Supermicro Server by Throughwave Thailand

IT Support 18-20K @Professional One

จำนวน 4 อัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน
RS Tower (MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• แก้ไขปัญหา Hardware / Software , Network
• Call / Remote Support ให้กับ user
• แก้ไขวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไขเบื้องต้น
• จัดทำเอกสารตามฟอร์มที่กำหนด
• แยกประเภทเอกสาร IT
• จัดทำสรุป จัดทำรายงาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในสำนักงาน
• ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
• ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

เวลาการทำงาน 5 หยุด 2 วัน
เวลาทำงาน 07:30 – 16:30
11:00 – 20:00

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้าน Support 1 ปีขึ้นไป
• มีทักษะความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
• มีใจรักการบริการ Service Mind
• ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสุขภาพ
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• ปรับเงินเดือนผลงาน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• การตรวจสุขภาพประจำปี

สวัสดิการเพิ่มเติม
• เบี้ยขยัน

ช่องทางการติดต่อ: supaluck.p@professional-one.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Application Support @Professional One

Professional One Co., Ltd. เงินเดือน 23,000 – 25,000  บาท ประสบการณ์ 2-3  ปี ติดต่อมาที่: candidate@professional-one.com หรือ คลิกเพื่อสมัคร จำนวน …

Quantum Storage (South Asia) Pte Ltd – ACCOUNT MANAGER / SALES MANAGER

The Account Manager/Sales Manager is an experienced individual sales contributor responsible for identifying and closing …

Mobile Apps Category (English)728x90