Tag Archives: bangkok bank it career day

Bangkok Bank’s IT Career Days

สวัสดีครับ วันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจกรรมของทาง ธนาคารกรุงเทพ ฯ เร็วๆนี้ทาง ธนาคารจะมีการจัดกิจกรรม Bangkok Bank’s IT career days ซึ่ง ขณะนี้ ทางธนาคารเปิดรับ ผู้สมัครที่สนใจตำแหน่งงานทางด้าน IT กับธุรกิจการเงิน การธนาคาร ได้เข้ามา พิสูจน์ ศักยภาพ แสวงหาความท้าทาย และมองหาโอกาสที่จะ เติบโต ไปด้วยกันกับทางธนาคารในสายงานด้าน IT

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90