Supermicro Server by Throughwave Thailand

Admin IT security @Professional One

Pro One IT Co., Ltd.

Salary 17,000 – 18,000  บาท

Experience 1 – 2  ปี

ติดต่อมาที่: candidate@professional-one.com

หรือ คลิกเพื่อสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (BTS บางนา)

ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น..

หน้ารับผิดชอบ
– จัดเตรียมห้องประชุม เครื่องเสียง คู่มือ ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม และจัดทำ รายงานสรุปผลการฝึกอบรม
– จัดทำรายการและระบุเวอร์ชั่นเอกสารทั้งที่เป็น paper และ digital
– ดูแลจัดการเอกสารตามหลักการ 5 ส.
– จัดทำรายงาน DRP list ประจำเดือน
-จัดทําโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ การแบ่งปันข้อมูล ทางด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ทุกเดือน
– สามารถให้คำแนะนำในเบื้องต้นในเรื่องการให้บริการด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศได้ เช่น การจัดทำรายงาน DRP, วิธีเขียน แบบฟอร์ม GCP เพื่อทำลายเอกสาร เป็นต้น
– จัดทำรายงาน GCP ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการใน DRP List รายไตรมาศ
– จัดทำรายงาน GCP สรุปจำนวน DRP List ของทุกแผนก
– สรุป incident ต่างๆ
– การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านไอที่
– จัดทำรายการสั่งซื้อ การรับ การชำระเงิน ตาม กระบวนการจัดซื้อที่บริษัทกำหนด
– จัดการควบคุมสินทรัพย์ถาวรตามแผนของ บริษัท

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาใกล้เคียง
– ต้องมีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรมพนักงานในบริษัท และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ (Awareness)
เช่น ส่งเมล์คำถามให้พนักงานร่วมตอบค่ถามชิงรางว้ล อย่างน้อย 1 ปี
– หาก มีความรู้และประสบการณ์ “IT Risk and Compliance” และ “Document management” จะพิจารณาว่าเป็นประสบการณ์ที่เสริมให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
– มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ
– มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อ
– มีประสบการณ์ ในทำรายงานและนำเสนอรายงานได้
– หาก มีประสบการณ์ จัดการเอกสารตามมาตรฐาน SO จะพิจารณาว่าเป็นทักษะที่เสริมให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
– หาก มีประสบการณ์ ในเรื่อง IT Audit จะจารณาว่าเป็นทักษะที่เสริมให้การทำงานได้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสุขภาพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• การตรวจสุขภาพประจำปี

คลิกเพื่อสมัคร

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Kyndryl Hot Jobs: IT Security Manager

Responsibilities:- Lead team to delivery security service to customer as per contract. Developing and enhancing …

Neos IT Services – M365 Security Architect

M365 Security Architect  (to support our Team in Bangkok/Munich or remotely) Principal Tasks As a …

Mobile Apps Category (English)728x90