หรือ สร้าง web modules
 • สามารถทำงานได้ครบทุกขั้นตอนของ Software Development Life Cycle
 • สามารถรับผิดชอบพัฒนาระบบตั้งแต่ต้นจนเสร็จได้

ประสบการณ์

 • 1 ปีขึ้นไป หรือเคยทำโปรเจกต์ที่ใช้งานจริง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความต้องการในการเรียนรู้สูง

สกิลที่ต้องใช้

 • สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา HTML5 / CSS3, Javascript หรือ CSS Framework ต่างๆ (Bootstrap)
 • สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Javascript based programming, เช่น NodeJS (ExpressJS, Socket.IO), ReactJS และอื่นๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ES7 constructs – destructuring, async/await
 • Mysql หรือ MVC Framework ต่างๆ (Laravel, Slim) NodeJS (ExpressJS, Socket.IO)
 • สามารถใช้งาน Command line เบื้องต้น (Linux, Git, SSH)
 • มีความรู้จักพวก NoSQL,MongoDB, Redis, ELK Stack จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Hyperledger Fabric Blockchain จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ สามารถสามารถกดปุ่มสมัครด้านล่าง หรือส่ง CV/Resume มาได้ที่ recruit@everapp.io

 

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด รับสมัครตำแหน่งWeb Developer

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด ( บริษัทจัดหาสินค้าจากโรงงานและตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ) สถานที่ทำงาน : Ocean tower 2 ชั้น 14 ใกล้ …

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร …

Mobile Apps Category (English)728x90